Politici versus Omezení kol na Praze 1

Oslovili jsme 24 politiků a političek (odborníků na dopravu či lídrů kandidátky) ze všech relevantních politických stran, aby se s námi podělili o své stanovisko k omezení kol na Praze 1. Všem jsme zaslali stejné otázky a teď vám přinášíme jejich odpovědi. Článek budeme postupně aktualizovat. 

1. Považujete omezení kol na Praze 1 za odpovídající, přemrštěné nebo zcela zbytečné opatření?
2. Pokud to bude ve Vaší kompetenci, podniknete nějaké kroky k jeho úpravě, náhradě nebo zrušení?

Ondřej Kallasch, Piráti, zastupitel hl. m. Prahy a zastupitel MČ Praha 22

1. Já osobně omezení, které Praha 1 zavedla, vnímám jako jasné gesto Prahy 1, že nemá cyklisty ráda. Jinak si to neumím vysvětlit. V době kdy jsem nastoupil do zastupitelstva hlavního města již nebylo v mé moci tomuto zabránit. I tak jsem se snažil v rozpravě o petici, kterou Váš spolek předkládal, jasně říci svůj názor a návrh, jak by se to dalo udělat lépe. Rozhodně by bylo mnohem schůdnější v pěších zónách vybudovat pruhy pro cyklisty. Tím pádem by chodci a cyklisté byli mnohem lépe organizováni a nedocházelo by k tomu, že musí cyklista kličkovat mezi chodci.
2. Co se týče mé kandidatury, opět kandiduji na magistrát hlavního města Prahy. Bohužel se obávám, že pokud by po volbách zůstali na radnici Prahy 1 stále ti stejní radní, bude velmi obtížné toto opatření zrušit. Doufám však, že po volbách budeme mít dostatečné zastoupení právě i na Praze 1 a bude tedy velice snadné s kolegy tento nepříjemný stav změnit tak, aby se kola mohla na pěší zóny vrátit.

Petr Dolínek, ČSSD, náměstek pražské primátorky pro dopravu

K této věci jsem se již opakovaně vyjadřoval. Považuji toto řešení za poněkud zbrklé a zbytečně tvrdé. Zcela chápu nutnost ochrany chodců, kteří se po ulicích centra pohybují ve velmi vysokém počtu, zároveň však mohlo být opatření lépe připraveno, aby bylo vstřícnější vůči cyklistům. Věřím, že v budoucnu dojde k dohodě o lepším kompromisu. Jsem připraven se na této dohodě podílet.

Vítězslav Novák, SPD, předseda regionálního klubu SPD Praha a Praha 8

Za sebe, jestli mám říct svůj názor, tak jsem pro kompromisy, a ne pro plošné zákazy a příkazy. Máme v názvu svobodu a tu je třeba ctít. Jestli je něco bez kompromisů, tak to je pro mne bezpečnost. Minimalizovat pouliční kriminalitu, je to naše město a ne pochybných dealerů drog v centru.

Ondřej Mirovský, Zelení, zastupitel hl. m. Prahy, zástupce starosty MČ Prahy 7

Já při jízdě osobně zákaz porušuji a za jediné řešení považuji zrušení celého zákazu. Vedení Prahy 1 udělalo naší metropoli mezinárodní ostudu. Jde cestou plošného zákazu namísto toho, aby jejich strážníci rozdali pokuty především neukázněným řidičům elektrických skútrů. Evropská velkoměsta jdou přesně opačnou cestu – lákají obyvatele, aby do centra jezdili na kolech a nechali auta doma na periferii. Pevně doufám, že teď zasáhne Národní památkový ústav a čáry nechá zamalovat. Cyklisté by se tak mohli vrátit na pěší zóny zpět ještě dříve, než po říjnových volbách, po kterých snad současné vedení Prahy 1 odejde i se svými cyklofobními nápady.
Mým cílem je stát se radním pro dopravu hl. města Prahy a chtěl bych udělat maximum pro centrum Prahy, které je vstřícné k chodcům i cyklistům.

Hana Kordová Marvanová, lídryně hnutí Starostové a nezávislí pro volby do pražského zastupitelstva

Ztotožňuji se v tomto směru s Vašimi výhradami i s výhradami, které k tomu zveřejnil IPR. Opatření považuji za přemrštěné a absurdní. Ve světě je běžné, že i v centrech měst je možný pohyb cyklistů. Namísto zákazu vjezdu cyklistům by se měl omezit vjezd aut (dle údajů IPRu denně projede na pěší zóně na náměstí Repbuliky 7 500 aut), která na rozdíl od kol opravdu chodce ohrožují. Pokud vůbec někde by měla být zakázána kola, pak jen výjimečně a musí být možné použít adekvátní objízdnou trasu. V případě, že budu mít možnost jako zastupitelka toto ovlivnit, určitě tak učiním.

Jan Čižinský, Praha sobě, starosta Prahy 7 a lídr kandidátky pro komunální volby

Opatření v Praze 1 je hloupé a poškozuje celou Prahu, nerozumím tomu, jak může politik TOP 09 něco takového prosazovat. Po volbách PRAHA SOBĚ přeřadí páteřní cyklostezky pod kompetenci magistrátu, aby nemohlo k podobným situacím docházet.

Pavel Nazarský, Piráti, lídr na Praze 1 pro komunální volby 2018

Piráti jsou obecně vždy velmi opatrní, když se má někomu něco zakazovat, a spíš se dívají na podstatu problému – kde vzniká, kdo je původcem? Pak zjišťují, zda náhodou už nějaká norma, zákon či vyhláška, která by problém řešila, neexistuje, a zda není spíš problém s jejím dodržováním nebo vymahatelností. Radnici Prahy 1 zřejmě vedla k zákazu nebezpečná jízda „cyklistů“ ohrožující chodce. Přitom se každý v autoškole učil a je všeobecně známo, že účastník provozu musí přizpůsobit rychlost okolnostem, předvídat situace a neohrožovat ostatní účastníky. Kdo jsou tedy ti, kteří tato základní pravidla nedodržují? 1) Mohou to být ti, kteří jedou ve stresu a spěchají – sem patří zejména messengři, snad i rozvozci pizzy a podobně. Ti ale na kole jezdit umí a prodírání se mezi chodci se raději vyhnou. Představují tedy menší nebezpečí a přítomnost strážníků v ulicích by byla dostačující prevencí. Současně by bylo vhodné apelovat na jejich zaměstnavatele. 2) Největším nebezpečím pro chodce jsou zejména ti, kteří běžně jízdní kolo jako dopravní prostředek nepoužívají a jízdu centrem na kole berou jako povyražení na pouťové atrakci. Nebezpečnost se ještě zvyšuje, pokud takoví lidé nasednou na elektrokolo nebo elektrokoloběžku. Je to podobné, jako když z mopedu přesednete na motocykl – zpočátku nemáte stroj tak úplně pod kontrolou. Připojme bujarost, předvádění se v partě a další psychické faktory, a dostáváme přesně ten obrázek, který je běžně k vidění na Praze 1. Řešením by mohlo být například licencování půjčoven, při čemž součástí licence by byla zodpovědnost za chování klientů a při opakované nekázni by byla licence odebrána. Zpoplatněn by měl být i zábor prostranství, kde se stroje nabízejí a parkují. Určitě by pomohlo důsledné pokutování samotných jezdců za přestupky, protože je zjevné, že naprosto ignorují, nebo neznají a nechtějí znát, dopravní předpisy. Výše uvedeným jsem chtěl obhájit přesvědčení, že nebezpečím pro chodce (ale i další účastníky provozu) nejsou lidé (obyvatelé a případně cykloturisté), kteří jízdní kolo používají jako naprosto běžný dopravní prostředek. Zakazovat jim jízdu centrem je nesmyslné a šikanující. Tím spíše, že tento zákaz podstatu problému neřeší. Z ekologického hlediska je tento zákaz ještě absurdnější. Určitě je lepší, když se centrem přepravuje člověk na kole, než autem nebo dokonce i hromadnou dopravou. Připočtěme nároky a požadavky na místo při parkování – kolik místa zabere automobil a kolik jízdní kolo – a dostáváme výsledek, že přeprava na jízdních kolech by měla být podporována a ne zakazována

Viktor Mahrik, Piráti, zastupitel hlavního města Prahy a člen předsednictva MS Praha 6

Nejsem vůbec spokojený se zákazem cyklistů ani se způsobem provedení. Zákazy podle mého povedou jen k dalšímu vyostřování vztahů mezi cyklisty a dalšími účastníky provozu. Možná i to bylo cílem opatření, které prosadila Praha 1. Kvůli zákazu jsou cyklisté nuceni hledat objízdné trasy, které často vedou buď ulicemi, kde je méně prostoru pro společné fungování cyklistů a chodců, nebo ulicemi, kde bude docházet ke střetům s auty. Správná politika vzhledem k cyklistům je podle mého názoru vymezení prostoru pro cyklisty, aby jak chodci, tak řidiči automobilů věděli, kde mohou počítat s výskytem cyklistů. V místech, kde platí zákaz, je pro taková opatření prostor. Je škoda, že se Praha 1 uchýlila k restrikcím bez toho, aby hledala kompromisní řešení.

Karel Grabein Procházka, ANO 2011, radní HMP

Myslím, že regulace je vzhledem k aktuální situaci v pořádku. Váš návrh na zobousměrnění okolních ulic pro cyklisty bych podpořil.

Petr Kučera, Zelení, zastupitel MČ Praha 1

Myslím, že se já i místní ZELENÁ PRO JEDNIČKU ohledně udržitelné mobility v centru města shodneme asi ve všem s Auto*Matem :) Opatření Prahy 1 zakázat průjezd na kole přes pěší zóny, které se zároveň nacházejí na hlavních křižovatkách celoměstských cyklotras, považuji za vyslovenou šikanu cyklistů. Ne nadarmo se jeden zastupitel za TOP 09 veřejně vyjádřil, že cyklisty je třeba likvidovat. Osobně jsem se přidal k žalobě Auto*Matu na dotyčné OOP a doufám, že soud též shledá opatření za diskriminační a i procesně špatně připravené, neboť nebyly vypořádány mnohé připomínky občanů i organizací. Centrum Prahy 1 potřebuje celkovou koncepci udržitelné mobility s důrazem na pěší, cyklisty a MHD. Rád bych v centru Prahy dopomohl ke zrovnoprávnění cyklodopravy s ostatními druhy dopravy a vybudování souvislé cykloinfrastruktury, aby na kole mohli začít jezdit po městě lidé všech věkových kategorií bez obav, že je srazí automobil. Současné opatření Prahy 1 jde úplně opačným směrem a i ke zhoršení bezpečnosti – takže zrušit.

Adam Scheinherr, Praha sobě, garant tématu dopravy

Sám jsem s Auto*Matem spolupracoval na sepsání bodů k druhé petici proti tomuto zákazu jízdy na kole a též aktivně sbíral podpisy. Centrum města je již dnes velice špatně pro cyklisty průjezdné, přitom ulice by měly být budovány tak, aby vyhovovaly všem – autům, pěším, cyklistům, MHD. Do petice jsem se snažil pomoci definovat body tak, aby magistrát co nejvíce v rámci jeho možností tlačil na MČ Praha 1, aby zákaz nezaváděla. Poté, aby náměstek pro dopravu zahájil diskuzi s Ministerstvem dopravy nad tím, jak je možné v rámci vyhlášky lépe pro účely policejní kontroly definovat rozdíl mezi koly s motorem jako hlavním pohonem a koly pouze s motorem jako pomocným pohonem. Kola s motorem jako hlavním pohonem mají být pak považována za motocykly a ty tedy nemohou vjet do pěší zóny. Tímto by se jasně zabránilo dalším opakujícím se problémům s atrakcemi pro turisty. Bohužel dnes policisté toto ani nekontrolují. Pokud uspěji na Magistrát, tak se zasadím o výše zmíněné body a na Praze 1 doufám, že se nám to podaří prosadit díky iniciativě PRAHA 1 SOBĚ.

Marta Semelová, KSČM, lídryně pražské kandidátky

Jisté je, že Staré Město a zvláště pak Královská cesta jsou doslova přeplněny návštěvníky tuzemskými i zahraničními. V tomto směru je pochopitelné, že nějaká regulace je potřebná.

Na druhé straně je třeba chápat i požadavky cyklistů. Objízdná trasa pro cyklisty je však také problematická. Nábřežní ulice a další jsou přeplněné auty a tramvajemi, takže pro cyklisty nejsou vhodné. Provedené opatření tak, ač motivované snahou o bezpečnost, tu bezpečnost naopak zhoršuje. Zákaz cyklistů neřeší ani problém komerčních skupin jezdících na elektrokoloběžkách“ – i podle stanoviska Min. dopravy nejde o koloběžky, ale o elektrické skútry, čili o motorová jednostopá vozidla, to znamenám, že na pěších zónách ani na chodnících nemají co dělat. Za určitý kompromis by se proto mohla vzít varianta, kdy na Praze 1 by mohl být zákaz cyklistů od 10 do 17 hod ponechán jen v Celetné, Karlově (vč. Karlova mostu), Melantrichově, Na Můstku a v propojce Staroměstského nám. s nám. Fr. Kafky a byl by ponechán průjezd ulicemi 28. října – Na příkopě – nám. Republiky a Havířská – Železná – Staroměstské nám. – Maiselova (nebo lépe Pařížská). Současně s tím by bylo vhodné zřídit v těchto průjezdech oddělený pruh pro cyklisty. Zároveň lze v těchto koridorech omezit povolenou rychlost na 10 km/h.

Hynek Beran, SPD, lídr pražské kandidátky

Jako bývalý tajemník Pačesovy energetické komise rozhodně propaguji veškeré formy ekologické, alternativní a čisté mobility. Na druhou stranu by to ale chtělo nějaké koncepční řešení. Osobně bych si dokázal představit i omezení nábřežních komunikací (alespoň víkendové) právě ve prospěch takových řešení. Problém Prahy 1 je to, že tu projíždí řada aut, která k nám nepatří, právě po nábřežích, kolem Mánesu a pod Národním muzeem. Jako občan Prahy 1 nemíním ani dýchat dopravní exhalace, ale ani se například vyhýbat elektrickým koloběžkám nebo uskakovat před rozjetými cizinci na kole na chodníku. Praha 1 je především pro nás, pro občany, a v době voleb především určujeme, jak se u nás budou chovat hosté, kteří tu podnikají nebo jedou na turistický výlet.

 

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře