Kdo jsme

Spolek AutoMat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít.

Co děláme

LAB – Hlídáme dopravní politiku Prahy a lobbujeme za její dlouhodobou udržitelnost.

Zažít město jinak – Sbližujeme sousedy a oživujeme veřejný prostor měst.

Do práce na kole – Motivujeme zaměstnance, aby se do své práce dopravovali šetrně.

Generace U – Vzděláváme nové generace dětí v mateřských, základních a středních školách.

 

O co usilujeme

Klíčem ke zvýšení kvality života ve městě je moderní systém dopravy, který nabídne všem obyvatelům dobré podmínky pro efektivní a příjemný pohyb městem. Praha, podporující dnes zejména neefektivní automobilovou dopravu, by měla nabídnout pestřejší možnosti pohybu.

Rozumně uvažující člověk nechce ztrácet svůj čas v dopravní zácpě a hledáním parkování. Většina seniorů auto dostatečně nevyužívá a děti neřídí auta vůbec. I tito lidé mají právo na kvalitní život a bezpečný pohyb po městě.

Naším posláním je proto podporovat a rozvíjet využití bezmotorové dopravy (na kole a pěšky) a usilovat o zlepšení služeb MHD.

AutoMat proto spolupracuje s komunálními politiky, dopravními odborníky, architekty, neziskovými organizacemi, výzkumníky, umělci, městskými cyklisty, seniory, rodiči a dětmi – se všemi obyvateli Prahy, kterým není lhostejná podoba jejich města. Z pozice nezávislého dohlížitele a navrhovatele se věnujeme rozvoji infrastruktury pro cyklistickou dopravu, prosazujeme konkrétní opatření pro zvýšení bezpečnosti a vstřícnosti ulic pro chodce a usilujeme o odstraňování nejrůznějších bariér ve veřejném prostoru.

Sledujeme a reagujeme na aktuální témata a kauzy týkající se vztahu veřejného prostoru a dopravy v Praze (především velkých dopravních staveb). Účastníme se jednání odborných pracovních skupin a výborů i zasedání pražského zastupitelstva a zpracováváme vlastní odborné studie. Vznášíme připomínky k městskému rozpočtu a prosazujeme, aby byl přiměřeně podporován rozvoj různých forem dopravy, nejen dopravy automobilové.

AutoMat vznikl v roce 2003 jako neformální platforma, která se v roce 2007 transformovala do občanského sdružení. V současné době je AutoMat součástí sítě iniciativ, které usilují o rozvoj Prahy na základě otevřené celospolečenské diskuze Ladíme Prahu a asociace nevládních ekologických organizací Zelený kruh. Řídíme se vlastním etickým kodexem a dále se hlásíme také k Etickému kodexu ekologických organizací a k Pravidlům transparentnosti nevládních neziskových organizací.

 

Partneři

 

 

 

Vedení

Martin Šotola
Martin Šotola

Výkonný ředitel

Hana Hakl
Hana Hakl

hana.hakl@auto-mat.cz

Finanční ředitelka

Tým Laboratoř udržitelného urbanismu

Michal Kalina
Michal Kalina

michal.kalina@auto-mat.cz

Vedoucí Laboratoře udržitelného urbanismu

Vratislav Filler
Vratislav Filler
+420 776 362 395

Laboratoř udržitelného urbanismu, dopravní expert

Zuzana Poláková
Zuzana Poláková

Laboratoř udržitelného urbanismu

Daniel Bečvář

Laboratoř udržitelného urbanismu

analytik

Máša Khositashvili

produkce

Tým Do práce na kole

Dominika Lenthárová
Dominika Lenthárová

dominika.lentharova@auto-mat.cz

Vedoucí Do práce na kole

Linda Jirotová
Linda Jirotová

Vzdělávání, podpora firemních koordinátorů Do práce na kole

Kateřina Hulínová
Kateřina Hulínová

Koordinátorka měst Do práce na kole

Lucia Bartovičová
Lucia Bartovičová

Firmy a partnerství Do práce na kole

Tým Zažít město jinak

Barbora Hradečná
Barbora Hradečná

Vedoucí projektu Zažít město jinak

Iva Šlégrová

koordinátorka záborů

Generace U

Zuzana Poláková
Zuzana Poláková

Laboratoř udržitelného urbanismu

PR a marketing

Anna Kociánová
Anna Kociánová

Vedoucí komunikace a PR

Natálie Veselá
Natálie Veselá

PR a komunikace

Finance a účetnictví

Veronika Brůhová
Veronika Brůhová

Personální agenda a grantové výzvy

Klára Dušáková
Klára Dušáková

Účetnictví a back office

Zuzka Macháčková

grantistka

Fundraising

Ondřej Suk
Ondřej Suk

Vedoucí individuálního fundraisingu

Anna Kolářová
Anna Kolářová

Individuální fundraising

Josef Procházka

individuální fundraising

Grafika & kreativa

Filip Zatloukal
Filip Zatloukal

Grafika

Máca Juříčková

grafika a foto

Web development & IT

Ondřej Hána
Ondřej Hána

Koordinátor vývojářů a individuální fundraising

Michal Černohorský
Michal Černohorský

Marketing, IT, správa a vývoj webů

Tomáš Zigo

vývojář