Otevřená odpověď Předsedkyni komise pro cyklistickou dopravu RHMP po nuceném odchodu cyklokoordinátora

01. 11. 2012, Uncategorized @cs

Auto*Mat se staví velmi kriticky ke zrušení pozice pražského cyklokoordinátora a jeho nahrazení úředníkem, pro nějž bude cyklodoprava pouze jednou z více součástí mnohem širší pracovní náplně.

Celá podivná operace radního pro dopravu a předsedkyně Komise pro cyklistickou dopravu (KCD) nejen že je v rozporu se závaznými usneseními magistrátu samotného, je však také těžko překonatelným výkonem v nepochopitelné již takřka dvouleté snaze magistrátu reagovat na nárůst lidí na kolech v ulicích definitivním uvržením rozvoje cyklodopravy do naprostého chaosu. S okolnostmi a pozadím akce jsme seznámili veřejnost,  na Zastupitelstvu HMP ve čtvrtek 25.10. jsme ve věci interpelovali radního pro dopravu Noska. Formou otevřené odpovědi na našem blogu na iHNed.cz s titulem Naprostá nekompetentnost nebo lež jak věž? Otevřená odpověď na dopis z magistrátu reagujeme na podivuhodnou zprávu, kterou rozesílala jakožto otevřený dopis řadě rozhořčených Pražanů a Pražanek Předsedkyně KCD. Svými argumenty nás rozhodně nepřesvědila.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře