Ladíme Prahu: Nábřeží žije dál!

15. 10. 2013, Uncategorized @cs

Společný pokus Magistrátu hl. m. Prahy, Útvaru rozvoje města a iniciativy Auto*Mat proměnit Smetanovo nábřeží v pěší zónu završil pátým otevřením nábřeží pěším svou existenci. Akce s názvem Nábřeží žije! se v rámci projektu Ladíme Prahu stala vedle Blanky možná největším impulzem do debaty o budoucnosti využití veřejného prostoru v Praze.

Zkušenost s takto intenzivním, neziskovým experimentem mnoha rozličných subjektů v Praze zatím nikdo neudělal. Nyní zpracováváme získaná data, postřehy, zpětnou vazbu… Právě s využitím těchto tisíců nových poznatků budeme pokračovat ve společném hledání těch nejlepších cest, jak trvale zlepšit podmínky pro život v centru Prahy, jak zklidnit automobilovým tranzitem zatížené břehy Vltavy, jak co nejlépe otevřít jedinečný potenciál Smetanova nábřeží a Malé Strany lidem, kteří tady žijí a chtějí žít. Pátou sobotou ba Smetanově nábřeží tedy nic neskončilo. Proces Ladění Prahy je teprv na začátku.

Centrum Prahy je především místo pro život, brát jej primárně jako dopravní tepnu pro průjezd autem je čirá bezohlednost.

Už teď jsme ale dosáhli řady donedávna nemožných zlepšení. Jejich shrnutí najdete zde. Sobotní Nábřeží žije! přineslo celou řadu zážitků a nevšedních situací. Velkou část z nich najdete zdokumentovaných na fotografiích od Anny Šolcové zde. V rámci vzniklé debaty se vyrojila celá řada kritických otázek, z nichž jsme vybrali ty nejčastější, na které odpovídáme zde. Vyrojilo se i několik nechápavých odmítavých reakcí lokálních politiků. Dovolili jsem si s nimi polemizovat z pozice lidí, kteří nejen že činnost druhých odsoudili, ale sami dění v Praze aktivně utvářejí. Naši polemiku s krajně pravicovými lokálními politiky najdete zde.

Na příští jaro se chystá otevření tunelu Blanka. Buď se tunel otevře, zahltí sebe a své okolí auty, přičemž centrum zůstane zatížené projíždějícími auty jako nyní. Nebo se tunel otevře, ale zároveň dojde k omezení průjezdnosti centra pro tranzit. Vnitroměstský tranzit se přesune do Strahovského tunelu a Blanky a Malá Strana a Smetanovo nábřeží budou nově fungovat jako mnohem příjemnější, dopravně zklidněné oblasti s plnou dostupností pro místní, zásobování, obsluhu a další vybrané druhy dopravy.

Usilujeme o to, aby takřka 40 miliard investic ztracených v Blance, nebylo ztraceno znova.

Zařaďte se i Vy vedle více než sedmi stovek lidí, kteří úsilí Auto*Matu podporují pravidelnými finančními příspěvky. Již od 150 korun měsíčně. Nakrmte Auto*Mat!

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře