Městem projede vánoční cyklojízda. Auto*Mat předá výzvu 5 bodů pro Prahu.

PRAHA – Jízdní kolo se hodí do každé roční doby a ani předvánoční čas není výjimkou. Takové je motto tradiční prosincové cyklojízdy, která projede odpoledne centrem Prahy. Účastníci jízdy vyzdobí svá kola umělým sněhem, vánočními dekoracemi a barevným osvětlením. Cyklojízdy mají za cíl propagovat zdravou a ekologickou dopravu na kole jako alternativu popojíždění autem v dopravních zácpách. Jízda se zastaví před budovou pražského magistrátu, kde iniciativa Auto*Mat symbolicky předá zastupitelům výzvu 5 bodů pro Prahu přátelštější k chodcům a cyklistům.

„Chladné počasí je vedle kopcovitého terénu jedním z největších mýtů, kterými skeptikové zpochybňují masivní rozšíření jízdy na kole po Praze. Pokud se člověk vhodně obleče, může ale kolo využívat k dopravě celoročně,“ vysvětluje Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat. I v prosinci může být jízda po Praze zábavná a člověk se aspoň vyhne přeplněným ulicím i dopravním prostředkům v době předvánočních nákupů.

Před cyklojízdou uspořádala iniciativa Auto*Mat výtvarnou dílnu, kde si účastníci vytvářeli vánoční dekorace na svá kola, nanášeli na ně umělý sníh a vyráběli veselé osvětlovací sady. Některá jízdní kola byla dokonce ověšena dárkovými balíčky a připomínala tak pojízdný vánoční stromeček.

Vánoční cyklojízda se zastaví u budovy magistrátu, kde symbolicky předá všem radním a zastupitelům text výzvy 5 bodů pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům 2009. Výzva obsahuje konkrétní požadavky na zlepšení situace v hlavním městě, které by město mělo za rok uskutečnit. Jedná se o požadavek na zklidnění dopravy v okolí Městského okruhu, vytvoření pracovního místa koordinátora pěší dopravy, zřízení nových cyklistických pruhů a instalaci cyklistických stojanů k veřejným budovám.

„Loni podpořilo požadavky výzvy 3 413 lidí a část navržených opatření se podařilo uskutečnit. Věříme, že výzva pro rok 2009 bude mít ještě více signatářů a že magistrát bude také vstřícnější k takovým krokům, která pomohou řešit neudržitelnou dopravní situaci,“ vysvětluje Tereza Vohyzková z Auto*Matu. „Nadměrný automobilový provoz řadí naše město stále mezi nejvíce znečištěné metropole Evropy, a to se projeví na zdraví jeho obyvatel. Jedno z nejkrásnějších měst světa si zaslouží také příjemné ulice a čistý vzduch,“ dodala Vohryzková.

Cyklojízda startuje v 18 hodin z náměstí Jiřího z Poděbrad, projede centrem Prahy a zakončí na Vinohradech v klubu Skutečnost, kde Auto*Mat pro účastníky pořádá vánoční večírek s hudbou a projekcemi fotografií a krátkých dokumentů z pražských cyklojízd. Tempo jízdy bude mírné a trasa krátká, akci zvládnou i méně zdatní cyklisté a děti. Na bezpečnost účastníků dohlédne pořadatelská služba a policie.


Poznámky pro redaktory:

(1) Výzva 5 bodů Auto*Matu pro Prahu

Vyhodnocení naplnění požadavků výzvy 5 bodů pro Prahu 2007 – 2008

(2) Vše o cyklojízdách

(3) Jak jezdit správně, bezpečně a rychle po Praze?

(4) Text dopisu, který iniciativa Auto*Mat předala pražským zastupitelům:

Praha, 18. prosince 2008

5 bodů pro Prahu – návrhy na zlepšení dopravní situace a kvality veřejných prostranství v hlavním městě

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

dnes předáme výzvu 5 bodů Auto*Matu pro Prahu předsedovi dopravního výboru Davidu Vodrážkovi a radnímu hlavního města Prahy Radovanu Šteinerovi. Tuto výzvu budou během celého roku moci podepisovat občané. Budeme rádi, pokud se o dopravní problematiku popsanou v našich požadavcích budete zajímat také Vy.

Výzvu 5 bodů Auto*Matu jsme sestavili v rámci Evropského týdne mobility 2008 a navazuje na naši podobnou výzvu z roku 2007. Jsme přesvědčeni o tom, že prováděné kroky hlavního města Prahy k naplnění cílů udržitelného rozvoje v oblasti dopravy v našem městě stále nejsou v mnoha oblastech dostatečné.

Kvalita ovzduší v Praze je vedle průmyslového Ostravska nejhorší ze všech míst České republiky. Koncentrace zejména prachových mikročástic a oxidů dusíku na mnoha místech překračují zákonné hygienické limity; podobná je situace také s hlukem. Je známo, že tyto problémy jsou převážně způsobeny individuální automobilovou dopravou. Praha proto musí podporovat alternativy, které povedou ke zlepšení neúnosné situace.

Zvyšování podpory veřejné dopravě (kterou obyvatelé Prahy vykonají 43% svých cest) je pro uspokojení poptávky po městské dopravě klíčové, zdaleka však ne dostatečné.

Řešení, která nabízí 5 bodů Auto*Matu pro Prahu, nejsou složitá ani drahá. Vycházejí ze zkušeností učiněných jinými evropskými městy, která jsou v podpoře šetrných a udržitelných způsobů dopravy o něco dále než Praha, a směřují k rozvoji ekologicky, energeticky i zdravotně nejpříznivějších způsobů dopravy – chůze a cyklistiky.

Námi navrhovaná opatření přispívají také k proměně veřejného prostoru – k větší bezpečnosti ulic, větší atraktivitě prostoru pro chůzi, setkávání i další aktivity (např. rozvoj pouličních kaváren). Jsme proto přesvědčeni, že pozitivní vliv těchto opatření – budou-li uvedena v život, brzy pocítí a ocení obyvatelé města i jeho návštěvníci.

Naši výzvu pro období 2007 – 2008 podepsalo v průběhu jednoho roku 3 413 lidí. Signatáři tak podpořili námi navržená opatření ke zlepšení stavbu vybraných ulic a míst ve městě. Všechny podpisy jsme předali radnímu pro dopravu Radovanu Šteinerovi.

Také letos jsme signatářům naší výzvy slíbili, že budeme aktivity hlavního města Prahy v oblasti mobility průběžně sledovat, v rámci Evropského týdne mobility 2009 pak vyhodnotíme dosažené úspěchy i promarněné šance a naše hodnocení zveřejníme.

Na realizaci konkrétních opatření vedoucích k přívětivějšímu městu budeme rádi v průběhu roku 2009 spolupracovat v rámci pracovních komisí i prostřednictvím vlastních projektů a aktivit.

Děkujeme, že se požadavky obsaženými v naší výzvě budete zabývat také v rámci Vaší práce v Zastupitelstvu hlavního města Prahy a příslušných komisích a výborech.

S pozdravem a přáním krásných vánočních svátků a úspěšného vykročení do nového roku, za Auto*Mat, Michal Křivohlávek

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře