Připomínky k územní studii okolí stanice metra Roztyly

14. 10. 2019, Územní rozvoj

Oblast kolem metra Roztyly je dalším z řady pražských rozvojových území, na které byla v nedávné době vypracována územní studie, a ke které má nyní veřejnost možnost se vyjádřit pomocí připomínek. V naší Laboratoři udržitelného urbanismu vidíme po nastudování studie její největší problém v tom, že posouvá hranici zastavitelného území nad rámec návrhu Metropolitního plánu a navrhuje značné změny funkčního využití v drtivé většině území. Návrh tak ve výsledku transformuje rozsáhlé plochy zeleně na obytnou či smíšenou zástavbu a zmenšuje plošný rozsah zelené enklávy Krčského lesa.

V našich připomínkách se také dále věnujeme dopravnímu řešení v oblasti. Upozorňujeme na potenciální riziko umožnění průjezdu tranzitní automobilové dopravě, doporučujeme lepší řešení přístupnosti autobusových zastávek a prostupnosti území pro pěší a cyklisty a požadujeme výstavbu severozápadního vestibulu stanice metra Roztyly, který návrh opomíjí a jeho výstavbu striktně nevyžaduje.

Projděte si naše připomínky podrobně v samostatném dokumentu.

Pokud byste se k projektu (ke stažení z webu MHMP) také rádi vyjádřili, připomínky je možné podat do zítřejší půlnoci, tzn. do 15. října.

Úvodní foto převzato z Územní studie okolí metra Roztyly, zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Beneš.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře