Kolem. Autem. Busem. Poklusem. MĚSTEM!

První ročník festivalu filmů o urbanismu, dopravě a jejím vlivu na život ve městě

Pátek 20. září 2019 od 10:00 | Kino Ponrepo a klubovna Zázemí

// English description below ↓ //

Galerie z festivalu Městem 20. září v Ponrepu 

Svět je v neustálém pohybu a polovina jeho obyvatel žije ve městech. Lidé se v nich pohybují různě – pěšky, autem, na kole, koloběžce, veřejnou dopravou. Pohybují se ale také stále častěji a na větší vzdálenosti. Způsoby dopravy mají přitom na města zásadní dopady: na klima, ovzduší, veřejný prostor a především na zdraví obyvatel.

Spolek AutoMat přináší festival o nezastupitelné, avšak problematické roli pohybu, dopravní infrastruktury i dopravních prostředků napříč různými kulturami.

Ve svém prvním ročníku se představí šest dokumentárních snímků. Součástí festivalu budou i diskuse s odborníky (náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr a zástupce IPRu) a tvůrci některých promítaných filmů.

Vstupné dobrovolné, s povinnou registrací.

Program

Program pro školy

Dopolední program je určen především studentům základních a středních škol. Registrace pro veřejnost není možná.

10:00 Auto*Mat (dokumentární, Česko, 2009)

12:00 Lidský rozměr (dokumentární, Dánsko / Bangladéš / Čína / Nový Zéland / USA, 2012)

 

Program pro širokou veřejnost

14:00 Urbanized (dokumentární, USA / Velká Británie, 2011)

16:00 Bikes vs Cars (dokumentární, Švédsko, 2015)

18:00 Komentované pásmo archivních materiálů s městskou tematikou z Národního filmového archivu

18:00 Diskuse o budoucnosti městské mobility v přilehlé klubovně Zázemí (18.00-20.00) s náměstkem primátora pro dopravu Adamem Scheinherrem a s nezávislým dopravním odborníkem a zástupkyní kolektivu Bike Kitchen Prague

20:30 Motherloadstředoevropská premiéra (dokumentární, USA / Austrálie / Německo / Ghana / Velká Británie / Nikaragua, 2019)

22:45 Rickshaw rush (dokumentární, Maďarsko, 2012)

 

Podrobný program

Projekce pro studenty

Dopolední program je určen především studentům základních a středních škol. Registrace pro veřejnost není možná.

10:00 Auto*Mat

Česká republika, 2009, 90 min, česky s anglickými titulky

Režie: Martin Mareček | ČSFD

Ovládáme město nebo město ovládá nás? Stáváme se automaty? Je pražský primátor spíše cyklista nebo populista? Jedeme v tom všichni? Inspirující, emotivní a vtipný dokumentární příběh režiséra Martina Marečka hledá hravým způsobem odpovědi na otázky související s životem ve městě, civilizací v pohybu a dobrodružnou cestou ke změně. Osobní příběh režiséra a jeho pokusu proměnit město kolem sebe (oficiální text distributora).

Po filmu se uskuteční krátká diskuse s režisérem Martinem Marečkem a protagonistou filmu a cykloaktivistou Danem Mourkem.

12:00 Lidský rozměr

Dánsko, Bangladéš, Čína, Nový Zéland, USA, 2012, 85 min, v originálním znění s českými titulky

Režie: Andreas Dahlsgaard | ČSFD | IMDb

Velkoměsta jsou moderní a okouzlující. Jsou však opravdu dobrými místy k životu? Vznikly jako stroje na bydlení a práci, mezi nimiž jsme nuceni se přepravovat auty. Řídí se statistikami, katastry, racionálními výpočty dopravních tepen a snahou o maximální funkčnost. Co se ale stane, když do centra našich výpočtů umístíme člověka a jeho potřeby? Vizionářský architekt Jan Gehl a jeho kolegové se snaží navrhovat města jako místa pospolitosti a blízkosti. Chtějí je osvobodit od nadvlády automobilů a vytvořit tak prostor pro chodce a cyklisty. Chtějí si „vzít zpátky veřejný prostor.“ Takové uvažování podporují architekti a urbanisté z celého světa: od Kodaně po Peking, od Šanghaje po New Yorku, od Los Angeles po Melbourne a od Christchurche po Dháku. Film předává divákovi 40 let zkušeností s městským plánováním a říká: mezi budovami můžeme vytvořit život. Lidský rozměr je dokumentární sci-fi z budoucnosti, která už nastala (oficiální text distributora)

Po projekci se uskuteční diskuse s odborníkem na veřejnou dopravu z Institutu plánování a rozvoje Ing. arch. Lukášem Tittlem.

Projekce pro veřejnost

Odpolední program představí průřez filmy s urbanistickou a dopravní tématikou z posledních let. Promítneme dnes již klasický dokument Urbanized, který shrnuje základní principy přístupu k navrhování měst, jež jsou využívány v posledních dekádách. Následovat bude dokument Bikes vs Cars.

14:00 Urbanized

USA, Velká Británie, 2012, 85 min, v originálním znění s českými titulky

Režie: Gary Hustwit | ČSFD | IMDb

Urbanized, poslední z dílů trilogie dokumentů Garyho Hustwita o designu (po filmech Helvetica a Objectified), představuje řadu nejvýznamnějších světových architektů, územních plánovačů, autorů strategií a myslitelů, včetně jmen jako Sir Norman Foster, Oscar Niemeyer, Rem Koolhaas, Jan Gehl, Amanda Burden, Enrique Peñalosa, Alejandro Aravena a dalších. Opomenuti nejsou ani obdivuhodní obyvatelé, kteří se zasloužili o změny ve svém městě. Kdo má výsadu udávat tvar a tvář našich měst a jakým způsobem to dělá? Jaký vliv má vzhled a koncepce měst na naše životy? Dokument zkoumá širokou škálu urbanistických projektů ve dvanáctce měst napříč celou planetou, od iniciativ zasahujících do masivní infrastruktury až po dočasné zásahy. Urbanized tak otevírá globální diskuzi o budoucnosti našich měst. (oficiální text distributora)

Po projekci se uskuteční diskuse s odborníkem na městské plánování Milanem Brlíkem, MSc.

16:00 Bikes vs Cars

Švédsko, 2015, 88 min, v originálním znění s českými titulky (verze pro neslyšící)

Režie: Fredrik Gertten | ČSFD | IMDb

Budeme stavět cyklostezky nebo mosty pro auta? Na světě neexistuje velké město, které by vyřešilo otázku mobility pomocí osobních automobilů. S naprostou jistotou se dá říct, že dopravní zácpy nedokáže odstranit větší počet dálnic a nadjezdů. Stávající způsob organizování života ve velkých městech by se měl zásadně změnit a mělo by se přejít k systému, který bude zahrnovat i jízdní kola a veřejnou dopravu. Jenže co ovlivňuje magistráty, když se rozhoduje, zda vybudovat cyklostezku nebo most pro auta? Začíná být zřejmé, že silná automobilová lobby vede rozvoj měst do slepé uličky. (Česká televize)

Po projekci se uskuteční diskuse s radním MČ Praha 1 pro dopravu Davidem Skálou.

18:00 Diskuse: Jaká je budoucnost městské mobility?

Diskuze se koná v klubovně Zázemí, pár desítek metrů od kina Ponrepo.

Jak se proměňují politiky vytváření dopravní infrastruktury v posledních desetiletích? Před jakými výzvami stojí města v souvislosti s klimatickou změnou? Co pro zlepšení často neúnosné situace ve městech dělá aktivní i neaktivní veřejnost a soukromý sektor? Panelová diskuse o perspektivách vývoje městské mobility představí možné trajektorie, které mohou učinit naše města obyvatelnějšími.

Diskutovat bude náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr, nezávislý dopravní urbanista Ivan Lejčar a členka svépomocné cyklodílny Bike Kitchen Praha Pavla Jenková.

18:00  Z práce do práce / Proměny pražské dopravy a urbanismu v krátkých filmech z Národního filmového archivu.

Filmy o urbanismu a městské dopravě nereflektují jen milníky jako je stavba pražské magistrály nebo budování metra. Ze sbírky Národního filmového archivu vybíráme dokumentární a zpravodajské snímky čtyřicátých až osmdesátých let minulého století, ve kterých pozorujeme měnící se rétoriku i zaměření. Kontrastně k budovatelskému nebo sociálně kritickému tónu československých filmů působí o poznání uvolněněji snímek o Kodani (Kodaňské problémy, 1963), která se brzy stala vzorem urbanistického plánování preferující lidské měřítko před automobilovou dopravou.

Pásmo krátkých filmů doprovodí komentářem kurátorka Národního filmového archivu Sylva Poláková.

Náměstí budovatelů (1948)

Alibi (1950)

Cesta do práce (1966)

Aby Praha nedostala kolaps (1974)

V Praze roku 1985

Kodaňské problémy (1963)

20:30 Motherload

Středoevropská premiéra | USA, Austrálie, Německo, Ghana, Velká Británie, Nikaragua, 2019, 88 min, v originálním anglickém znění s českými titulky

Režie: Liz Canning | www.motherloadmovie.com

V komunitně financovaném snímku Motherload se nákladní (cargo) kolo stává prostředkem zkoumání mateřství v kontextu digitální doby v stínu klimatické změny. Liz Canning se, jako filmařka i matka, setkává s různými lidmi, jejichž snahou je nahradit auta speciálně přestavěnými koly. Tímto způsobem odhaluje historii a potenciální budoucnost bicyklu jako “prostředku zásadní sociální revoluce”. Na pozadí zachycení kulturní rezistence – především prostřednictvím vůle a nasazení žen a matek – Motherload vykresluje povzbuzující pojítka mezi bojem cyklistických Sufražetek z přelomu 19. a 20. století a zdánlivě nekonečným bojem žen o jejich tělesnou autonomii (oficiální text produkce).

Po filmu se uskuteční skypová diskuse s cykloaktivistou a koordinátorem projektu Cycling without Age Anthonym Desnickem.

22:45 Rickshaw Rush

Maďarsko, 2012, 55 min, v originálním znění s českými titulky

Režie: Gergő Somogyvári| ČSFD | IMDb

Nezávislý atmosférický snímek o maďarských řidičích rikš, kteří pracují v neřestných ulicích centra Amsterdamu. Rickshaw Rush je odrazem doby pracovní migrace z východu na západ: je to dokument o penězích, svobodě, jízdě na kole, odpočívání a především o dnech a nocích strávených v turistickém centru města. Film sleduje situaci protagonistů na půdorysu dvou let, ve chvílích, kdy usilují o výdělek i dobrodružství.

Po projekci proběhne diskuse s hostem festivalu a režisérem filmu Gergő Somogyvárim.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,- Přidám se

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře

 

On a bike. By Car. By Bus. By running… THROUGH A CITY!

Film festival of urbanism and mobility – “Městem” (“Through a City”)

Brand new film festival on urbanism, mobility and its impact on everyday life in the city

Friday 20th September, 10:00 – 24:00. Ponrepo Cinema (screenings) and Zázemí Club (panel discussion), Prague, Czech Republic.

The world is changing and half of its inhabitants live in urban environment. Urbanites choose different modes of mobility – they walk, drive a car, ride their bikes and scooters or use public transport. Travel frequency and the travelled distances grow bigger and bigger. These tendencies, of course, have serious impacts: on climate, environment, liveability of public spaces as well as health condition of population.

AutoMat NGO introduces the film festival which aims to show irreplaceable and yet problematic role of people’s mobility and transport infrastructure across different urban settings.

The pilot year of the festival will introduce six interconnected documentary movies. The accompanying programme will include also panel discussion with urbanists and filmmakers.

Optional entrance fee with mandatory registration.

 

Programme for schools

Morning programme is primarily for students of elementary and secondary schools and is therefore closed for public.

10:00 Auto*Mat (CZ, 2009)

12:00 Human Scale (Denmark, Bangladesh, China, New Zealand, 2012)

Programme for public

14:00 Urbanized (USA, Great Britain, 2011)

16:00 Bikes vs Cars (Sweden 2015)

18:00 Panel discussion – “Designing the city mobility”

20:30 Motherload – European premiere (USA, Australia, Germany, Ghana, Great Britain, Nicaragua, 2019)

22:45 Rickshaw Rush (Hungary, 2012)

 

 

Sign up for the festival

I want to go