Kdo jsme

Spolek AutoMat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít.

Auto*Mat tým 2018 foto: Anna Šolcová

Tým AutoMatu 2018

AutoMat vznikl v roce 2003 jako neformální platforma, která se v roce 2007 transformovala do občanského sdružení. V současné době je AutoMat součástí sítě iniciativ, které usilují o rozvoj Prahy na základě otevřené celospolečenské diskuze Ladíme Prahu a asociace nevládních ekologických organizací Zelený kruh. Řídíme se vlastním etickým kodexem a dále se hlásíme také k Etickému kodexu ekologických organizací a k Pravidlům transparentnosti nevládních neziskových organizací.

O co usilujeme

Klíčem ke zvýšení kvality života ve městě je moderní systém dopravy, který nabídne všem obyvatelům dobré podmínky pro efektivní a příjemný pohyb městem. Praha, podporující dnes zejména neefektivní automobilovou dopravu, by měla nabídnout pestřejší možnosti pohybu.

Rozumně uvažující člověk nechce ztrácet svůj čas v dopravní zácpě a hledáním parkování. Většina seniorů auto stejně dostatečně nevyužívá a děti neřídí auta vůbec. I tito lidé mají právo na kvalitní podmínky pro život a pohyb ve městě.

Naším posláním je proto podporovat a rozvíjet využití bezmotorové dopravy (na kole a pěšky) a usilovat o zlepšení služeb MHD.

AutoMat proto spolupracuje s komunálními politiky, dopravními odborníky, architekty, neziskovými organizacemi, výzkumníky, umělci, městskými cyklisty, seniory, rodiči a dětmi – se všemi obyvateli Prahy, kterým není lhostejná podoba jejich města. Z pozice nezávislého dohlížitele a navrhovatele se věnujeme rozvoji infrastruktury pro cyklistickou dopravu, prosazujeme konkrétní opatření pro zvýšení bezpečnosti a vstřícnosti ulic pro chodce a usilujeme o odstraňování nejrůznějších bariér ve veřejném prostoru.

Sledujeme a reagujeme na aktuální témata a kauzy týkající se vztahu veřejného prostoru a dopravy v Praze (především velkých dopravních staveb). Účastníme se jednání odborných pracovních skupin a výborů i zasedání pražského zastupitelstva a zpracováváme vlastní odborné studie. Vznášíme připomínky k městskému rozpočtu a prosazujeme, aby byl přiměřeně podporován rozvoj různých forem dopravy, nejen dopravy automobilové.

Náš tým

Martin Šotola
Martin Šotola
+420 721 710 123

Výkonný ředitel a koordinátor Zažít město jinak

Michal Lehečka
Michal Lehečka
+420 721 510 925

Laboratoř udržitelného urbanismu, vedoucí

Jan Haruda
Jan Haruda

Koordinátor Do práce na kole

Anna Kociánová
Anna Kociánová
+420 602 313 221

Vedoucí komunikace a PR

Vratislav Filler
Vratislav Filler
+420 776 362 395

Laboratoř udržitelného urbanismu, dopravní expert

Petra Melingerová
Petra Melingerová
+420 603 281 497

Koordinátorka vzdělávání

Jakub Holzer
Jakub Holzer
+420 728 891 602

Komunikace a PR

 

Zdeněk Svačina
Zdeněk Svačina

Laboratoř udržitelného urbanismu, PR a produkce

Václav Kugler
Václav Kugler

Finanční ředitel

Klára Dušáková
Klára Dušáková

Účetnictví a back office

Ondřej Hána
Ondřej Hána

Koordinátor vývojářů a individuální fundraising

Petr Dlouhý
Petr Dlouhý

Vývojář aplikací

Michal Brož
Michal Brož

Péče o dárce, fundraising

Martina Flídrová
Martina Flídrová
+420 732 184 557

Koordinátorka individuálního fundraisingu

Michaela Číhalíková
Michaela Číhalíková
+420 602 775 443

Business Coordinator