1,5metrový boční odstup cyklistů ve Sněmovně

25. 06. 2020, Cyklodoprava , LAB

Poslanecké sněmovně byl předložen návrh na tři významná zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu: minimální boční odstup při předjíždění, nepovinné používání cyklistické infrastruktury a povinnost ukládání jízdních kol u zaměstnavatelů. Tyto navržené změny legislativy podporujeme v plném rozsahu. 

Návrh ke stažení zde.

V některých detailech bychom sice uvítali úpravu mírně odlišnou, případně požadovali zavedení dalších vhodných změn (odstranění povinnosti jízdy při pravém okraji vozovky a umožnění jízdy dvou cyklistů vedle sebe z důvodu bezpečnosti a plynulosti). Předložený návrh je ale jednoznačně krokem kupředu. Jeho přínosem bude zlepšení bezpečnosti jízdy na kole a odstranění nejistoty  ohledně povinnosti užívání cyklostezek, kterou si různí účastníci provozu vykládají různě.

Přehled změn navržených tiskem

 1. Definice bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty nejméně 1,5 m.
  • Povinný boční odstup se nebude vztahovat na jízdu ve vyhrazeném nebo ochranném cyklopruhu.
  • Při předjíždění cyklisty bude povoleno přejíždět podélnou čáru souvislou (ne dvojitou).
 2. Výjimka z povinnosti užít cyklistická opatření z důvodu bezpečnosti a plynulosti.
  • Výjimka z povinnosti užití se bude vztahovat na stezku pro cyklisty (C8) a na vyčkávací prostor (V19), kterého není vždy možné bezpečně dosáhnout.
  • Úprava nešťastného znění prováděcí vyhlášky, z níž bývá nesprávně dovozována povinnost použít smíšené stezky (C9, C10).
 3. Obnova práva zaměstnance na úschovu jízdního kola.
  • Ze zákoníku práce vypadla v roce 2007.

Argumenty pro zavedení povinného bočního odstupu

 • Změna formuluje jasnou hodnotu, kterou nelze vykládat různě.
 • Povinný odstup v zahraničí: 26 států USA, Nizozemsko, Belgie (1m), Francie (1,5 metru mimo obec), Portugalsko, Španělsko, Irsko, Německo (2,0 m mimo obec a 1,5 m v obci), Lucembursko (1,5 m).
 • Probíhající osvětová kampaň nestačí. Je rozdíl říkat „neměli byste“ a „nesmíte“. Kampaň by byla potřebná i při zavedení pravidla.
 • Boční odstup v zákoně bude jasným vodítkem pro hodnocení nehod či těsných předjetí. Znalci určený boční odstup při předjíždění se zpravidla formuluje jako 60 cm + (1,1 × rychlost v předjíždějícího), tj. v obci 1,15 m, mimo obec 1,59 m.
 • Že to řidič přímo nezměří, nevadí. V zákoně je podobně definovaná třeba vzdálenost od přechodu nebo šířka volného pruhu při parkování, které řidič také neměří.
 • Boční odstup lze technicky kontrolovat pomocí policejního figuranta a radaru umístěného na kole (v zahraničí se užívá).
 • Opatření se nevztahuje na cyklisty, protože jde o nesouměřitelné hmoty a rychlosti.
 • Na rušných komunikacích to může být impuls pro zřízení stezky nebo cyklopruhu.
 • I kdyby to snižovalo plynulost provozu, bezpečnost má mít přednost.
 • Zvýšení bezpečnosti cyklistů povede k nárůstu počtu cyklistů. Zdravotní přínosy cyklistiky převažují i v nejnebezpečnějších zemích zdravotní dopady dopravních nehod.

Podrobněji viz

prahounakole.cz/2019/01/zvetsete-bocni-odstup
prahounakole.cz/2019/03/proc-zavest-povinny-bocni-odstup-v-cesku

 

Argumenty pro nepovinné použití cyklostezky

 • Stávající znění zákona a prováděcí vyhlášky je v rozporu. Vyhláška popisuje povinnost, kterou zákon neukládá.
 • V situaci, kdy nelze zřídit bezpečné a komfortní řešení vyhrazené pro cyklisty, je vhodné zřizovat “duální” infrastrukturu, například souběžnou smíšenou stezku a piktokoridor. Povinnost užít stezku takové kombinaci brání, např. v Praze proto není brána v potaz.
 • Je-li cyklostezka kvalitní, cyklisté ji zvolí dobrovolně.
 • Není-li cyklostezka kvalitní, rychlí cyklisté na ní nebudou v konfliktu s chodci.
 • Rychlí cyklisté, kteří pojedou ve vozovce, budou mít jasně dáno, že tam patří.
 • Změna obrátí současné paradigma zřizování cyklostezek s cílem uklidit cyklisty ze silnice na cíl zlepšit stavbou cyklostezek podmínky pro jízdu na kole.

Podrobněji viz

prahounakole.cz/2019/07/nepovinna-infrastruktura

Argumenty pro obnovu práva zaměstnance na úschovu jízdního kola

 • Současný zákoník práce účinný od 1. 1. 2007 zapomněl na to, že obvyklým dopravním prostředkem k cestě do zaměstnání a zpět může být i jízdní kolo.
 • Místo k parkování hraje zásadní roli ve výběru způsobu dopravy. Nezřídka se vyskytují případy, kdy nařízení správce budovy bezpečné parkování kol bezdůvodně omezuje, ačkoliv technicky to není problém.
 • Stavební předpisy neukládají povinnost tato stání zřizovat, je proto žádoucí zajistit to jiným způsobem.
 • Parkování kol je pro řadu zaměstnavatelů víceméně standardem, existují certifikace www.cyklozamestnavatel.cz a evropský certifikát cfe-certification.eu.

Ostatní

Pro podrobnější odůvodnění potřebnosti dalších změn, které návrh novely neřeší, odkazujeme na následující články Prahou na kole:

prahounakole.cz/2019/08/dal-od-kraje-vozovky
prahounakole.cz/2018/12/na-kole-vedle-sebe

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře