Nevládní organizace vyzývají primátora Béma: neničte Letnou

14. 02. 2008, Ostatní

Společná tisková zpráva Arniky, Hnutí Duha, Zeleného kruhu, Ateliéru pro životní prostředí, Oživení, Auto*Matu, Pražských matek, Společnosti pro trvale udržitelný život a Ústavu pro ekopolitiku
ze dne 14. 2. 2008

PRAHA – Silnice napříč Letenskými sady? V žádném případě! Proti záměru pražského magistrátu se ohradilo devět významných pražských nevládních organizací (1) a vyzvalo primátora Pavla Béma (2), aby nepřipustil devastaci oblíbeného parku. Magistrát chce napříč sady vybudovat přeložku kvůli stavbě Městského okruhu. Právě primátor Bém přitom sliboval, že okruh bude „čistě podzemní stavbou“ a nijak nepoškodí parky ani ulice Prahy (3). Nevládní organizace chtějí ničení Letné zabránit. Zároveň vyzývají všechny obyvatele Prahy, aby psali primátorovi a parku se zastali. Návod pro občany, je dostupný na internetu (4).

„Letenské sady jsou tradičním výletním místem, sloužícím k odpočinku, procházkám i sportování. Plní také nezastupitelné funkce z hlediska životního prostředí celé Prahy. Je zcela nepřijatelné, aby tisíce automobilů projížděly v těsné blízkosti dětských hřiš» a bruslařských tratí. Pro park by to znamenalo katastrofu,“ řekla ředitelka Zeleného kruhu Kateřina Ptáčková. Podle ní je tristní, že se veřejnost o záměru přeložit do parku dopravu z třídy Milady Horákové dozvěděla až z tisku.

Martin Skalský z Arniky připomíná, že magistrát odmítl posoudit vliv stavby Městského okruhu na životní prostředí podle zákona (tzv. EIA). „Magistrát vydal územní rozhodnutí v době, kdy se měnila legislativa, a vyhnul se tak nezávislému expertnímu posouzení i projednání s občany. Nyní sklízíme hořké plody silového řešení města. Špatně připravená stavba si vyžádala příjezd bagrů do Stromovky, nyní máme obětovat část Letenských sadů. S čím přijde magistrát příště?“ klade si otázku Skalský.

Nevládní organizace důrazně odmítají argument, že jiná řešení automobilové dopravy po dobu výstavby tunelu Blanka na Letné by byla příliš drahá. „U stavby s rozpočtem třiceti miliard nelze akceptovat šetření na opatřeních, která mají chránit životní prostředí. Ta musí být v každé vyspělé zemi nedílnou součástí vlastního projektu,“ říká Pavel Přibyl z Hnutí Duha. „Magistrát nezveřejnil žádné cenové srovnání různých variant. Stavbaři chtějí vést náhradní trasu přes rekreační zónu jednoduše proto, že je to technicky nejsnadnější a protože stromy se samy nemohou bránit,“ doplnil Přibyl.

Zprávu o tom, že magistrát chce převést automobilovou dopravu z třídy Milady Horákové po dobu výstavby tunelu Blanka do Letenských sadů, se obyvatelé Prahy dozvěděli z novin před týdnem. Auta by měla parkem projíždět podle plánu více než dva roky. Podle původního projektu se měla třída Horákové zúžit a silnice měla vést dále v původní trase na provizorních mostech. To se ale nyní zdá magistrátu drahé. V Letenských sadech by silnici muselo ustoupit šestnáct zdravých stromů.

Kontakty:
Martin Skalský – Arnika, Centrum pro podporu občanů, 775 168 026, martin.skalsky@arnika.org
Kateřina Ptáčková – Zelený kruh, tel. 724 112 782, katerina.ptackova@zelenykruh.cz
Pavel Přibyl – Hnutí Duha, tel. 603 207 249, pavel.pribyl@hnutiduha.cz


Přílohy:

(1) Nevládní organizace, které odmítají silnici napříč Letenskými sady:

* Arnika – Centrum pro podporu občanů, www.arnika.org, Martin Skalský
* Ateliér pro životní prostředí, atelier.ecn.cz, Petr Kužvart
* Auto*Mat – iniciativa pro lepší život ve městě, www.auto-mat.cz, Tereza Vohryzková
* Hnutí DUHA Praha, www.hnutiduha.cz, Pavel Přibyl
* Oživení, www.oziveni.cz, Štěpán Rattay
* Pražské matky, pmatky.ecn.cz, Jarmila Johnová
* Zelený kruh – Asociace nevládních organizací, www.zelenykruh.cz, Kateřina Ptáčková
* Společnost pro trvale udržitelný život, www.stuz.cz, Jiří Dlouhý
* Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., www.ekopolitika.cz, Tomáš Gremlica

(2) Otevřený dopis nevládních organizací primátoru Prahy Pavlu Bémovi

Vážený pane primátore Béme,

dovolujeme si obrátit se na Vás se zásadní výhradou proti záměru vést automobilovou dopravu Letenskými sady během výstavby tamní části Městského okruhu, tzv. tunelu Blanka.

Letenské sady jsou tradičním výletním místem. Vzhledem ke své výhodné poloze v centru města je obyvatelé i návštěvníci Prahy využívají k setkávání, odpočinku, procházkám i sportování. Jako souvislá zelená plocha plní také významné a nezastupitelné funkce z hlediska životního prostředí Prahy. Letenské sady jsou zvláště chráněným územím a svým významem přesahují rámec města.

Letenský park je již dnes poznamenán výstavbou tunelu Blanka a bude výrazně poznamenán i jeho provozem. Současný záměr řešit sníženou průjezdnost ulice Milady Horákové výstavbou objízdné komunikace přímo prostorem parku však považujeme za naprosto nepřípustný. Negativní vliv výstavby na prostor Letné by tím drasticky narostl. Tisíce automobilů projíždějící denně po dobu více než dvou let v těsné blízkosti dětských hřiš», bruslařských tratí a volně přístupných travnatých ploch by pro letenský park znamenaly katastrofu. Zásadním způsobem by narušily jeho dnešní charakter a funkci, a to nejen po dobu výstavby tunelu, ale na další dlouhá léta.

O takto devastujícím způsobu řešení dopravy v průběhu stavby na Letné ještě donedávna nikdo nevěděl. Hlavní město Praha prezentovalo Městský okruh jako „čistě podzemní stavbu“, která se nijak negativně nedotkne povrchových prostranství. Podle původního projektu, pokud je nám známo, měly automobily i po dobu výstavby Blanky projíždět ulicí Milady Horákové, jen ve zúženém profilu. Není nám tedy jasné, kdo, kdy a proč přišel s nápadem na převedení hustého provozu přímo do parku.

Veřejnost se o tomto záměru dozvěděla z médií jen několik týdnů před jeho zamýšlenou realizací. Veřejně se o něm nijak nediskutovalo, a to ani v souvislosti s výstavbou Městského okruhu, ani v souvislosti se zadáním urbanistické studie na řešení Letenské pláně. Opět se ukazuje, jak velkou chybou bylo to, že jste se Vy a Vaši předchůdci rozhodli nevyhodnocovat vliv stavby Městského okruhu na životní prostředí (proces EIA). Tím jste znemožnili, aby se stavba posuzovala komplexně, tedy včetně dočasných řešení v průběhu stavby, a aby byla do hledání nejvhodnějšího řešení zapojena veřejnost.

Vedení silnice skrz letenský park rezolutně odmítáme. Trváme na tom, že je nezbytné se vrátit k původnímu řešení a vést automobilovou dopravu po dobu výstavby tunelu Blanka třídou Milady Horákové, a» už na provizorních mostech v místě staveniště, nebo jiným způsobem. Investor může hledat i jiná řešení, jeho povinností je však v každém případě hledat řešení šetrné k životnímu prostředí.

V kontextu třicetimiliardových nákladů na tunel Blanka není možné brát vážně argument, že vedení provozu ulicí Milady Horákové po dobu výstavby by bylo drahé. Spíše řečnickou otázkou pak zůstává, jakou cenu bychom nakonec zaplatili za silnici vedoucí napříč letenským parkem. Významně znehodnoceny by byly mimo jiné investice města do údržby parku v řádu desítek milionů korun ročně. Má ale vůbec smysl vyjadřovat míru tak závažného poškození jednoho z nejnavštěvovanějších pražských parků v penězích?

Požadujeme, aby Hlavní město Praha a magistrát odmítli řešení, které by zásadním způsobem snížilo kvalitu života obyvatel našeho města. Tím spíše, že slova o zajištění rovnováhy mezi přírodním prostředím a sídelními strukturami města a dokončení oprav Letenských sadů veřejnila pražská ODS ve svých vizích pro Prahu 2010. Věříme, že šestnáct vzrostlých stromů, které deset metrů široké zamýšlené provizorní silnici stojí v cestě, bude v Letenských sadech stát dál. Chceme, aby letenský park zůstal především místem aktivního odpočinku Pražanů a nepřeměnil se v další přeplněnou silniční komunikaci.

Vážený pane primátore, vyzýváme Vás, abyste popsanému problému věnoval bezodkladně náležitou pozornost a osobně se zasadil o takové řešení automobilové dopravy během výstavby tunelu Blanka, které negativně neovlivní Letenské sady. Zároveň Vás žádáme o Vaši písemnou odpověï na tento náš dopis.

(3) Sliby primátora Pavla Béma

„… Podle primátora Prahy Pavla Béma (ODS) jde o jednu z klíčových dopravních staveb. „Nechceme, aby se za pár let Pražané udusili výfukovými plyny, auta musí v moderním městě pod zem,“ připomněl Bém předvolební heslo své mateřské strany. Součástí Městského okruhu mají v tomto úseku být i tři nové křižovatky, největší se už staví na Malovance, další podzemní vjezdy budou i na Prašném mostu a na kraji Letenské pláně, kde auta definitivně zmizí pod zemí, a z tunelu vyjedou až v Troji, kde vznikne i nový most.“

Právo, 27. 12. 2007

„Mojí další prioritou na následující čtyři roky je maximální možné zvýšení investic do… městské zeleně. V našich programových prioritách se objevují nové městské parky v samotném srdci města… Já toto považuji za zcela zásadní pro kvalitu života ve městě, za integrální součást budoucnosti a spokojenosti života každého Pražana, ale i návštěvníka naší metropole.“

Krajské noviny, 13. 10. 2006

„Já věřím, že do čtyřech, maximálně pěti let se nám podaří výstavbu městského okruhu dokončit jako celek.“

ČT 1, 28. 8. 2004

(4) Návod pro občany, jak se připojit ke snaze zachránit Letenské sady je dostupný i na stránkách Auto*Matu: https://auto-mat.cz/2008/02/2008021401

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře