Ticho kolem hluku

Návrh Akčního plánu plýtvá výjimkami, přeceňuje výstavbu okruhů a ignoruje Holešovičky.

Magistrát vyzval veřejnost k připomínkování Akčního plánu snižování hluku. Spolek AutoMat ve své připomínce (4) poukazuje na absenci hlukového plánu pro notoricky známou ul. V Holešovičkách, přemíru dočasných výjimek překračujících noční limit ze staré hlukové zátěže až o 14 dB a přeceňování stavby Městského okruhu a radiál jako opatření snižujícího hluk ve stávajících ulicích. Spolek také navrhuje v mnohem větší míře využít jako dočasné opatření noční omezení rychlosti.

Z návrhu Akčního plánu, který magistrát předložil veřejnosti k připomínkování, vyplývá, že 127 tisíc Pražanů žije v domech, v jejichž blízkosti noční hladina hluku přesahuje 60 dB. Jeho cílem je tudíž formulovat opatření, která Pražanům od nadměrného hluku uleví. Akční plán má využívat nástroje územního plánování, plánování dopravy a samozřejmě také návrhy na snižování hluku protihlukovými opatřeními.

Připomínkovaný návrh Akčního plánu komplexní přístup sice doporučuje, nenaplňuje jej ale konkrétními opatřeními v oblasti územního plánování nebo podpory “tiché”, bezmotorové mobility. Soustřeďuje se spíše na opatření typu protihlukových stěn, rekonstrukcí tramvajových tratí, pokládky tichého asfaltu či protihlukových oken, výjimečně navrhuje noční snížení rychlosti. To jsou samozřejmě opatření, která hluk ve městě či domech snižují, nelze se ale zaměřit pouze na ně.

V plánu je jmenováno více než sto ulic, kde jsou historicky překračovány hlukové limity – takzvaná stará hluková zátěž (limit na ni je 60 dB, standardní požadavek vně budovy je 40-50 dB podle zdroje hluku). Navržená opatření jsou často dlouhodobá, nebo nemohou požadavky na snížení hluku splnit. V desítkách ulic tak má být i nadále překračován už tak vysoký 60dB noční limit. Akční plán dovoluje pětileté výjimky dokonce až do výše 74 decibelů (1). Je přitom zjevné, že nebude-li během pěti let dosaženo nápravy (což v mnoha případech nebude), bude výjimka patrně udělena znovu.

Zhruba 7000 Pražanů má být kvůli výjimkám i nadále vystaveno hluku kolem 70 dB. Rozdíl tří decibelů znamená dvojnásobný hluk, deset dB desetinásobný. Dlouhodobé vystavení hluku nad 65 dB je přitom považováno za zdraví škodlivé.

Výjimky by ovšem nemusely být tak drastické. I bez stavebních opatření lze noční hluk snížit o 1,5 – 3 decibely, a to omezením maximální povolené rychlosti. (2) Jakkoliv je takové opatření v podstatě nedostatečné, při vysokých hodnotách hluku přináší alespoň nějakou úlevu. Snížení rychlosti je ale navrženo na pouhých třech místech ze sledované stovky. To se předkladatelé tak bojí “omezování” automobilové dopravy i v případě, kdy je dopad na zdraví obyvatel Prahy jednoznačně prokázaný?

V naší připomínce tak navrhujeme posoudit možnost nočních omezení rychlosti v cca 25 lokalitách z evidované stovky, například v konkrétních úsecích ulic Evropská, Žitná, Radlická (z 50 na 30-40 km/h) nebo Liberecká (z 80 na 50 km/h).

Velmi podivné je, že Akční plán nenavrhuje vůbec žádná protihluková opatření pro ulici V Holešovičkách. V předchozím Akčním plánu z roku 2016 byla ulice V Holešovičkách v prioritní skupině, přitom deklarovaná metodika pro zařazení se nezměnila a provoz v ulici od roku 2015 vzrostl o zhruba dvacet procent. Ulice V Holešovičkách, jako by od zprovoznění Blanky z hlediska hluku neexistovala.

Konečně, u některých lokalit je jako výhledová naděje na snížení hluku uváděno snížení intenzit dopravy vlivem dostavby Městského okruhu. Tato očekávání jsou někdy nadnesená, nebo v přímém rozporu s očekávanými dopady vycházejícími z dopravních modelů (například v ul. Vltavské nebo Sokolovské). K významnému snížení intenzity hluku dochází po snížení provozu o 30 % a více (3). Takové zklidnění se ovšem ve vnitřním městě i po zprovoznění všech uvažovaných dopravních staveb předpokládá spíše výjimečně.

Připomínkovaný návrh Akčního plánu považujeme za málo ambiciózní. Doporučujeme jeho dopracování a rozšíření zejména o opatření směřovaná na strategie rozvoje města a také širší využití dostupných opatření v podobě hlukových omezení rychlosti.

poznámky:

(1) Noční limit pro starou hlukovou zátěž z dopravy je 60 dB.

Úseky s návrhem pětileté výjimky pro noční dobu na 70 dB a více:

 • 74 dB: Žitná (úsek Vodičkova–Legerova), zasaženo 1637 obyvatel
 • 74 dB: Evropská (sídliště Červený Vrch), zasaženo 673 obyvatel
 • 73 dB: Anglická (úsek Legerova – náměstí Míru), zasaženo 271 obyvatel
 • 72 dB: Sokolská (úsek Žitná– Nuselský most), Legerova (úsek Jugoslávská–Nuselský most), zasaženo 939 obyvatel.
 • 71 dB: Plzeňská (úsek Bucharova–Kartouzská), zasaženo 1660 obyvatel.
 • 70 dB: Radlická (úsek tramvajová smyčka – Dobříšská), zasaženo 260 obyvatel.
 • 70 dB: Ječná (úsek Vodičkova–Sokolská), zasaženo 1152 obyvatel.
 • 70 dB: Radlická (úsek Dobříšská–Plzeňská), zasaženo 315 obyvatel.
 • 70 dB: Argentinská, zasaženo 88 obyvatel.

Celkem zasaženo cca 7000 obyvatel.

(2) Při 20% podílu nákladní dopravy znamená snížení povolené rychlosti z 50 na 30 km/h zlepšení o 1,6 dB, snížení z 80 na 50 km/h znamená zlepšení o 3 dB. Zdroj: Návrh Akčního plánu, str. 60.

(3) 50% pokles intenzity dopravy znamená snížení hluku o 3 dB, 30% pokles znamená snížení o cca 1,5 dB. Návrh Akčního plánu, str. 61.

(4) Protihluk 2019 – Text připomínky AutoMatu k Akčnímu plánu snižování hluku (podané 13. 8. 2019)

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře