Historický okamžik pro kolo: Evropské instituce oficiálně přijaly Evropskou deklaraci o cyklistice

10. 05. 2024, Cyklodoprava , LAB

Tento historický milník, který bude sloužit jako strategický kompas pro politiky a političky v oblasti cyklistiky, vítáme samozřejmě s nadšením. V dubnu podepsaly Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise Evropskou deklaraci o cyklistice, čímž oficiálně přijaly první meziresortní cyklistickou politiku na evropské úrovni.

Evropská deklarace o cyklistice, dosud nejambicióznější iniciativa EU v oblasti cyklistiky, uznává cyklistiku jako plnohodnotný dopravní prostředek. S osmi základními principy a 36 závazky popisuje cyklistiku jako jednu z „nejudržitelnějších, nejpřístupnějších a nejinkluzivnějších, nákladově nejefektivnějších a nejzdravějších forem dopravy a rekreace a její význam je klíčový pro evropskou společnost a ekonomiku.“

Henk Swarttouw, prezident Evropské cyklistické federace (ECF), při této příležitosti řekl: „Evropská deklarace o cyklistice se zapíše do historie jako monumentální milník pro rozvoj cyklistiky v Evropě. Meziresortní deklarace zavazuje všechny evropské instituce k podpoře a zlepšování politik směřujících k většímu užívání kol a k jejich umístění na stejnou úroveň jako ostatní dopravní režimy. Jsme hrdí, že jsme hráli rozhodující roli v obhajobě této deklarace spolu s našimi členy a partnery v oboru.“

Jill Warren, generální ředitelka ECF, dodává: „Přijetí Evropské deklarace o cyklistice je opravdu historický úspěch.“  Tato deklarace otevírá možnosti využití výhod cyklistiky pro miliony evropských občanů, což odráží mnoho dlouhodobých požadavků ECF na obhajobu a politiku. S cyklistikou povýšenou na strategickou prioritu jsme připraveni podpořit instituce v plném využití jejího potenciálu jako zdravého a udržitelného prostředku dopravy.“

Závazky na nejvyšší úrovni

Adopce Evropské deklarace o cyklistice následuje po sérii politických závazků na vysoké úrovni v oblasti cyklistiky, včetně slibu učiněného v roce 2023 bývalým výkonným místopředsedou Komise Fransem Timmermansem, rezoluci Evropského parlamentu o cyklistice, deklaraci členských států o cyklistice a oznámení návrhu deklarace o cyklistice komisařkou EU pro dopravu Adinou Vălean na akci EU Urban Mobility Days v Seville loni v říjnu. Na začátku tohoto roku Výbor pro dopravu Evropského parlamentu převážně hlasoval pro přijetí Evropské deklarace o cyklistice.

To je výsledkem společného úsilí občanské společnosti, cyklistického průmyslu a vládních institucí. Její přijetí vytyčuje směr pro další koordinované akce na podporu cyklistiky jako udržitelného a inkluzivního dopravního prostředku pro všechny evropské občany. ECF nyní vyzývá instituce, aby si zachovaly svůj kolaborativní a konzultační přístup, aby zajistily úspěšnou implementaci principů a závazků, které deklarace obsahuje. Spolu s našimi členy a širšími zainteresovanými stranami jsme připraveni plně podpořit účinnou implementaci.

6 konkrétních bodů pro politiky (nejen) před evropskými volbami

Generální ředitelka Jill Warren a ředitel politiky a rozvoje Philip Amaral se zúčastnili slavnostního podepisování v Palais d’Egmont v Bruselu jménem ECF. S blížícími se volbami do Evropského parlamentu v roce 2024 vyzývá manifest ECF „Shift Gears for Europe“ kandidáty do EP, aby se zavázali podporovat cyklistiku v nadcházejícím politickém období a učinit ji demokratickým, cenově dostupným a spolehlivým dopravním prostředkem pro lidi ze všech příjmových vrstev. Přijetí Evropské deklarace o cyklistice poskytuje poslancům EP jedinečnou příležitost zajistit, aby byla cyklistika prioritou evropské politiky. Manifest obsahuje šest konkrétních akčních bodů, které poslanci mohu podniknout, aby z cyklistiky mohli těžit přímo občané.

Evropská deklarace o cyklistice bude také klíčovým tématem diskuse na vlajkové konferenci ECF Velo-city, která se bude konat 18.-21. června 2024 v Gentu v Belgii. Přivede dohromady 1 500 delegátů z měst a národních vlád, akademiků a zástupců průmyslu z více než 60 zemí a její součástí bude i plenární zasedání s představiteli EU a národních ministerstev, kteří budou diskutovat a sdílet své názory na význam a implementaci deklarace. A nám nezbývá, než se těšit na její výsledky.

Líbí se vám, co v AutoMatu děláme a chcete podpořit rozvoj městské cyklistiky? Přidejte se k našim podporovatelům a nakrmte AutoMat jakoukoliv částkou. Děkujeme. 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře