Plíce Prahy prosí o pomoc

Chceme zdravější a bezpečnější dopravu v době pandemie i po ní

I když se během pandemie Covid-19 snažíme co nejvíce dbát všech doporučení, na svých cestách do práce, na nákupy či k lékaři potkáme spousty dalších lidí a bezpečný rozestup v MHD je spíše teoretickým doporučením. Města po celém světě zareagovala už během březnové první vlny: aby co nejlépe ochránila své obyvatele a zamezila šíření viru, začala maximálně podporovat pěší a cyklistickou dopravu. Praha se k nějaké větší akci zatím nemá. Pojďme jí dát najevo, že chceme bezpečnou a zdravou dopravu v době pandemie, ale i po ní!

Přidejte prosím svůj podpis k našemu otevřenému dopisu primátorovi a radním.

Potvrďte prosím podpis skrze odkaz, který běhěm několika minut přistane ve vaší mailové schránce.

Chybka na obzoru

Už jste výzvu podepsal/a – vypadá to, že na věci vám hodně záleží. Co takhle pravidelně darovat?

Jsem v tom s vámi

V souhlasu s iniciativou AutoMat požaduji zavedení adekvátních dopravních opatření, která zajistí udržitelnost dopravy nejen v nynější krizi, ale budou mít trvalý charakter a posunou dopravu v Praze na úroveň moderního města.

Po vedení Prahy požadujeme:

  • Zveřejněte data o změnách ve využívání různých druhů dopravy a vyhodnoťte, zda Praha situaci nového rozložení dopravních sil při současném zhoršování klimatických podmínek ustojí.
  • Poproste Pražany, ať zkusí proměnit alespoň část své trasy na příležitost k aktivnímu pohybu. Pomohou tím nejen svému zdraví, ale uvolní kapacity na silnicích i v MHD, kde tak vytvoří prostor pro bezpečné rozestupy. Berte ohledy na cestující z ohrožených skupin, pro které je MHD často klíčový a jediný způsob přepravy.
  • Zlepšete podmínky pro pěší, aby se zvýšila konkurenceschopnost chůze i na delší vzdálenosti. Preferujte chodce na křižovatkách, kde hrozí jejich nežádoucí shlukování. Urychlete realizace připravených projektů infrastruktury, které zlepší pěší prostupnost územím, zvláště do klíčových cílů lékařské péče a rekreace. Zvažte dočasná opatření a vyzvěte obyvatele ke spolupráci na jejich vytipování.
  • S příchodem podzimu a zimy zajistěte lepší údržbu komunikací pro pěší a cyklisty. Mnohé chodníky a cesty užívané jako alternativa k motorové dopravě jsou v chladných měsících bez údržby, a tudíž neschůdné nebo nesjízdné. Letos je ale opravdu potřebujeme.
  • Motivujte, prosím, Pražany k zakoupení ročního kupónu a tím k podpoře hromadné dopravy, aby byl zachován chod této klíčové veřejné služby v komfortu, který zajistí bezpečné podmínky pro ty cestující, kteří nemají jinou alternativu.
  • Vysvětlujte, že automobil by měl být až poslední volbou, pokud chceme, aby smogové situace průběh pandemie výrazně nezhoršily. A aby nedocházelo k parciálním dopravním kolapsům, které zásadně komplikují pohyb záchranných složek, respektive všech, kteří automobil skutečně nezbytně potřebují.
  • Apelujte na ty, kteří jezdit autem potřebují, aby omezili krátké jízdy se studenými motory a případně si opravili nefunkční prachový filtr či katalyzátor. Tím se výrazně sníží produkované množství toxických prachových částic v ovzduší, které dýcháme.

Otevřený dopis s těmito body jsme zaslali primátoru Hřibovi a radním pro dopravu Adamu Scheinherrovi a životní prostředí Petru Hlubučkovi.

Silou vašich podpisů se pak následně zaštiťujeme při vyjednávání s představiteli města. Čím více podpisů, tím lépe.

Proč v cizině podporují pěší a cyklistickou dopravu?

Více lidí na kolech a chodnících totiž znamená méně lidí v MHD i v autech. Celkově tedy mnohem menší šance pro vir. Emise z aut navíc zhoršují obranyschopnost organismu, výraznější přesun cestujících do aut také hrozí smogem a dopravním kolapsem a zvýšené riziko dopravních nehod může dále zatížit zdravotnický systém. A navíc…

Aktivní pohyb jako prevence

Aktivní pohyb – chůze nebo kolo – posiluje naši imunitu i psychiku. Dvě důležité ingredience pro odolnou a zdravou populaci. Začněte podpisem a pokračujte tím, že každou další cestu vykonáte vlastními silami, pokud je to možné.

Jak řeší situaci ve světě?

Někde bleskurychle vyznačili nové cyklostezky, rozšířili chodníky na úkor uličního parkování, jinde finančně podporují servis nebo nákup kola či veřejně vyzývají své obyvatele ke zvážení co nejbezpečnějšího způsobu cestování. A protože stále více lidí po celém světě si uvědomuje, že návrat do starých kolejí odporuje principům udržitelnosti i schváleným klimatickým závazkům, nové změny ve městěch nabyly trvalého rázu a odstartovaly “zelenou revoluci” v dopravě.

Praha by si ji konečně zasloužila také! Řekněte to nahlas společně s námi.