S kolem do vozovky nebo na chodník? Studijní cesta do Mariboru

03. 12. 2012, Ostatní

V rámci projektu VOCA (Volunteers of Cycling Academy) proběhlo v Mariboru, slovinském městě se 107 tisíci obyvatel již šesté setkání evropských neziskových organizací podporujících cyklodopravu. Hostitelská organizace Mariborska kolesarska mreža (MKM) v rámci workshopu rozebrala úskalí jednání s komunálními politiky a seznámila svých 20 zahraničních hostů, včetně mě, s klíčovými místy mariborské městské cyklistiky.

I špatné příklady jsou přínosnou zkušeností!

Na první pohled je v Mariboru vidět , že na ty, kteří chtějí svou denní dojížďku řešit jízdním kolem, se tu nezapomíná. Město je protkáno sítí cyklopruhů a místní obyvatelé jsou na kole vidět. Jak ovšem zástupci MKM tvrdí a jak je zkušenějšímu oku patrné, nejde o příklad té nejlepší praxe. Velká většina infrastruktury je realizována pouhou malbou úzkých jednosměrných pruhů na chodníku a cyklisté s chodci se proto musí tísnit na ploše, jaká je jinde věnována výhradně chodcům.

Zvláště v dopravně frekventovaném centru tak dochází k řadě zbytečných konfliktů mezi chodci a cyklisty. Na kole sice jedete odděleni od aut, nutnost složitého kličkování v křižovatkách a zvýšená opatrnost při těsném míjení chodců vám na klidu rozhodně nepřidá. Praxe z řady měst, kde cyklodoprava nedosahuje intenzit Nizozemska či Kodaně, navíc potvrzená zkušeností z Mariboru, ukazuje, že dokud nejsou podmínky (finanční, prostorové) na plnohodnotně oddělené cyklostezky, integrace cyklodopravy do vozovky je mnohem efektivnější a bezpečnější řešení. Na mnoha místech Mariboru by tak na rozdíl od existujících jednosměrných chodníkových pruhů lépe posloužily obyčejné cykloobousměrky.

Současní politici, se kterými jsme měli možnost se setkat,  sice hovoří o podpoře městské cyklistiky a spolupráci s neziskovým sektorem, ale náhrada špatného řešení  lepším je  i pro ně příliš nákladná. Pojedete-li tedy někdy Mariborem na kole, budete muset počítat s tím, že místní řidiči nejsou na cyklistu na slinici příliš zvyklí a raději by ho viděli mezi chodci. Několikrát jsem byl zuřivě vytrouben zpět na chodník a tak jsem se raději pokorně podřídil místní kultuře a na vozovku si dovolil pouze, zavedl-li mě sem samotný pruh pro cyklisty.

V Mariboru mají dobré nápady podporu vedení města.

Nahlédli jsme i do prostor nově vznikajícího centra pro neziskové organizace a ačkoli ještě nebylo v plné polní, bylo poznat, že jde o praktické a zároveň velkorysé řešení. Kromě několika samostatných kanceláří a solidní  konferenční místnosti se do budovy bývalé výrobní haly vešla i místní opravna pro širokou veřejnost, obdoba pražského Bajkazylu pod názvem BikeLab, obhospodařovaná dobrovolníky MKM. Do paměti se mi však ještě výrazněji zapsala jedna z vyjížděk na periferii Mariboru, kde nám dobrovolníci MKM ukázali místní komunitní zahradu otevřenou v červnu 2012. Její velice koncepční a promyšlené zpracování (viz foto), v podobě nádherného dětského hřiště, samostatné místnosti pro pěstitelské workshopy, vlastního včelího úlu, či společných skříněk na nářadí mě na několik chvil uvedlo v opravdový úžas.

Maribor je evropským městem kultury roku 2012, nemohla proto chybět alespoň jedna zastávka na performance místních umělců. Přestože není klasickou evropskou metropolí, slovinská zkušenost s rozvojem městské cyklistiky byla i pro nás přínosem.

Studijní cesta do Mariboru byla realizována v rámci projektu mezinárodní spolupráce organizací podporujících cyklistickou dopravu Volunteers of Cycling Academy (VOCA). Jeho obsahem je navázání spolupráce mezi organizacemi z 12 evropských měst a pravidelná setkávání jejich zástupců a řešení konkrétních společných témat během let 2011-2013. Mimo Auto*Matu se jej účastní neziskové organizace z Varšavy, Budapešti, Vídně, Kodaně, Bukurešti, Sofie, Nikósie, Mariboru, Sevilly, Dublinu a Lisabonu.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

[g3client item=14778]

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře