Úředníci nechtějí vrátit karlínské cykloobousměrky. Čelí tak další žalobě

Část karlínských cykloobousměrek byla loni podle soudu zrušena nezákonně. Přepracovaný projekt s nimi ale opět nepočítá. Podílíme se proto na další žalobě podané na úřad městské části. 

V roce 2016 byla v Karlíně zbytečně zrušena část cykloobousměrek zřízených v roce 2012. Spolu s občany Prahy 8 jsme pak v několika soudních řízeních dosáhli anulování těch úředních rozhodnutí, která cykloobousměrky rušila. Přestože Městský soud v Praze dal dne 13. 3. 2019 úřadu MČ Praha 8 tři měsíce na nápravu, některé cykloobousměrky se dosud nevrátily.

Podle našeho pohledu může být uliční síť plošně cykloobousměrná, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti. Jednosměrnost je opravdu zbytečné omezení (pozn. 1), neboť obousměrnost pro kola podle dat nikde nezvyšuje nehodovost – a to ani ve velmi stísněných ulicích.(pozn. 2) Současné technické metodiky to bez problému dovolují. Cykloobousměrkám se dnes brání někteří politici, dopravní inženýři Policie ČR a úředníci silničních správních úřadů spíše z předsudečných a osobních důvodů.

Během jara jsme se s městskou částí během několika jednání snažili hledat smírné řešení o podobě projektu. U části ulic došlo k dohodě a cyklisté se v nich do protisměru vrátí, domluvila se také obnova piktogramů a některých optických brzd upozorňujících na přednost cyklistů zprava. Ovšem zejména vlivem zástupce Policie ČR, Zbyňka Řezáče, a vedoucího Odboru dopravy MČ Praha 8, Jaroslava Kašpárka, nový projekt (resp. opatření obecné povahy) stále nepočítá s návratem všech cykloobousměrek, které v Karlíně v letech 2012-16 fungovaly. Cyklisté tak stále nebudou moci využívat v obou směrech části ulic Pobřežní, Březinova, Petra Slezáka, U Invalidovny, Malého, Na Střelnici a Na kopečku.(pozn. 5) Proto jsme spolu s občany Prahy 8 návrh připomínkovali. Dočkali jsme se ovšem polovičatého vypořádání, místy v rozporu s realitou.

Podáváme tak další žalobu. Nesoudíme se přitom se samosprávou či politickou reprezentací, ale napadáme rozhodnutí konkrétních úředníků státní správy a Policie ČR, která dle názoru spolku přispívají k negativním postojům k cyklistické dopravě a mohla by vést k precedentu, jenž by brzdil rozvoj cyklistické dopravy ve městech.

Naše žaloba konkrétně napadá skutečnost, že se Odbor dopravy Prahy 8 opírá o věcně sporná stanoviska Policie ČR, která jsou v rozporu s existující zkušeností s cykloobousměrkami v zahraničí i v ČR, ba dokonce i v samotném Karlíně.(pozn. 3) Dále se Odbor neřídí metodikou TP 179 (pozn. 4) a zaštiťuje se zastaralou formulací v normě, která v tomto bodě není pro rozhodování úřadů závazná.

Auto*Mat opět zastupuje advokát Štěpán Holub z Holubová advokáti.

 

Poznámky:

1) https://prahounakole.cz/2018/07/cykloobousmerkovy-fact-sheet-cesky-preklad

2) V Belgii je v místních uličkách dvakrát bezpečnější jízda v protisměru cykloobousměrky, než jízda po směru s vozidly (https://prahounakole.cz/2018/07/cykloobousmerkovy-fact-sheet-cesky-preklad)
Samotný Karlín to potvrzuje nejlépe, nehodovost cyklistů po zřízení cykloobousměrek nevzrostla (https://auto-mat.cz/2015/05/pravda-o-zklidneni-karlina-lepsi-prostupnost-uzemi-srovnatelna-nehodovost)

Cykloobousměrky v dopravně zklidněných ulicích také nikoho neomezují, naopak podporují cyklisty v jízdě mimo chodník, což je nepochybně žádoucí. Ve zklidněných ulicích je také správné, aby auta jezdila pomaleji, k čemuž přítomnost cyklistů v protisměru přispívá.

3) Dopravní inženýři Policie ČR vydávají k cykloobousměrkám užším než 4,5 metru až na výjimky plošně negativní stanoviska a ignorují tak platné TP 179 (Technické podmínky, viz pozn. 4). 

4) https://prahounakole.cz/2017/09/technicke-podminky-179-nova-pravidla-cykloopatreni

5) Karlínské cykloobousměrky, které se rušily v roce 2016, a které se nedaří ani přes verdikt soudu obnovit:

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře