Další oběť Blanky: ulice Trojská

03. 02. 2022, LAB

Indukovaná doprava z Tunelu Blanka může mít vedle Holešoviček další oběť. To “vedle Holešoviček” přitom platí doslova: jde o souběžnou ulici Trojskou, jejíž rekonstrukce se snaží připravit uliční profil na zavedení motorizovaného tranzitu. Zavlečení aut do další klidné ulice dává zelenou městská část Praha 8. Magistrát nad problémem zavírá oči. Místním tak nejspíš zůstanou jen oči pro pláč, průjezdní doprava a místy metr  “široké” chodníky.

O problému s Trojskou ulicí jsme se dozvěděli od spolku Klidná Troja, který nás požádal o pomoc. Trojská ulice je zatím průjezdná jen pro cílovou dopravu, zákaz průjezdu ale běžně porušují řidiči vyhýbající se ucpaným Holešovičkám. Před zprovozněním Blanky klidnou ulicí dnes údajně projíždí až čtyři tisíce aut denně.

V ulici se chystá rekonstrukce. Řekli byste, že je to dobrá příležitost nežádoucímu tranzitu zabránit. Zřídit zde například široký chodník, nebo dokonce cyklostezku, po které byste se na kole dostali bez kontaktu s auty od Vltavy až do Kobylis? Omyl. Svažité části Trojské ulice je souzeno stát se přivaděčem Blanky stejně, jako dopadla ulice K Bohnicím a celý průjezd starou Trojou.

V aktuální projektové dokumentaci se zužují chodníky a odstraňují úzká místa ve vozovce. Tři prahy na kilometr ulice zde provoz nezklidní, pro zkracovače zůstane atraktivní.

Spolek AutoMat doporučuje:

V dolní části ulice, kde vede vozovka mimo tramvajovou trať:

  • Zúžit vozovku na cca 3,5 metrů s výhybnami tak, aby bylo možné provozovat náhradní autobusovou dopravu, ale aby ulice nebyla atraktivní pro osobní tranzit.
  • Rozšířit chodník na souvislé 3 metry a umožnit na něm jízdu cyklistů směrem do kopce.
  • V místech, kde je dostatek prostoru, doplnit nová parkovací místa

V horní části ulice, kde je vozovka v tělese tramvajové trati:

  • Od splítky (ulice U Sloupu) po křižovatku s ulicí Nad Hercovkou umožnit jízdu po chodníku sníženou rychlostí, v tomto úseku s ponecháním navrhovaných parkovacích míst. Případně kde to jde, zřídit cyklopruh.
  • Na zvážení je prodloužení stoupacího cykloopatření mimo koleje až po ulici Pod Kynclovkou, kde stoupání končí a celoměstská trasa A 272 z Trojské ulice odbočuje. Zde by to ale znamenalo odebrání parkovacích míst, což pro místní není vhodné.

S žádostí, aby byla ulice upravena způsobem, který nedovolí její zneužití pro automobilový tranzit, jsme se obrátili na radní pro dopravu magistrátu a městských částí Praha 7 a 8.

Myslíte, že radnice vyslyší volání místních obyvatel o pomoc, nebo se spíše přikloní k extrémnímu názoru, že nárůst počtu aut je třeba akceptovat a “zprůjezdňovat” Prahu na úkor dalších a dalších míst, kde ještě žijí lidé?

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře