Kdo jsme

Spolek AutoMat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít.

Co děláme

LAB – Hlídáme dopravní politiku Prahy a lobbujeme za její dlouhodobou udržitelnost.

Zažít město jinak – Sbližujeme sousedy a oživujeme veřejný prostor měst.

Do práce na kole – Motivujeme zaměstnance, aby se do své práce dopravovali šetrně.

Generace U – Vzděláváme nové generace dětí v mateřských, základních a středních školách.

 

O co usilujeme

Klíčem ke zvýšení kvality života ve městě je moderní systém dopravy, který nabídne všem obyvatelům dobré podmínky pro efektivní a příjemný pohyb městem. Praha, podporující dnes zejména neefektivní automobilovou dopravu, by měla nabídnout pestřejší možnosti pohybu.

Rozumně uvažující člověk nechce ztrácet svůj čas v dopravní zácpě a hledáním parkování. Většina seniorů auto dostatečně nevyužívá a děti neřídí auta vůbec. I tito lidé mají právo na kvalitní život a bezpečný pohyb po městě.

Naším posláním je proto podporovat a rozvíjet využití bezmotorové dopravy (na kole a pěšky) a usilovat o zlepšení služeb MHD.

AutoMat proto spolupracuje s komunálními politiky, dopravními odborníky, architekty, neziskovými organizacemi, výzkumníky, umělci, městskými cyklisty, seniory, rodiči a dětmi – se všemi obyvateli Prahy, kterým není lhostejná podoba jejich města. Z pozice nezávislého dohlížitele a navrhovatele se věnujeme rozvoji infrastruktury pro cyklistickou dopravu, prosazujeme konkrétní opatření pro zvýšení bezpečnosti a vstřícnosti ulic pro chodce a usilujeme o odstraňování nejrůznějších bariér ve veřejném prostoru.

Sledujeme a reagujeme na aktuální témata a kauzy týkající se vztahu veřejného prostoru a dopravy v Praze (především velkých dopravních staveb). Účastníme se jednání odborných pracovních skupin a výborů i zasedání pražského zastupitelstva a zpracováváme vlastní odborné studie. Vznášíme připomínky k městskému rozpočtu a prosazujeme, aby byl přiměřeně podporován rozvoj různých forem dopravy, nejen dopravy automobilové.

AutoMat vznikl v roce 2003 jako neformální platforma, která se v roce 2007 transformovala do občanského sdružení. V současné době je AutoMat součástí sítě iniciativ, které usilují o rozvoj Prahy na základě otevřené celospolečenské diskuze Ladíme Prahu a asociace nevládních ekologických organizací Zelený kruh. Řídíme se vlastním etickým kodexem a dále se hlásíme také k Etickému kodexu ekologických organizací a k Pravidlům transparentnosti nevládních neziskových organizací.

 

Partneři

 

Náš tým

Martin Šotola
Martin Šotola

Výkonný ředitel

Hana Hakl
Hana Hakl

hana.hakl@auto-mat.cz

Správní rada, strategický rozvoj spolku, firemní fundraising

Anna Kociánová
Anna Kociánová

Vedoucí komunikace a PR

Barbora Hradečná
Barbora Hradečná

Vedoucí projektu Zažít město jinak

Kateřina Jarošová
Kateřina Jarošová
+420 703 530 137

Generace U – koordinátorka vzdělávacích programů

Ondřej Suk
Ondřej Suk

Koordinátor individuálního fundraisingu

Vratislav Filler
Vratislav Filler
+420 776 362 395

Laboratoř udržitelného urbanismu, dopravní expert

Barbora Michková
Barbora Michková

Finanční ředitelka

Ondřej Hána
Ondřej Hána

Koordinátor vývojářů a individuální fundraising

Filip Zatloukal
Filip Zatloukal

Grafika a produkce

Zuzana Poláková
Zuzana Poláková

Laboratoř udržitelného urbanismu

Eliška Špálová
Eliška Špálová

PR a doprovodný program Zažít město jinak

Veronika Brůhová
Veronika Brůhová

Grantové výzvy, e-shop

Linda Jirotová
Linda Jirotová

Vzdělávání, podpora firemních koordinátorů Do práce na kole

Klára Dušáková
Klára Dušáková

Účetnictví a back office

Natálie Veselá
Natálie Veselá

PR a komunikace

Michal Černohorský
Michal Černohorský

IT, správa webů

Tomáš Zigo

vývojář

Dominika Lenthárová
Dominika Lenthárová

dominika.lentharova@auto-mat.cz

Vedoucí Do práce na kole

Martina Flídrová
Martina Flídrová

Individuální fundraising a koordinátorka měst Zažít město jinak

Kateřina Hulínová
Kateřina Hulínová

Koordinátorka měst Do práce na kole

Lucia Bartovičová
Lucia Bartovičová

Firmy a partnerství Do práce na kole

Monika Domincová

Firmy a partnerství

Michal Kalina
Michal Kalina

michal.kalina@auto-mat.cz

Laboratoř udržitelného urbanismu