Novela zákona o bezpečném předjíždění cyklistů: Nejčastější otázky a námitky

07. 10. 2021, Cyklodoprava

Po celou dobu, co debaty i následné schvalování bezpečného, 1,5m odstupu sledujeme, se k nám dostávala spousta dotazů, nejasností i námitek vůči tomuto návrhu… Nejčastější z nich najdete níže včetně našich odpovědí. Novela (více o ní zde) vejde v platnost 1. 1. 2022.

1. K čemu tato novela vlastně slouží?
Jednou větou k větší bezpečnosti na komunikacích a to nejen pro cyklisty, kteří jsou z povahy věci zranitelnějšími účastníky provozu, ale i řidiče.

Novela umožní lépe si tuto bezpečnou vzdálenost představit, uvědomit i zažít (“natrénovat”). Zkušenosti z českých silnic ukazují, že už debata, která návrh zákona provázela, tomuto povědomí napomohla.

Odůvodnění novely dokládá i analýza příčin srážek cyklistů a aut, ze které vyplývá, že nevhodné předjíždění je příčinou minimálně 15 % nehod s těžkými následky. A dojde-li při srážce cyklisty a auta k těžkému zranění či usmrcení, je obětí v 98 % případů cyklista.

2. Jak tedy mám cyklistu předjet, abych bezpečný odstup dodržel?
Počítejte s tím, že téměř vždy budete muset do druhého pruhu nebo protisměru. Na širších silnicích stačí předjíždět zhruba středem vozovky, na úzkých okreskách protisměrem. Připravuje se úprava vyhlášky ministerstva dopravy, která dovolí při předjíždění cyklisty přejet plnou středovou čáru. 1,5 metru pak nemusíte dodržet, jede-li cyklista cyklopruhem nebo v zónách s omezením rychlosti na 30 km/h a méně – tam stačí 1 metr.

Podrobný návod s dalšími tipy pro řidiče i cyklisty vyjde brzy na webu Městem na kole.

3. Novela je zbytečná. V zákoně už bezpečný odstup zmíněný byl
Ano, podle dosavadní právní úpravy řidič nesměl ohrozit předjížděného cyklistu. Policie ani řidiči ale přitom neměli jasné vodítko, jaký odstup je považován za bezpečný. Teprve až když došlo – často k tragické – nehodě, byl povolán soudní znalec, který bezpečný odstup spočítal. Až na lavici obžalovaných v trestním řízení se motorista dozvěděl, že měl cyklistu předjet ve vzdálenosti zhruba 1,5 metru. A to už bylo pozdě jak pro cyklistu, tak pro motoristu.

4. Zákon není potřeba, stačí použít rozum a být ohleduplný
Bohužel, to je utopická představa. Rozum a ohleduplnost stále část řidičů (motorových i nemotorových vozidel) nepoužívá. Často jde také o pouhou neznalost rizika či špatný odhad vzdálenosti. Každopádně nehod mezi cyklistou a jedoucím vozidlem, při kterých dojde k vážnému či smrtelnému zranění, se u nás ročně stane průměrně 300 a podíl zavinění je z více jak 60 % na straně motoristů.

Pokud vás předjíždí kamion jedoucí rychlostí 90 km/h o necelý metr, skutečně to s vámi zamává. Kdo to nezažil na kole, nemusí si to za volantem uvědomovat. Novela, kterou předcházela společenská debata, pomohla už jen ve zvýšení povědomí, jak může být těsné předjíždění nebezpečné. Zkusme se shodnout na tom, že tam, kde účastníky provozu nechrání plechy, airbagy a oddělená infrastruktura, je stanovený bezpečný odstup nezbytnou úpravou.

Někteří lidé si také myslí, že respekt od ostatních si cyklisté musí nejprve zasloužit. I to je ale argumentační klam, cyklisté nejsou žádný kmen nebo živočišný druh. Podrobněji viz nejčastější cyklomýty.

5. Odstup se nedá změřit, nedá se ani vymáhat
Handrkovat se o centimetry není to, o co v tomto případě jde. Cílem novely je především vymezit se vůči těm, kdo si myslí, že nevadí předjet cyklistu s odstupem půl metru.

Jsou místa a situace, kde cyklistu nejde s 1,5metrovým odstupem vůbec předjet, protože se tam auto, kolo a 1,5 metru zkrátka nevejdou. Například běžné – a velmi nebezpečné – předjíždění cyklisty na silnici široké kolem šesti metrů za přítomnosti vozidla v protisměru. V takovém případě už jen samotné předjíždění přestupek jasně prokazuje.

V zákoně je podobně „nezměřitelně“ definovaná třeba vzdálenost od přechodu nebo šířka volného pruhu při parkování.

Konečně, na měření odstupu existují i technická zařízení, například radar k umístění na řidítka. V některých zemích jej policie používá, ať k prevenci nebo k represi.

Celý článek o prokazování bezpečného odstupu napsali v Čistou stopou Prahou.

6. Tohle může projít jenom u nás
Uzákonění bezpečného odstupu je v zahraničí běžné a praxe ukazuje, že skutečně funguje a snižuje počty nehod včetně těch pro cyklisty fatálních. Podobnou úpravu zavedlo 26 států USA, Nizozemsko, Belgie (1 m), Francie (1,5 metru mimo obec), Portugalsko, Španělsko, Irsko, Německo (2,0 m mimo obec a 1,5 m v obci) nebo Lucembursko (1,5 m).

7. Silnice jsou úzké, bezpečný odstup zdržuje plynulý provoz
Jde-li bezpečnost a plynulost proti sobě, měla by mít samozřejmě přednost bezpečnost.

Předjetí autobusem či nákladním vozidlem s požadovaným odstupem 1,5 metru lze provést na komunikaci od šířky necelých 5 metrů (viz obr.) metru. Samozřejmě, s tím, že cyklista uhne ke kraji, což je ale správně. Jinou pomůckou může být: kde se vyhnou dva autobusy, může autobus 1,5metrový odstup dodržet – opět, když cyklista uhne ke kraji.

Ve čtyřpruhu mají řidiči na předjetí celý druhý pruh. Na klasické dvouproudovce stačí počkat, až bude v protisměru volno a cyklistu objet i přes plnou čáru – odpovídající úpravu vyhlášky připravuje Ministerstvo dopravy.

Je-li vyznačen cyklopruh, pravidlo 1,5 metru neplatí. Na silnicích s maximální povolenou rychlostí 30 km/h je odstup stanoven na 1 metr.

Nechce-li cyklista zdržovat provoz, může ukázat, ať ho auta předjedou. Je to stejné „pouštění“ jako když v křižovatce pustíte odbočující auto, které nemá přednost v jízdě, což není nic, co by přinášelo problémy a bylo nějak postihováno.

 

8. Cyklisté by také měli mít předepsaný 1,5 metru odstup když předjíždějí kolonu nebo míjejí chodce
Hlavní příčinou závažných následků dopravních nehod jsou srážky těžkých těles v rychlostech vysoko nad 30 km/h. Když cyklista předjíždí kolonu, nejede zpravidla padesát, stejně jako na cyklostezce při míjení chodců. Samozřejmě, maximální ohleduplnost při míjení chodců je žádoucí a je správné dodržet při míjení chodce přinejmenším metrový odstup. To vlastně odpovídá požadavku, který novela zákona v ulicích s omezením na 30 km/h klade na řidiče.

9. Kola na silnice nepatří
Silnice patří nejen autům, ale i chodcům a cyklistům, kteří často nemají jinou rozumnou alternativu. Některá média novelu zákona prezentují jako další kolo války mezi cyklisty a řidiči. Ve skutečnosti je jen způsobem, jak na silnicích zajistit větší bezpečnost všem účastníkům provozu. A navíc, vždyť skoro každý řidič je chodec a skoro každý cyklista je řidič.

 

Další, podrobnější informace najdete např. v našem článku Odstup 1,5 metru bude fungovat nebo v audio podobě, v podcastu Nežbudeokruh, kde je hostem i autor novely Tomáš Kindl.

Chcete znát další mýty spojované s cyklistickou dopravou? Klikněte sem: cyclingfallacies.com/cs

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře