Laboratoř udržitelného urbanismu

V naší laboratoři kontrolujeme, analyzujeme a připomínkujeme městská rozhodnutí a plány, aby Magistrát či radnice nejednaly proti veřejnému zájmu a nepoškodily veřejný prostor. Vydáváme a prezentujeme vlastní studie, jednáme s politiky, navrhujeme jim vhodnější řešení dopravních problémů a přinášíme jim inspiraci z ČR i zahraničí.

Tým aktuálně tvořený Michalem Kalinou, Vratislavem Fillerem, Danielem Bečvářem a Zuzanou Polákovou se už po více jak deset let snaží, aby byla pražská doprava plánována s důrazem na dlouhodobou udržitelnost – podobně jako v řadě zahraničních metropolí.

Činnost Laboratoře je nejstarší aktivitou v AutoMatu, zahájenou dokumentem Martina Marečka auto*mat.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 600,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře

Podpořte Laboratoř udržitelného urbanismu

Vaše dary nám zajišťují nezávisle hlídat, analyzovat a připomínkovat pražské dopravní a územní politiky.