Díky připomínce AutoMatu je cyklopruh na Bubenském nábřeží bezpečnější

Spolek AutoMat dlouhodobě sleduje chystané změny dopravního značení připravované hlavním městem a v případě nedostatků zasílá připomínky a jedná o jejich zapracování. Rekonstrukce Bubenského nábřeží zahrnovala řadu cykloopatření, v projektu ale byly navrženy příliš úzké ochranné cyklopruhy. Části našich připomínek bylo vyhověno, výsledkem tak bude bezpečnější řešení aspoň směrem z centra.

Jak jsme shrnuli v článku AutoMat projektuje pro město, některé naše projekty vzešly z připomínek opatření obecné povahy (např. odstranění cyklistické „stopky” u metra Opatov, které by mělo být realizováno v nejbližší době). Vloni jsme se ale vyjadřovali i k dalším lokalitám. Připomínky jsme poslali k „pěší zóně” s vjezdem všech vozidel na náměstí I. P . Pavlova, rekonstrukci ulic Podbělohorská a Pod Stadiony, úpravě křižovatky Pod Kaštany a Jaselská nebo k chybějícím návaznostem na novou lávku v Uhříněvsi. Počátkem letošního roku jsme pak připomínkovali návrh P+R v odstavných pruzích ulice Jeremiášovy s cílem umožnit průjezd cyklistů za parkujícími auty.

Objížďky a úpravy značení

Jednali jsme také o přechodných opatřeních, ke kterým není možné poslat formální připomínku, navrhovali jsme úpravy značení v ulici Koulova na Praze 6, vyznačení objízdné trasy při letní uzavírce ulice U vinných sklepů na Praze 9, a teď nejnověji jsme před několika dny žádali Prahu 8 o vyznačení objížďky rekonstruované cyklostezky A2 v Karlíně.

Úpravy na Bubenském nábřeží

Na přelomu roku realizovaná rekonstrukce Bubenského nábřeží je pro cyklistickou dopravu významným krokem kupředu. Konečně vzniklo legální propojení nábřežní cyklostezky A1 se stezkou podél Argentinské ulice, a legální průjezd na kole bude možný v celé délce nábřežního chodníku. Protože je provoz na chodníku společný s chodci, je pro rychlé cyklisty zajištěno takzvané „duální řešení“, tedy jízda ve vozovce v ochranných cyklopruzích.

I takto přínosný a obsáhlý projekt měl nicméně několik nedostatků, v říjnu loňského roku jsme k němu proto podali připomínku. Její podstatou bylo rozšíření ochranných cyklopruhů z nevhodných 1,25 metru na vhodnějších 1,50 metru tak, aby byl zvětšen boční odstup při předjíždění cyklistů.

Z centra ano, do centra ne

Ve směru z centra bylo rozšíření přijato, cyklopruh zde vede podél tramvajové trati. Ani po rozšíření nebude zasahovat do profilu jízdy tramvaje, proto úřad s rozšířením souhlasil. Směrem do centra byl vyprojektován jízdní pruh nevhodné šířky 3,75 metru, oddělený navíc od tramvajové trati podélným prahem („bumlíkem”). Toto velmi nešťastné řešení povede k těsnému předjíždění cyklistů, kteří budou mít k dispozici cyklopruh široký pouze 1,25 metru. Rozšíření cyklopruhu zde nebylo možné, žádali jsme tedy zkrácení podélného prahu před zastávkou Holešovická tržnice tak, aby bylo možné předjíždět cyklisty s vybočením do tramvajového pásu.

Nutno říci, že na tom, zda v jízdním pruhu širokém mezi obrubami 3,75 metru zřizovat ochranné cyklopruhy, nepanuje mezi experty soulad. Připomínka tak byla zamítnuta na základě postoje, že je lepší nechat cyklistu předjet relativně natěsno legálně s pruhem, než držet cyklistu v nejistotě, zda ho řidič za ním předjede nelegálně.

Zlepšení tam, kde to je možné

Vypořádání připomínek k Bubenské ukazuje, že v některých případech jsou zlepšení dopravního značení možná i v případě, kdy je už projekt téměř dokončen. Úpravy, které by zasahovaly do stavební části projektu, ale zpravidla již možné nejsou. Přesto se jak našemu spolku, tak dobrovolným nadšencům daří připomínkováním projekty dopravního značení v řadě případů zlepšit.

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře