Politické strany chtějí udržitelnou mobilitu

20. 08. 2014, Uncategorized @cs

V rámci našeho projektu Vize 25 jsme obeslali relevantní politické strany s třemi otázkami ohledně dlouhodobější vize Prahy. Téměř všechny strany před komunálními volbami vzkazují, že o Praze uvažují nad rámec jednoho volebního období a vítají plán mobility, který by řešil všechny druhy dopravy společně. Jejich cíle  v oblasti dopravy a veřejného prostoru před volbami budeme dále sledovat a vyhodnocovat.

Město se může stěží dobře rozvíjet, pokud jeho obyvatelům chybí jasná představa, jak má vypadat nebo alespoň, kam má směřovat. Nabízejí nám tedy jednotlivé strany před říjnovými komunálními volbami vlastní ucelenou vizi o budoucnosti Prahy? Strany povětšinou vzkazují, že o Praze přemýšlí v kontextu více volebních období, málokterá z nich ale prezentuje vlastní komplexnější materiál.

Odpovědi stran, které jsme obdrželi, se pohybují mezi dvěma extrémy: na jedné straně vidíme kvalitně zpracované plány Demokratů Jana Kasla, které jsou výsledkem roční práce expertů Institutu plánování a rozvoje Prahy a řady dalších analytiků, kterou zadal primátor Hudeček, na straně druhé utopické přenášení veškeré zodpovědnosti na volnou ruku trhu až odpor k plánování u Svobodných. Ostatní se pohybují někde mezi. ČSSD prezentovala vlastní web projektpraha.cz, nejde však o úplnou vizi. Piráti nechystají speciální dokument pro dopravu a veřejný prostor, byť svá stanoviska k velkým zásahům do veřejného prostoru deklarovali. Trojkoalice SZ, KDU-ČSL a STAN teprve představí vizi společnou. KSČM odpověděla, že uvažuje na dvě volební období dopředu, ale žádnou vizi neposlala.

Z dvanácti oslovených stran na dotazy Auto*Matu nereagovalo jen ANO 2011. TOP 09 sice reagovala, její garant tématu, stávající radní Jiří Nouza, však  žádné odpovědi ani po několika týdnech komunikace nedodal. Hnutí pro Prahu zareagovalo až po několika pokusech o kontakt, odpovědi však zaslalo až po vydání naší tiskové zprávy.

Zásadní částí vize Prahy je otázka vzniku plánu pro udržitelnou mobilitu – dokumentu, který v řadě západoevropských měst představuje plán akcí na základě výhledu reálných kapacit a cílů města v oblasti dopravy. Trojkoalice SZ, KDU-ČSL a STAN, Piráti, ČSSD, DJK, KSČM, ODS a Hnutí pro Prahu se k jeho vypracování do roku 2016 staví kladně. Konkrétněji: KSČM se hodlá „spolupodílet na jeho přípravě“ (kromě toho si přeje bezplatnou MHD). KDU-ČSL jej hodnotí jako „velmi vhodný a potřebný“. ČSSD se chce „problematice udržitelné mobility intenzivně věnovat“, ale závazný plán nechce. ODS zadání plánu mobility slibuje, současně chce vyvážit automobilovou a veřejnou dopravu tak, aby nebyla omezena osobní volba jednotlivce. Podle Starostů a Nezávislých by měl plán mobility vzniknout do roku 2016. Preferovat chtějí veřejnou dopravu před automobilovou. Zelení na otázku, jestli plán udržitelné mobility případně zadají, odpovídají strohým „Ano“. Přímého odmítnutí se plán mobility dočkal jen od strany Svobodných, která chce mobilitu všestranně zlepšovat bez něj.

Pozitivní zprávou je, že strany slibují zkvalitňování veřejného prostoru, více pozornosti územnímu plánování než dříve nebo zapojování veřejnosti do rozhodování o městském rozvoji. KDU-ČSL chce podpořit výstavbu na brownfieldech a zlepšovat infrastrukturní a občanskou vybavenost okrajových částí Prahy. ČSSD by po volbách iniciovala referendum o mýtu pro centrum města podobně jako Piráti. Ti hodlají usnadnit organizování kulturního dění ve veřejném prostoru nebo rozvíjet městskou železnici. Rozvoj kolejové dopravy nebo větší participaci veřejnosti na územním plánování si přejí i Zelení. KSČM odmítá (s výjimkou Blanky 2) megalomanskou zástavbu a podporuje participativní rozpočty. Svobodní jako jediní připisují zhoršování pražského ovzduší přílišné regulaci automobilové dopravy a hodlají proto stavět dalších silnice. Naopak pro DJK není udržitelnost městského rozvoje jen přidanou hodnotou, ale podmínkou pro konkurenceschopnost Prahy v rámci Evropy.

Dopravní stavby jsou jednou z nejnáročnějších položek městského rozpočtu. Piráti – podobně jako koalice SZ, KDU-ČSL a STAN či DJK – podporují prioritní stavbu metra D do Písnice, nechtějí stavbu Blanky 2, ale úspornou variantu řešení Městského okruhu. Naopak stěžejní prioritou ODS je výstavba Blanky 2, kterou přitom paradoxně ODS sama před rokem a půl odložila na neurčito. Další zastánci výstavby původní Blanky 2 jsou pak už jen KSČM a Svobodní.

Iniciativa Auto*Mat chystá na přelom září a října sérii předvolebních debat, které se budou tématům dopravy a veřejného prostoru věnovat podrobněji. Sledujte proto náš web a facebook.

Plné znění odpovědí politických stran najdete na stránce: http://vize25.cz/vize-politickych-stran

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře