Smetanovo nábřeží a Malá Strana

Smetanovo nábřeží a Malá Strana

Směrem od Národního divadla ke Karlovu mostu se nachází Smetanovo nábřeží. Patří k místům s nejkrásnějším výhledem na pražské panorama, přitom jej každý den zaplňují proudy aut. Sdružení Auto*Mat dlouhodobě prosazuje trvalé zklidnění Smetanova nábřeží, tedy omezení tranzitní automobilové dopravy. Zklidnění Smetanova nábřeží a Malé Strany jsou v současnosti zásadními doprovodnými opatřeními ke zprovoznění tunelu Blanka (více na webu tunel-blanka.cz).

Chcete zklidnění Smetanova nábřeží a Malé Strany? Připojte se k naší výzvě na stránkách tunel-blanka.cz!

O zklidnění Smetanova nábřeží usiluje Auto*Mat už od roku 2007. Na základě zkušeností z akcí Nábřeží žije! v roce 2013 jsme připravili studii doporučující zklidnění obou břehů při ponechání průjezdu vybraným vozidlům a rezidentům, doplněné zlepšením podmínek pro veřejnou a pěší dopravu v historickém centru. V roce 2015 přislíbil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek, že o dopravním režimu zde rozhodne na základě vyhodnocení provozu po zprovoznění tunelového komplexu Blanka. V červnu 2015 schválilo zastupitelstvo Prahy 1 usnesení, kterým žádá o zabránění tranzitu centrem co nejdříve po zprovoznění tunelu. V září 2015 Auto*Mat prezentoval vlastní studii, která má pomoci magistrátu provést změny v dopravním značení v centru Prahy tak, aby Blanka dostala smysl. Od roku 2015 byly ale snahy o byť jen minimální úpravy obou nábřežních komunikací ignorovány.

Stávající podoba Smetanova nábřeží a Malé Strany je stále dopravní ostudou Prahy.

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře