Vzdělávání

AutoMat dětem, děti městu

Aktivní a zábavnou formou vzděláváme děti i pedagogy základních a středních škol v oblasti udržitelné dopravy, aby se nám v budoucnu v našich městech lépe dýchalo i žilo.

Dětem, studentům a školám nabízíme pestré a podle věku a potřeb dětí diferencované aktivity, díky kterým se naučí:

 • umět vyhledat relevantní informace, zorientovat se v prostředí města (především v okolí domova a školy) z hlediska dopravní obslužnosti, chápat rozdíly mezi obytnými, ekonomickými a jinými funkcemi města
 • rozumět vlivu jednotlivých druhů dopravy na naše zdraví a životní prostředí
 • kriticky rozlišovat jednotlivé formy dopravy a umět popsat jejich silné a slabé stránky z hlediska uživatelů i prostředí
 • zjistit, které složky státní a komunální správy dopravu ovlivňují a jak upevňovat si vhodné dopravní vzorce, tedy maximální podíl ekologického způsobu dopravy, a to nejen pomocí získaných informací, ale také konkrétními zkušenostmi z chůze či jízdy na kole do školy
 • nevolit a neužívat dopravní prostředky bez rozmyslu a automaticky, ale uvědoměle a s ohledem na ekologickou stopu

Probudíme v dětech touhu po udržitelné budoucnosti

Uvědomělá, úžasná a usměvavá, možná trochu ulítlá, ale doufejme že brzy úřadující generace je to jediné, co může zachránit zemi. Začít můžeme skoro kdekoliv, v Praze se logicky jako první dostává na řadu automobilová doprava, vypouštející více než 90% těch nejškodlivějších splodin.

Generace U

Darem zajistíte žákovi, nebo rovnou celé škole projektový den s odborníky AutoMatu, kteří s dětmi projdou okolí školy a poradí jim, jak se do školy dopravovat rozumně a bezpečně. Kromě zdravějšího města jim tak přinesete třeba i více času na společné zážitky cestou ze školy...

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 600,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

ve prospěch účtu: 2400063333/2010
částka: [amount]
variabilní symbol: [variable_symbol]
vybraná frekvence plateb: [freq]

Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře

Jak se zapojit?

V případě, že má vaše škola/instituce zájem zapojit se do projektu Vzděláváním k trvalé udržitelnosti, kontaktujte prosím Zuzanu Polákovou (zuzana.polakova@auto-mat.cz), která vám podrobně vysvětlí možnosti zapojení a zároveň zašle veškeré potřebné podklady. Následně s vámi bude pravidelně konzultovat zapojení do projektu a odpovídat na dotazy.

Jakými aktivitami se může vaše škola do projektu zapojit?*

 • účastí celé školy či vybraných tříd v soutěži Zelené kilometry
 • účastí žáků v literární a výtvarné soutěži na podporu udržitelné mobility
 • organizací školní cyklojízdy
 • začleněním interaktivních vzdělávacích aktivit a projektů s problematikou udržitelné dopravy do různých předmětů klasické výuky
 • projektovým dnem zaměřeným na ekologii dopravy a prostředí města s využitím interaktivních vzdělávacích aktivit

* škola může uskutečnit i pouze vybrané aktivity. Záleží pouze na možnostech a chuti dané školy a jejích pedagogů.

 

Fotogalerie projektu Vzdělávání:

A co na to vy?

Myslíte, že je důležitá starost o budoucnost a o to, jak bude vypadat svět našich dětí? Chcete se zapojit do našich snah a pomoci nám, aby se mladí ještě více starali o to, kde žijí a jaké má jejich chování důsledky? Chcete radostnější budoucnost?

Výhody vzdělávacích aktivit projektu Vzděláváním k udržitelné budoucnosti:

 1. V souladu s RVP
  U všech výukových aktivit jsou uvedeny informace v souladu s RVP, tedy jakých průřezových témat a vzdělávací oblasti se jednotlivé aktivity dotýkají, jaké cíle žáci/studenti po splnění aktivity dosáhnou a jaké dovednosti si budou v rámci plnění úkolu procvičovat či osvojovat.
 2. Snadno začlenitelné do ŠVP
  Výukové aktivity byly vytvořeny v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, takže je může každá škola snadno začlenit do Školního vzdělávacího programu, ať už formou tematické nebo projektové výuky.
 3. Mezipředmětové souvislosti
  Všechny výukové aktivity jsou koncipované tak, aby v nich žáci aktivně používali znalosti, které již mají, propojovali je s nově získanými informacemi a následně měli možnost si uvědomit mezipředmětové souvislosti.Výukové aktivity k udržitelné dopravě mohou být začleněny do různých předmětů (občanská výuka, zeměpis, biologie, zeměpis, přírodopis, vlastivěda, tělesná výchova, výtvarná výchova, mediální výchova atd.).
 4. Kompletní podpora
  Snadné použití a minimální čas strávený s přípravami. Každá aktivita vždy obsahuje podrobné instrukce pro učitele, které nabízejí podrobně krok za krokem rozepsaný postup, jak s aktivitou ve výuce pracovat. Aktivity jsou doplněny o pracovní listy, v případě rolových her o kartičky, některé aktivity obsahují obrázky pro snazší navození tématu a v případě výtvarných projektů jsou k dispozici šablony.
 5. Projektová výuka
  Aktivity jsou navrženy tak, aby mohly být realizovány buď v rámci standardní výuky, nebo v rámci projektového dne. Vzhledem k tomu, že mohou být aktivity použity pro žáky celé ZŠ i SŠ, tak je možné vhodnou kombinací různých aktivit naplánovat celoškolní projektový den věnovaný tématu (udržitelné) dopravy.
 6. Interaktivní výukové metody
  V rámci aktivit jsou využity různé interaktivní výukové metody: rolová hra, skupinová práce, práce ve dvojici, pozorování, pokusy, dávání zpětné vazby apod. Žáci a studenti mají v rámci výukových aktivit k udržitelné dopravě možnost využít různé smysly. Aktivity jsou doplněny o ukázky z dokumentárního filmu, obrázky, výtvarné projekty, které rozvíjejí manuální zručnost, apod.
 7. Spolupráce s komunitou
  DVD obsahuje praktický návod, jak uspořádat školní akci, která pomůže propojit život školy s životem ostatních občanů města. V rámci aktivního propojení života školy s komunitou města je možné uspořádat Den bez aut nebo Den země a přizvat zástupce různých institucí, aby pro děti udělali přednášku či besedu. V rámci Dne bez aut je možné uspořádat hromadnou dojížďku dětí do školy na kole. Na dojížďce se mohou podílet také rodiče.
 8. Předávání zkušeností
  Výukové aktivity k udržitelné dopravě byly pilotně vyzkoušeny na 3 školách a DVD obsahuje fotografickou dokumentaci obsahující příklady vytvořených projektů a zkušenosti, které učitelé v rámci výuky aktivit k udržitelné dopravě získali.