Podpořte jízdu na kole každý den, vyzval Auto*Mat primátora Svobodu

17. 06. 2011, Aktuality

PRAHA – Včerejší stávka se v českých a moravských městech neplánovaně proměnila v demonstraci možností cyklistické dopravy. V Praze vyrazilo do práce na kole desetkrát více lidí než obvykle, plná třetina. Hlavní město tak v používání bicyklu překonalo Vídeň a přiblížilo se cyklistické metropoli Kodani. Iniciativa Auto*Mat dnes vyzvala primátora Bohuslava Svobodu, aby neprodleně uskutečnil opatření, která Pražanům umožní používat jízdní kolo každý den. Podle průzkumů totiž v centru Prahy brání lidem v jízdě na kole řada překážek. Auto*Mat navrhuje snížení rychlosti v centru Prahy na 30 km/h, vytvoření pěší zóny na Smetanově nábřeží a instalaci stojanů na kola před všemi veřejnými budovami.

„Včerejší stávka ukázala, že Pražané a Pražanky si jízdu na kole užívají stejně jako obyvatelé metropolí západní Evropy, kde se bicykl stal součástí moderního životního stylu,“ řekl Vít Masare z iniciativy Auto*Mat. „V běžném každodenním provozu však na obyvatele naší metropole číhá řada nástrah. Sociologická šetření opakovaně potvrzují, že lidem vadí nebezpečné křižovatky, přerušené cyklotrasy v centru Prahy a obtížné parkování kol,“ uvedl Masare.

Auto*Mat proto dnes vyzval primátora, aby využil ve čtvrtek prokázaného nadšení Pražanů pro jízdní kola a umožnil jim jezdit po městě každý den. Iniciativa požaduje omezit rychlost jízdy v centru na 30 km/h, vyloučit automobilový provoz ze Smetanova nábřeží a vytvořit zde pěší zónu s průjezdem tramvají a jízdních kol. Před veřejné budovy je třeba umístit vhodné stojany na kola.

„Tři opatření, která navrhujeme, jsou snadno proveditelná, levná a lze k nim přikročit prakticky ihned. Jejich kombinace by obyvatelům Prahy zásadně usnadnila pohyb po městě a zvýšila atraktivitu centra pro turisty. Vedla by ke zklidnění ulic, snížení hluku, vyšší bezpečnosti provozu a snížila znečištění ovzduší,“ vypočítává výhody navržených opatření Vít Masare z Auto*Matu.

Auto*Mat zpracoval před posledními volbami podrobný materiál pro politiky nazvaný „Kuchařka dobrých kroků k udržitelné dopravě“. V něm popisuje čtyři desítky opatření, která by Praha měla realizovat v tomto volebním období, aby splnila požadavky dané hygienickými limity a směrnicemi EU a dokázala zvýšit kvalitu života svých občanů. Magistrát dlouhodobě sází na investice do individuální automobilové dopravy, nejnověji nákupy elektromobilů, avšak pro pěší a cyklistickou dopravu mnoho nedělá.

Přílohy:

1) Text otevřeného dopisu iniciativy Auto*Mat primátoru Svobodovi
Výzva Auto*Matu primátoru Svobodovi

Tři opatření pro podporu jízdy po Praze na kole

Vážený pane primátore,

včerejší stávka dopravních odborů se v Praze do značné míry přeměnila ve festival cyklistické dopravy. Velká část Pražanů se rozhodla i přes zastavený provoz metra a výrazně omezený provoz ostatních prostředků MHD vyrazit do práce „vlastní silou“. V Praze včera sedlo na kolo více obyvatel než ve Vídni jak v poměru, tak v absolutních číslech – a podíl lidí na kolech v ulicích se blížil světově špičkové Kodani.

Už do osmé hodiny ranní projelo po pražských cyklostezkách stejné množství lidí, jako jindy za celý den. Automatické sčítače ukázaly v ranní špičce sedminásobný nárůst průjezdů. Zatímco v běžný všední den projede po Podolském nábřeží mezi sedmou a devátou hodinou asi 330 lidí na kolech, včera to bylo 2 328. Podobný nárůst zaznamenaly cyklostezky na Rohanském nábřeží a v Sulické ulici v Krči.

Lidé, kteří vyrazili do města poprvé, se přitom neomezili na jízdu po cyklostezkách. Vršovickou ulicí projelo ve špičce šestapůlkrát více lidí na kolech než v běžný den. Dokonce i na křižovatce Dukelských Hrdinů, jedné z nejnebezpečnějších v Praze, byl zaznamenán trojnásobný nárůst.

Do historického centra města včera na kolech zamířily desítky tisíc Pražanů. Odhadujeme, že zjištěný počet by za běžného dne znamenal v centru 15 – 20% podíl cyklistické dopravy na celkovém dopravním výkonu, zatímco v běžné letní dny tento podíl činí maximálně 3 %. S ohledem na omezení provozu MHD můžeme předpokládat, že na kolo včera nasedla až třetina Pražanů směřujících do centra.

V Amsterodamu nebo Kodani, kde lidé na kolech vykonají přes 30 % svých cest, má vysoký podíl cyklistické dopravy pozitivní vliv i na plynulost dopravy automobilové. Jak sám víte, cyklistická doprava výrazně šetří ovzduší, snižuje hluk a přispívá k vyšší bezpečnosti provozu na silnicích.

Den stávky jasně ukázal, že pro obyvatele Prahy nepředstavuje kopcovitý terén, který bývá mylně uváděn jako důvod, proč v Praze nemůže fungovat cyklistická doprava, výraznější problém. Především v centru města mají ale lidé mnoho překážek, jako jsou neprůjezdné jednosměrky nebo náročné průjezdy křižovatkami. Centrum Prahy potřebuje kvalitní a bezpečné trasy pro kola, především propojení cyklostezek končících na hranicích historického centra. Včerejší den potvrzuje výsledky loňského průzkumu sdružení Oživení, podle kterého by v centru Prahy mohlo jezdit až třikrát více lidí na kolech, kdyby byla odstraněna nejzásadnější problémová místa.

Protože z Vašich vyjádření vyplývá, že si význam cyklistické dopravy pro Prahu plně uvědomujete, rádi bychom Vás vyzvali, abyste podpořil cestování Pražanů do práce na kole pro každý den, ne jen v době stávek a mimořádných situací. Navrhujeme tři konkrétní snadno a rychle realizovatelná opatření, jejichž kombinace by obyvatelům Prahy zásadně pomohla:

1/ Zavedení „Tempa 30“ pro celou oblast historického jádra Prahy UNESCO a vytvoření oblastí s volným průjezdem cyklistů

V centru Prahy, kde jsou úzké ulice, není možné zřizovat samostatné cyklostezky ani vyhrazené pruhy pro cyklisty. Plošné snížení rychlosti na 30 km/h přispěje nejen k větší bezpečnosti lidí na kolech, ale také k větší plynulosti automobilového provozu, což omezí dopravní zácpy. Zásadním problémem pro lidi na kolech v centru jsou pak jednosměrné ulice, kvůli kterým cyklisté nemohou objet nebezpečné hlavní tahy. Zkušenosti z Bruselu ukazují, že je možné zajistit v centru pro kola plošnou prostupnost a jednosměrné ulice ponechat pouze ve zvláště oprávněných případech.

2/ Úplné uzavření Smetanova nábřeží pro motorovou dopravu

Smetanovo nábřeží patří k místům s nejkrásnějším výhledem na pražské panorama, přitom jej každý den zaplňují proudy aut. Jedná se o nejkritičtější úsek pražské cyklistické infrastruktury kvůli přerušení páteřní cyklotrasy A2. Jízda na kole je zde nebezpečná a nepříjemná, od průjezdu na kole toto místo odrazuje až tři čtvrtiny lidí. Vyloučení automobilové dopravy mezi mostem Legií a Karlovými lázněmi podstatně zlepší podmínky pro pěší, cyklistickou i tramvajovou dopravu a výhledově umožní navrátit jednomu z nejkrásnějších míst Prahy charakter klidného korza.

3/ Umístění cyklistických stojanů před všechny veřejné budovy

Jedním z problémů, který trápí Pražany, je parkování kol. Uvazování bicyklu k dopravním značkám je zakázané, stejně jako nošení kol do většiny budov. Praha má program umisťování cyklistických stojanů, avšak ten je administrativně náročný a podfinancovaný, takže se stojany už zhruba rok neumisťují. Vhodný cyklistický stojan si zaslouží každá veřejná budova.

* * * * *

Vážený pane primátore, děkujeme, že našim návrhům budete věnovat pozornost a věříme, že zajistíte jejich rychlou realizaci. Nyní, kdy Pražané zjistili, že cestování po městě na kole je příjemné, rychlé a umožňuje jim nezávislost, je potřebné tohoto potenciálu využít. Nemusíte sahat k drahým a náročným opatřením. Stačí umožnit lidem, kteří chtějí jezdit na kole, aby tak mohli činit bezpečně a pohodlně.

Tento dopis prosím považujte za otevřený.
S pozdravem, za Auto*Mat, Vratislav Filler

2) Kuchařka dobrých kroků k udržitelné dopravě

Další doporučení Auto*Matu pro pražské politiky

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře