Kudy už neprojedete na kole? Praha 1 zveřejnila oficiální rozsah omezení v centru

PRAHA – 23 ulic, průjezdů a náměstí Prahy 1 v celkové délce 3 300 metrů se nejpozději do konce března každý den od 10 do 17 h uzavře pro všechny cyklisty. Kontroverzní návrh Prahy 1 může veřejnost připomínkovat do 27. ledna. Spolek Auto*Mat sbírá podpisy pod další petici proti omezení a podruhé se obrátí na Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Odbor dopravy Prahy 1 zveřejnil 28.12. 2017 finální podobu dlouho diskutovaného omezení jízdních kol a elektrokoloběžek v bezmotorových zónách centra metropole (oficiální dokument). Omezení výrazně sníží bezpečnost jízdy na kole a také její atraktivitu v celopražském měřítku – zasahuje totiž do systému cyklotras (páteřní trasy A24 a A25). Kromě toho je omezení i v rozporu s pražskými strategiemi podporujícími rozvoj cyklistické dopravy.

Navržené omezení jízdních kol může kdokoli připomínkovat do 27.1. Budou-li připomínky dostatečně závažné, může Praha 1 od celého stanovení upustit (nebudou-li vypořádány věcně, může být stanovení napadeno soudně). Pokud jste ochotní za sebe dopis sepsat, zde jsme pro vás připravili šablony připomínek i s inspirací.* Zároveň v pondělí (22.1.) chystáme workshop psaní připomínek, kde vám pomůžeme s formalitami a zkonzultujeme obsah.

* Dopis s vašimi připomínkami zašlete na Úřad městské části Praha 1 do 27.1. (Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1), nebo ho doneste do pátku 26.1. na podatelnu (dopis přineste v otevřené obálce a ve dvou kopiích, jednu si nechte potvrdit). Vzory dopisů budeme ještě průběžně vylepšovat, kdybyste měli nějaké dobré nápady, co doplnit, tak prosím pište na vratislav.filler@auto-mat.cz.


Proč omezení nedává smysl

Omezovat kola, která přetíženému centru ulehčují od aut, nemá žádné logické opodstatnění. Jediné, k čemu dojde, je znevýhodnění cyklistické dopravy (3) a zhoršení bezpečnosti jízdy na kole – navržené objízdné trasy totiž představují jedny z nejnebezpečnějších úseků ve městě (4), což potvrdila i analýza magistrátu (5).

Příklad: Pokud dnes chcete jet např. z Mánesova mostu na Václavské náměstí ujedete 1560 m po klidných ulicích. Od dubna ale budete muset jet v silném provozu po kolejích kolem Národního divadla a pak po tramvajových tratích ve Spálené a Vodičkově ulici celkem 2400 m.

Konkrétní sporné body omezení:

 • Uvedený důvod omezení “bezpečnost pěších a cyklistů” je příliš vágní, bez jakékoli specifikace ze strany Prahy 1. Bezpečnostní posouzení zadané MHMP (5) přitom říká, že omezení bezpečnost cyklistické ani pěší dopravy nijak nezlepší.
 • Omezení se dotkne nejen centra, ale i celoměstských tras, k čemuž magistrát nevydal souhlasné stanovisko.
 • 6 nových cykloobousměrek vítáme, někde pomohou. Neprůjezdné pěší zóny ale nedokážou vykompenzovat.
 • Návrh je zbytečně omezující. Ministerstvo dopravy potvrdilo (6), že elektrokoloběžky může z místa vyloučit specifický zákaz (kola nad 250 W). Není tedy třeba omezovat kola. A pokud Praha 1 i přesto chce, aby se chodci cítili v pěších zónách bezpečněji, může snížit rychlost jízdy všech vozidel například na 10 km/h.
 • Zákaz jízdy v některých lokalitách je absurdní (náměstí Republiky, kde denně projedou stovky tramvají, autobusů a vozidel zásobování, 50 metrů široké dolní Václavské náměstí, 30 metrů široké Příkopy)


Druhá petice

Společně s elektronickou výzvou se proti omezení kol vyjádřilo už přes 3000 lidí. K naší první petici se Praha 1 vyjádřila jasně: nesouhlasí s požadavky a návrhy petentů. Druhou petici, směřovanou už na magistrát zastupitelé pouze vzali na vědomí. Nevzdáváme se proto a nyní sbíráme podpisy pod druhou písemnou petici – oproti první jsme přidali upřesněné požadavky. Podpisová místa jsou: Café Jericho (Opatovická 26, Praha 1), Café Sicily (Senovážné nám 2., Praha 1) a Auto*Mat, z.s. (Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, telefon: 212 240 666), kam můžete nosit i podepsané archy.

Předchozí petice adresovaná magistrátu zbytečná nebyla – pomohla nám poprvé prodiskutovat omezení na úrovni magistrátu a odhalila překvapivě velikou neinformovanost některých zastupitelů, kteří vůči cyklistické dopravě trpí značnými předsudky.

 

Pupova cyklojízda

Shodou okolností 18.1. Prahou projede pietní Pupova cyklojízda, která připomene tragickou ironii osudu Jana Bouchala. Tohoto aktivistu, který bojoval za lepší podmínky pro cyklisty, před 12 lety zabilo auto. Ani po 12 letech se situace příliš nezlepšila. Tím, co skutečně ohrožuje chodce v centru Prahy a vytlačuje cyklisty do pěších zón, je nadměrná automobilová doprava, jejíž negativní dopady se Praha 1 omezovat nesnaží.


Přílohy:

1) stanovení Prahy 1

2) mapa omezení:

3) Nedostatky na objízdných trasách

 • Křižovnické náměstí: Nebezpečný průjezd po kostkách, tramvaje, velmi silný provoz, 16 nehod cyklisty se zraněním za deset let.
 • Zastávky Národní třída: vysoká frekvence tramvají, těžko sjízdné kostky.
 • Husova: Zůstává jednosměrná, takže jižním směrem cyklisté musí po Smetanově nábřeží.
 • Perlová: Kolony.
 • Ovocný trh: Parkoviště, provoz aut na pěší zóně.
 • Štupartská, Týnská ulička, a okolí: Orientačně náročná spleť ulic, jako objížďka nevhodné.
 • Králodvorská: Kolony, automobilový provoz.

4) Nehodovost

V centrálních pěších zónách došlo v letech 2007-2016 pouze ke třem srážkám cyklisty a chodce. Ve stejném období srazila auta v pěších zónách 22 chodců. Na nově navržené objízdné trase na Křižovnické a Smetanově nábřeží došlo k 18 nehodám s účastí cyklisty.

5) Analýza zadaná Magistrátem hl. m. Prahy

Analýzu zadal Odbor Rozvoje a financování dopravy a byla ověřena posudkem ČVUT. Podle analýzy se jen na Křižovnické a Smetanově nábřeží stalo 18 nehod s účastí cyklisty, což je více než čtvrtina takových nehod na celém Starém Městě. Počet nehod cyklistů a chodců je v pěších zónách marginální. Závěr studie je následující:

Vyloučení cyklistické dopravy z centrálních pěších zón pro cyklisty nebude mít zřetelný dopad na počet nehod s účastí pěších. Dopad na bezpečnost cyklistické dopravy může být negativní (zvýšení v řádu jednotek nehod ročně), a to v případě, že po omezení průjezdu bude významná část cyklistů užívat jako objízdnou trasu nehodový úsek na průtahu centrem přes Křižovnické náměstí.

6) Stanovisko Ministerstva dopravy

Dle stanoviska Ministerstva dopravy ze dne 5. 12. 2017, které máme k dispozici my i Praha 1, je možné elektrokoloběžky a elektrokola, která jsou dle důvodové zprávy příčinou této nové regulace, omezit dopravním značením, například dodatkovou tabulkou s doplňujícím textem “mimo jízdní kola s výkonem nad 250 W”. Elektrokoloběžky, které nevznikly „dodatečnou montáží jsou navíc motorovými vozidly a na pěší zóny nemohou již nyní.

Z pohledu ministerstva je řešením v problémových lokalitách důsledná kontrola dodržování platných předpisů a v případě jejich porušení uložení pokuty.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře