Penta na Masaryčce diktuje a Praha poslušně umetá cestičku

Auto*Mat se zpravidla nevěnuje připomínkování záměrů jednotlivých staveb či developerských projektů. Tentokrát jsme ale museli udělat výjimku. Záměr firmy Penta zastavět okolí Masarykova nádraží komplexem Central Business District bude mít totiž pro Prahu snad ještě horší dopady než dálnice „Blanka 2“. Nejde totiž jen o barák. Před nedávnem si Praha pozvala studio věhlasného dánského urbanisty Jana Gehla, aby navrhlo, jak humanizovat magistrálu a její okolí. Doporučení pro budoucnost zní: položit magistrálu na zem (to radí i další studie, např. Satra z r. 2013). Projekt Penty ale povrchové vedení magistrály přes Těšnov navěky znemožní.

Magistrát a Institut plánování a rozvoje naprosto selhaly při připomínkování tohoto záměru v řadě ohledů – tématu se podrobněji věnuje dokument České televize Nedej se (odkaz níže). Z dopravního hlediska hlavním problémem je pro centrum přehnaná kapacita parkování. Komplex má po dokončení všech tří etap nabízet celkem asi 500 parkovacích míst. Mají ale smysl, když okolní garáže (Florentinum, Palladium, Slovan, Hlavní nádraží) mají přebytek volných míst? U nádraží a dvou stanic metra není žádný důvod zřizovat parkování nad nutné minimum, které je podle stavebních předpisů asi 150 míst. A i to je koncepčně naprosto přemrštěné. Budovy tohoto typu přímo v centru by měly nabízet parkování jen pro zásobovací vozy a invalidy. Místo dalších parkovišť by město s investorem mohly spíše investovat do udržitelných forem dopravy – pěší, cyklo, veřejná doprava.

IPR selhal také v naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy. Celoměstská cyklotrasa A410 má – podle generelu spravovaného právě IPRem – vést z Opletalovy ulice na Florenc. Stavba tento záměr prakticky znemožňuje. Institut plánování a rozvoje projekt konzultoval a řešení pro cyklisty zoufale zanedbal. Místo původně uvažovaného podchodu použitelného i pro cyklisty, potvrdil IPR pěší přemostění, na kterém by hlavní městská cyklotrasa musela překonat dvoje eskalátory. Takové vedení cyklotrasy je zcela absurdní. Vymlouvat se na nevědomost nelze: cyklotrasa je přitom v platném územním plánu města a usnesení Rady hlavního města zavazují městské instituce k realizaci cykloopatření.

První etapa celé stavby si tedy úspěšně prochází řízením EIA, pro další etapy zatím probíhá změna územního plánu. Více zde.

„Charakter významné části centra Prahy bude v tomto případě místo městské strategie formovat soukromý investor. „V Německu nebo v Rakousku, kde mají podobné plánování jako my, je obvyklé, že takové projekty iniciuje veřejná správa,“ říká Petr Klápště z Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT. „Vznikají buď ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru, nebo vznikne přímo v gesci veřejné správy regulační plán. Dá se dohromady to, co je potřeba z pohledu města, potom teprve přichází soukromý investor a realizuje komerční záležitosti.“ – zdroj: článek ČRo Wave

Foto: Penta Investments

Celému komplexu se věnuje také poslední díl pořadu Nedej se. Ke shlédnutí zde:

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře