Kdo jsme

Spolek AutoMat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít.

Co děláme

LAB – Hlídáme dopravní politiku Prahy a lobbujeme za její dlouhodobou udržitelnost.

Zažít město jinak – Sbližujeme sousedy a oživujeme veřejný prostor měst.

Do práce na kole – Motivujeme zaměstnance, aby se do své práce dopravovali šetrně.

Generace U – Vzděláváme nové generace dětí v mateřských, základních a středních školách.

 

O co usilujeme

Klíčem ke zvýšení kvality života ve městě je moderní systém dopravy, který nabídne všem obyvatelům dobré podmínky pro efektivní a příjemný pohyb městem. Praha, podporující dnes zejména neefektivní automobilovou dopravu, by měla nabídnout pestřejší možnosti pohybu.

Rozumně uvažující člověk nechce ztrácet svůj čas v dopravní zácpě a hledáním parkování. Většina seniorů auto dostatečně nevyužívá a děti neřídí auta vůbec. I tito lidé mají právo na kvalitní život a bezpečný pohyb po městě.

Naším posláním je proto podporovat a rozvíjet využití bezmotorové dopravy (na kole a pěšky) a usilovat o zlepšení služeb MHD.

AutoMat proto spolupracuje s komunálními politiky, dopravními odborníky, architekty, neziskovými organizacemi, výzkumníky, umělci, městskými cyklisty, seniory, rodiči a dětmi – se všemi obyvateli Prahy, kterým není lhostejná podoba jejich města. Z pozice nezávislého dohlížitele a navrhovatele se věnujeme rozvoji infrastruktury pro cyklistickou dopravu, prosazujeme konkrétní opatření pro zvýšení bezpečnosti a vstřícnosti ulic pro chodce a usilujeme o odstraňování nejrůznějších bariér ve veřejném prostoru.

Sledujeme a reagujeme na aktuální témata a kauzy týkající se vztahu veřejného prostoru a dopravy v Praze (především velkých dopravních staveb). Účastníme se jednání odborných pracovních skupin a výborů i zasedání pražského zastupitelstva a zpracováváme vlastní odborné studie. Vznášíme připomínky k městskému rozpočtu a prosazujeme, aby byl přiměřeně podporován rozvoj různých forem dopravy, nejen dopravy automobilové.

AutoMat vznikl v roce 2003 jako neformální platforma, která se v roce 2007 transformovala do občanského sdružení. V současné době je AutoMat součástí sítě iniciativ, které usilují o rozvoj Prahy na základě otevřené celospolečenské diskuze Ladíme Prahu a asociace nevládních ekologických organizací Zelený kruh. Řídíme se vlastním etickým kodexem a dále se hlásíme také k Etickému kodexu ekologických organizací a k Pravidlům transparentnosti nevládních neziskových organizací.

 

Podporují nás

Moc děkujeme Nadačnímu fondu Zeměkvět za podporu aktivit AutoMatu. Díky této pomoci jsme mohli i letos hlídat dopravní politiku Prahy, vzdělávat nové generace dětí, ale také oživovat 85 lokalit v Praze a dalších 27 městech v rámci Zažít město jinak nebo motivovat téměř 20 tisíc lidí, aby se do práce dopravovali ekologicky v rámci Do práce na kole. Zkrátka vytvářet lepší podmínky pro život ve městě a informovat o nich. Děkujeme!

 

Partneři

Náš tým

Martin Šotola
Martin Šotola
+420 721 710 123

Výkonný ředitel

Anna Kociánová
Anna Kociánová
+420 602 313 221

Vedoucí komunikace a PR

Michal Lehečka
Michal Lehečka
+420 721 510 925

Laboratoř udržitelného urbanismu, vedoucí

Jan Haruda
Jan Haruda

Koordinátor Do práce na kole

Tomáš Fridrich
Tomáš Fridrich
+420 607 185 141

Koordinátor Zažít město jinak

Lucie Poubová
Lucie Poubová
+420 739 041 164

Generace U – koordinátorka vzdělávacích programů

Ondřej Suk
Ondřej Suk

Koordinátor individuálního fundraisingu

Michaela Číhalíková
Michaela Číhalíková
+420 602 775 443

Business Coordinator

Vratislav Filler
Vratislav Filler
+420 776 362 395

Laboratoř udržitelného urbanismu, dopravní expert

Barbora Michková
Barbora Michková

Finanční ředitelka

Ondřej Hána
Ondřej Hána
+420 775 637 354

Koordinátor vývojářů a individuální fundraising

Nikola Šedová
Nikola Šedová

Do práce na kole – koordinátorka měst

Filip Zatloukal
Filip Zatloukal

Grafika a produkce

Zuzana Poláková
Zuzana Poláková

Laboratoř udržitelného urbanismu

Eliška Špálová
Eliška Špálová

PR a doprovodný program Zažít město jinak

Timothy Hobbs

Vývojář

Petr Kůdela

Vývojář

Veronika Brůhová
Veronika Brůhová

Grantové výzvy, e-shop

Michal Brož
Michal Brož

Péče o dárce, fundraising

Linda Jirotová

Péče o dárce, fundraising

Klára Dušáková
Klára Dušáková

Účetnictví a back office

Albert Maršík
Albert Maršík

PR a komunikace, správa webů

Natálie Veselá
Natálie Veselá

PR a komunikace

Michal Černohorský
Michal Černohorský

IT, správa webů

Adéla Vavříková
Adéla Vavříková

adela.vavrikova@auto-mat.cz

Laboratoř udržitelného urbanismu