Do testů v autoškolách přibyly nové otázky. Zahrnují i cyklotémata

Cyklistů a cyklistek na českých silnicích za poslední dva roky rapidně přibylo. Města se snaží budovat cykloinfrastrukturu, objevují se nové dopravní prostředky typu elektrické koloběžky. Na tento trend reagují i nové otázky pro závěrečné testy v autoškolách, které připravily Ministerstvo dopravy a Policie ČR s Asociací autoškol ČR. V testech se jich v říjnu loňského roku objevilo prvních 35 a už v nich byl patrný důraz na cyklodopravu.

„Cyklisté jsou tzv. zranitelní účastníci silničního provozu, tedy snažíme se drobnou měrou na naší autoškolské rovině pomoci zvýšit znalosti jak žadatelů o řidičský průkaz, tak samotných držitelů řidičských oprávnění. Věříme, že spousta mýtů, polopravd a omylů týkajících se provozu cyklistů a motorových vozidel je založena na nesprávném výkladu práva či nízkých znalostech všech účastníků silničního provozu o této problematice,“ řekl serveru idnes předseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička.

Co je to cyklopruh?

„Je zřejmé, že účastníci silničního provozu se teprve adaptují na nové dopravní značení a bohužel panuje i poměrně velká neznalost těchto nových dopravních prvků či značení. Potřebujeme proto více popularizovat chování těchto účastníků v tzv. modelových situacích. Právě na to se budeme zaměřovat i v nových testových otázkách,“ dodal Horčička.

Nově i videa

Kromě cyklodopravy se nové otázky zaměřují také na nové specifické dopravní situace, na zranitelnější účastníky provozu nebo na špatné počasí či jízdu na sněhu. Novinkou jsou také „hazard perception“ videa, která simulují jízdu autem a nahrazují kreslené křižovatky z učebnic autoškoly. Kromě dalších vozidel se v nich objevují i jiné elementy jako je sníh na silnici, přecházející chodci, řidič porušující pravidla či jízda v obytné zóně.

Cyklistů v ulicích přibývá v Praze i Paříži. Testy pro autoškoly reagují na celoevropský trend

Změna jako prevence fatalit

Zhruba 100 tisíc uchazečů ročně o řidičský průkaz v České republice dosud pracovalo při zkouškách s dvacet let starými standardizovanými otázkami, které se daly naučit nazpaměť a neodpovídaly reálné aktuální dopravní situaci na silnicích. Novinky v testech jsou tedy výsledkem dlouho očekávané změny k lepšímu a nové otázky (včetně dynamických) by měly vést k tomu, že čerství řidiči vyjdou z autoškoly lépe připraveni a budou způsobovat méně dopravních nehod s fatálními následky.

Doprava vyžaduje pravidla

“Spolek AutoMat a jím podporované webové stránky Městem na kole se dlouhodobě snaží o osvětu v oblasti cyklistické dopravy. V posledních deseti letech se zákon o provozu na pozemních komunikacích ohledně cyklistů výrazně modernizoval, byla vyřešena velká část dlouhodobých nedostatků. Aktualizaci zkouškových otázek proto vítáme,” říká expert Laboratoře udržitelného urbanismu spolku AutoMat, Vratislav Filler.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře