Nová aplikace Cyklisté sobě v mapě Městem na kole

Po deseti letech fungování stránek cyklistesobe.cz spouštíme novou geodatabázi sledující problémová místa pro jízdu na kole. Měníme tak způsob, jak předávat spolku AutoMat podněty na řešení problémových míst. Stránkám cyklistesobe.cz vyrůstá nástupce, který nám usnadní hlídání podnětů na zlepšení podmínek pro jízdu na kole – a vám usnadní sledování toho, jak podněty hlídáme.

Chcete-li rovnou přejít na naše nové aplikace:

Snaha o řešení problémových míst pro jízdu na kole v Praze je jednou z klíčových aktivit AutoMatu, které se věnujeme od samotného začátku. Návrhy na cykloobousměrky či jiná zlepšení předkládáme magistrátu a městským částem už od roku 2007. Návrhů nebylo zpočátku příliš mnoho, s postupujícím časem, mapováním problémových míst v mapě Prahou na kole i stále širší odezvou cyklistické veřejnosti ale podněty přibývaly. V roce 2013 jsme tak vsadili na decentralizaci a založili stránky Cyklisté sobě.

Deset let původního systému

Stávající systém postavený na existenci aktivních skupin spravujících si podněty na zlepšení vlastními silami běží již desátým rokem. Po úspěšném rozjezdu do roku 2015 ale postupně přestal vyhovovat našim potřebám. Původně zamýšlená decentralizace řešení podnětů se postupně vytratila s tím, jak ubývalo dobrovolných zájemců o tuto poměrně náročnou práci. Doplňování funkcí, které by řešení podnětů vnitřně zefektivnilo, vázlo na odlišnosti použitého programovacího jazyka od backgroundu našich ostatních webů a služeb. Systém dlouhodobě postrádal nástroje pro efektivní sledování vývoje podnětů a postupně se stal příliš těžkopádným.

Interně jsme už v roce 2017 začali sledovat vybraných zhruba 200 podnětů mimo systém Cyklisté sobě. Letos jsme se rozhodli přesunout interní tabulky do geodatabáze: to je v zásadě informační systém obsahující také prostorová data, takže se dá snadno zobrazit v mapě. Rozjíždíme nový způsob, jakým můžete sledovat nakládání s podněty a řešení problémových míst jednak ve zvláštní aplikaci, za druhé přímo v mapě Městem na kole.

Nutno říct, že ani pro uživatele neznamenalo vložení podnětu na stránky Cyklisté sobě, že se začne automaticky řešit. Zvlášť v posledních letech jsme se intenzivně věnovali sběru podnětů o problémových místech jiným způsobem, například v dubnovém dotazníku mezi účastníky Do práce na kole. Řešení podnětů vložených na stránky Cyklisté sobě tak bylo velmi sporadické.

Větší přehlednost a transparentnost

Od nového systému si proto slibujeme lepší odezvu vůči veřejnosti požadující řešení problémových míst a větší transparentnost. U podnětu v mapě se nově může každý podívat, kdy jsme v AutoMatu s podnětem něco naposledy dělali, jak dlouho se podnět řeší a jak na něj reagovaly úřady. Zda je podnět v řešení, nebo „spí“, se nově pozná jednoduše podle barvy v mapě. V mapce také poznáte, o jaký druh podnětu jde.

Ve zveřejněné geodatabázi se o každém podnětu dozvíte řadu nových informací:

Aplikace Gisquick

Databázi můžete také prohledávat podle klíčových slov, druhu podnětu, městské části a dalších filtrů. Navíc si v mapě můžete zobrazit pražský cyklogenerel, výškopis nebo hranice městských částí – informace podstatné třeba pro to, kam zacílit váš podnět na zlepšení.

Podněty si můžete prohlédnout také v mapě webu Městem na kole, kde pro ten účel přibyla nová vrstva.

Databáze je přístupná z hlavního menu mapy:

Jak nám nově dát vědět o problému

Pro hlášení problémových míst pro jízdu na kole jsme vytvořili nový, zjednodušený formulář. Po jeho odeslání se podnětu začneme věnovat. Podle toho, co podnět vyžaduje, buď pisateli přímo odpovíme, nebo si problém vložíme do databáze a budeme jej řešit dlouhodobě.

V naší databázi evidujeme zejména následující problémy a podněty:

  • Místa pro jízdu na kole nebezpečná a místa, kde se cyklista cítí výrazně ohrožen.
  • Nesouvislé, špatně vyznačené nebo přerušené cyklostezky.
  • Chybějící legální průjezdy, chybějící cykloobousměrky.
  • Návrhy na úpravu světelné signalizace, stojany apod.

Ani v novém systému negarantujeme, že se budeme podnětem zabývat hned, nebo že jej automaticky předáme patřičnému úřadu. Chcete-li, aby problém řešila přímo samospráva, státní správa nebo Technická správa komunikací, použijte raději následující služby:

  • zmente.to: Univerzální formulář na podněty k řešení v Praze.
  • zavady.tsk-praha.cz: Hlášení závad a poruch na komunikacích spravovaných TSK Praha

Problémy pro pěší pak doporučujeme řešit přes aplikaci spřáteleného spolku Pěšky městem – Chodci sobě.

Chcete-li poradit, kam váš podnět poslat, nebojte se nás oslovit napřímo. Kontaktní osobou pro řešení problémových míst pro jízdu na kole je Vratislav Filler (vratislav.filler@auto-mat.cz). Mail pište také, nesnese-li váš podnět či problém odkladu, například byl-li zveřejněn návrh opatření obecné povahy, na která je potřeba zareagovat během třiceti dnů.

Diskuse k problémovým místům se již v posledních letech v podstatě přesunula na sociální sítě, kde spravujeme skupinu Cyklisté sobě s mnoha stovkami členů. Tato skupina má několik  moderátorů a členové spolku AutoMat jsou v ní trvale aktivní. Využití tohoto kanálu je tak nejlepším způsobem, jak odstartovat debatu o problémovém místě, kde nemáte jistotu, jak s ním naložit.

Co bude dál?

V současnosti jsou v novém systému vloženy podněty a problémy identifikované na městských částech Praha 1–4 a některé další. Do konce roku vložíme interně sledované podněty ze zbytku Prahy a dále problémy identifikované v průzkumech, které jsme prováděli tento rok.

Následně do nového systému doplníme i problémy, které evidujeme jinde, nebo řešíme, aniž bychom je měli nějak zvlášť poznamenané. Původní systém Cyklisté sobě zůstane přinejmenším v roce 2024 stále v provozu, ale podněty v něm už nebudeme aktivně sledovat. Určitě ale provedeme revizi podnětů na těchto stránkách a vybereme další podněty, které vložíme do nové databáze. Předpokládáme, že počet sledovaných podnětů na území Prahy bude i nadále v řádu několika stovek.

Začlenění nové databáze do mapy Městem na kole by pak mělo v příštích letech doznat dalších  změn společně s redesignem celé mapy. To je ale už trochu jiný příběh…

Vznik geodatabáze a začlenění do mapy Městem na kole bylo finančně podpořeno Hlavním městem Prahou v rámci projektu Cyklisté úřadům na základě dat.

 

Podpořte systematickou a nezávislou činnost našeho spolku a Nakrmte AutoMat.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře