Bern

Bern byl vybrán díky komplexnímu systému dopravních a územních strategií pro město a region, které jsou ve vzájemném souladu. Se 132 tisíci obyvateli je Bern městem spíše menším, tím spíš je zásadní, že Bern dopravu aktivně plánuje směrem ke zvýšení podílu dopravy veřejné (a také cyklistické). Bern je centrem čtyřsettisícové aglomerace. Město je kopcovité, současně ale s vysokým podílem cyklistické dopravy (nad 10%).

Bern je městem s velkou dojížďkou z regionu, na západoevropské poměry s vysokým podílem veřejné dopravy, zejména na příjezdu do města.

Vybrané postřehy z dopravního fungování města

I v kopcovitém městě se dosahuje 11% podílu cyklodopravy, město si klade za cíl dosáhnout do roku 2025 22%. Vysokého podílu cyklistické dopravy je dosaženo vysoce kvalitní integrací cyklistů do hlavního dopravního prostoru (cyklopruhy a příbuzná opatření).

Bern zavádí zóny 30 km/h už od roku 1993, v současnosti zavádí zóny 20 km/h.

Klíčové parametry územního a dopravního plánování

Územní plán z roku 2005 stanovoval za cíl nezvyšovat dopravní výkon IAD na územní města a podporoval rozvoj zejména v oblastech dobře pokrytých veřejnou dopravou. Pokud by se nedařilo dosahovat předpokládaného vývoje v dopravním chování, měla být přijata doplňující opatření ve prospěch veřejné dopravy.

Současný územní plán neplatí jen pro město, ale i pro celý region a vytváří tak komplexní nástroj umožňující kvalitní rozvoj aglomerace. Hlavní dopravní a územní plány jsou spolu sladěné. Dopravní masterplán Bernu a územní plán aglomerace sdílí tři hlavní zásady plánování dopravy:

  • dopravě zabraňovat: snižovat její objem územním plánováním vedoucím k městu krátkých vzdáleností,
  • dopravu přesouvat: Pobízet k vykonávání kratších cest alternativními způsoby, včetně osvětových a motivačních kampaní. Bránit tranzitu centrem a obytnými čtvrtěmi, zřizovat ulice s omezením vjezdu automobilů,
  • snižovat negativní dopady dopravy: dávkování dopravy, snižování kongescí. Součástí zásady je výstavba nových komunikací jen ve výjimečných případech.

PDF ke stažení (19 stran, 0,8 MB).

Vydání této sady studií finančně podpořil Fond Otakara Motejla.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře