Kdo jsme

Spolek AutoMat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít.

Co děláme

LAB – Hlídáme dopravní politiku Prahy a lobbujeme za její dlouhodobou udržitelnost.

Zažít město jinak – Sbližujeme sousedy a oživujeme veřejný prostor měst.

Do práce na kole – Motivujeme zaměstnance, aby se do své práce dopravovali šetrně.

Generace U – Vzděláváme nové generace dětí v mateřských, základních a středních školách.

 

O co usilujeme

Klíčem ke zvýšení kvality života ve městě je moderní systém dopravy, který nabídne všem obyvatelům dobré podmínky pro efektivní a příjemný pohyb městem. Praha, podporující dnes zejména neefektivní automobilovou dopravu, by měla nabídnout pestřejší možnosti pohybu.

Rozumně uvažující člověk nechce ztrácet svůj čas v dopravní zácpě a hledáním parkování. Většina seniorů auto dostatečně nevyužívá a děti neřídí auta vůbec. I tito lidé mají právo na kvalitní život a bezpečný pohyb po městě.

Naším posláním je proto podporovat a rozvíjet využití bezmotorové dopravy (na kole a pěšky) a usilovat o zlepšení služeb MHD.

AutoMat proto spolupracuje s komunálními politiky, dopravními odborníky, architekty, neziskovými organizacemi, výzkumníky, umělci, městskými cyklisty, seniory, rodiči a dětmi – se všemi obyvateli Prahy, kterým není lhostejná podoba jejich města. Z pozice nezávislého dohlížitele a navrhovatele se věnujeme rozvoji infrastruktury pro cyklistickou dopravu, prosazujeme konkrétní opatření pro zvýšení bezpečnosti a vstřícnosti ulic pro chodce a usilujeme o odstraňování nejrůznějších bariér ve veřejném prostoru.

Sledujeme a reagujeme na aktuální témata a kauzy týkající se vztahu veřejného prostoru a dopravy v Praze (především velkých dopravních staveb). Účastníme se jednání odborných pracovních skupin a výborů i zasedání pražského zastupitelstva a zpracováváme vlastní odborné studie. Vznášíme připomínky k městskému rozpočtu a prosazujeme, aby byl přiměřeně podporován rozvoj různých forem dopravy, nejen dopravy automobilové.

AutoMat vznikl v roce 2003 jako neformální platforma, která se v roce 2007 transformovala do občanského sdružení. V současné době je AutoMat součástí sítě iniciativ, které usilují o rozvoj Prahy na základě otevřené celospolečenské diskuze Ladíme Prahu a asociace nevládních ekologických organizací Zelený kruh. Řídíme se vlastním etickým kodexem a dále se hlásíme také k Etickému kodexu ekologických organizací a k Pravidlům transparentnosti nevládních neziskových organizací.

 

Podporují nás

Moc děkujeme Nadačnímu fondu Zeměkvět za podporu aktivit AutoMatu. Díky této pomoci jsme mohli i letos hlídat dopravní politiku Prahy, vzdělávat nové generace dětí, ale také oživovat 85 lokalit v Praze a dalších 27 městech v rámci Zažít město jinak nebo motivovat téměř 20 tisíc lidí, aby se do práce dopravovali ekologicky v rámci Do práce na kole. Zkrátka vytvářet lepší podmínky pro život ve městě a informovat o nich. Děkujeme!

 

Partneři

Náš tým

Martin Šotola
Martin Šotola

Výkonný ředitel

Hana Hakl
Hana Hakl

hana.hakl@auto-mat.cz

Správní rada, strategický rozvoj spolku, firemní fundraising

Anna Kociánová
Anna Kociánová

Vedoucí komunikace a PR

Barbora Hradečná
Barbora Hradečná

Vedoucí projektu Zažít město jinak

Kateřina Jarošová
Kateřina Jarošová
+420 703 530 137

Generace U – koordinátorka vzdělávacích programů

Ondřej Suk
Ondřej Suk

Koordinátor individuálního fundraisingu

Vratislav Filler
Vratislav Filler

Laboratoř udržitelného urbanismu, dopravní expert

Barbora Michková
Barbora Michková

Finanční ředitelka

Ondřej Hána
Ondřej Hána

Koordinátor vývojářů a individuální fundraising

Filip Zatloukal
Filip Zatloukal

Grafika a produkce

Zuzana Poláková
Zuzana Poláková

Laboratoř udržitelného urbanismu

Eliška Špálová
Eliška Špálová

PR a doprovodný program Zažít město jinak

Timothy Hobbs

Vývojář

Veronika Brůhová
Veronika Brůhová

Grantové výzvy, e-shop

Linda Jirotová
Linda Jirotová

Vzdělávání, podpora firemních koordinátorů Do práce na kole

Klára Dušáková
Klára Dušáková

Účetnictví a back office

Natálie Veselá
Natálie Veselá

PR a komunikace

Michal Černohorský
Michal Černohorský

IT, správa webů

Adéla Vavříková
Adéla Vavříková

adela.vavrikova@auto-mat.cz

Laboratoř udržitelného urbanismu

Tomáš Zigo

vývojář

Dominika Lenthárová
Dominika Lenthárová

dominika.lentharova@auto-mat.cz

Vedoucí Do práce na kole

Martina Flídrová
Martina Flídrová

Individuální fundraising a koordinátorka měst Zažít město jinak

Kateřina Hulínová
Kateřina Hulínová

Koordinátorka měst Do práce na kole

Lucia Bartovičová
Lucia Bartovičová

Firmy a partnerství Do práce na kole

Monika Domincová

Firmy a partnerství