Mezi oběťmi dopravních nehod v Praze je stále více dětí a chodců

20. 01. 2011, Uncategorized @cs

PRAHA – Křižovatka na nábřeží Kapitána Jaroše, která patří k nejnebezpečnějším v Praze, není dodnes adekvátně upravena (3). Před pěti lety zde bezohledný řidič smrtelně zranil Jana Bouchala (4), propagátora zklidňování dopravy a tvář iniciativy Auto*Mat, který se na kole vracel z práce domů. Malý zájem politiků, úřadů i policie o bezpečné ulice potvrzují hrozivé statistiky (1), (2). Zatímco dopravních nehod ubývá, zraněných chodců nikoliv a zraněných dětí je dokonce stále více. Praha je na tom nejhůře ze všech českých měst. Zbytečnou smrt Jana Bouchala a liknavou práci politiů a městských institucí připomene ve čtvrtek smuteční cyklojízda.

Přestože počet dopravních nehod v Praze v loňském roce výrazně poklesl, pro nejslabší účastníky provozu je to dobrá zpráva jen zčásti. „Množství závažných dopravních nehod s chodci klesá oproti zbytku republiky pouze poloviční rychlostí,“ komentuje nejnovější statistiky dopravní policie Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat.

„Počet chodců zraněných při dopravních nehodách je v posledních pěti letech stále stejně vysoký. Počet dětí zraněných autem při přecházení ulic dokonce každoročně vzrůstá o více než tři procenta,“ dodává Filler. Loni tak bylo v pražských ulicích lehce zraněno 84 dětí a 15 dětí těžce. Celostátní trend je přitom opačný: klesá jak počet zraněných dospělých, tak i dětských chodců.

Iniciativa Auto*Mat tvrdí, že Praha nevěnuje bezpečnosti chodců dostatečnou pozornost, ačkoliv zranění chodci figurují ve více než polovině dopravních nehod s těžkými následky. Možnosti dosavadních opatření se již vyčerpaly a nemohou bezpečnost chodců zvýšit.

„V Nizozemí například už osmnáct let praktikují koncept takzvané udržitelné bezpečnosti, díky kterému mají nejméně závažné následky dopravních nehod ze všech zemí světa. Tento koncept se řídí pravidlem, že tam, kde nelze omezit kontakt mezi vozidly a chodci, je třeba snížit rychlost. Ať chceme nebo nechceme, budeme se brzy muset vydat stejnou cestou,“ navrhuje možné řešení Vratislav Filler z Auto*Matu.

Vzpomínková akce na Jana Bouchala a další oběti dopravních nehod v Praze proběhne ve čtvrtek 20. ledna.

V 18 hodin vyrazí z náměstí Jiřího z Poděbrad cyklojízda. Bude směřovat do Sněmovní 7, kde proběhne první část pietní vzpomínky na Jana Bouchala. Odtud bude cyklojízda pokračovat po trase jeho poslední cesty z práce domů. V 19:15 se cyklisté i pěší shromáždí na místě tragické dopravní nehody – nebezpečné křižovatce Dukelské ulice a nábřeží Kapitána Jaroše a rozšíří improvizovaný pomník. Ve 20 hodin začíná večerní program v kavárně blízkého kina Bio Oko.

Přílohy:

(1) Přehled o počtu zraněných cyklistů a chodců v Praze za roky 2004 – 2010

(2) Následky dopravních nehod v Praze (2004 – 2010)

(3) Křižovatka na Nábřeží kapitána Jaroše je ukázkovým příkladem bariéry pro pěší.

Křižovatka mohla být již několik měsíců po nehodě Jana Bouchala mnohem bezpečnější, kdyby magistrát nechal instalovat nové dopravní značení včetně přejezdu pro cyklisty, fyzicky zúžil jízdní pruhy a provizorně doplnil světelnou signalizaci. V takové podobě pak mohla křižovatka několik let poměrně bezpečně fungovat až do své kompletní stavební rekonstrukce, která se plánuje. Zavržení jednoduchých opatření a čekání na povolení celkové přestavby vystavuje zbytečnému nebezpečí další chodce a cyklisty.

Občanské sdružení Oživení, které řídil Jan Bouchal, navrhlo úpravu nebezpečné křižovatky na nábřeží Kapitána Jaroše už v roce 2004. Magistrát souhlasil a začal připravovat kompletní přestavbu, ale proces vleče a do dnešní doby se v pražské byrokracii nepodařilo získat ani územní rozhodnutí. Nevyhovující dopravní řešení tak stále ohrožuje zdraví a životy lidí.

Za pět let od neštěstí Jana Bouchala se v nábřežní křižovatce změnil režim semaforů, přibyly betonové bloky v dělícím pásu a začala příprava bezpečnostního auditu. Při přecházení ale musí chodec dodnes třikrát čekat na zelenou, protože auta přijíždějí z různých směrů a semafory nejsou dobře seřízené. Překonat 34 metry širokou silnici může trvat i několik minut.

Srovnatelně nebezpečných míst má Praha desítky. Magistrát o problému ví a každý rok se na několika křižovatkách objeví technická opatření. Úpravy ale probíhají vzhledem k závažnosti problému pomalu. Přednost dostávají nákladná řešení před rychlými účelnými kroky. Magistrát by mohl na kritických místech prakticky okamžitě zúžit jízdní profil a instalovat bezpečnostní značení, které by donutilo řidiče zpomalit. Není k tomu nutné ani stavební povolení, stačí jen vůle.

Příčiny nehod jsou vždy stejné. Špatná infrastruktura, podporující rychlou jízdu, se kombinuje s mentalitou mnohých českých řidičů. Prioritou města je průjezd co největšího počtu aut městem. Koncepce a vize rozvoje dopravy zcela chybí. Nelze se pak divit, že víc než polovinu obětí motorové dopravy v Praze tvoří chodci.

(4) Pomník Janu Bouchalovi

Po tragické nehodě ze zimy 2006 se přátelé Jana Bouchala rozhodli, že mu na místě, kde jej srazilo auto, vytvoří památník. Ten neměl být jen připomínkou výjimečného člověka, ale také varováním pro ostatní chodce, cyklisty i řidiče, před nepřiměřeným chováním v dopravě a přílišnou lehkovážností ať už za volantem nebo na přechodu.

Ve výtvarné soutěži, která byla vyhlášena, vybrala porota návrh sochaře Davida Černého. Pomník tvoří kovová silueta cyklisty sraženého z kola, zasazená do asfaltu vozovky v místě neštěstí a doplněná nápisem. Ačkoliv je vše připraveno, pomník se dosud nepodařilo umístit. Protestuje proti němu magistrátní odbor dopravy, Technická správa komunikací i dopravní policie. Kovový povrch reliéfu by údajně mohl řidiče vylekat, v zimě by navíc mohl namrzat a způsobit smyk.

V roce 2008 přistoupili iniciátoři pomníku k alternativnímu řešení a navrhli siluetu vytvořit jen pomocí protiskluzové barvy používané na povrch vozovek. Památník by tak zároveň plnil bezpečnostní funkci před přechodem pro chodce. Ani toto řešení se nepodařilo kvůli nepochopení úřadů a policie prosadit.

V průběhu letošní vzpomínkové cyklojízdy doplní účastníci současný Bouchalův provizorní pomník na osudové křižovatce o bíle natřené jízdní kolo, které se ve světě používá pro symbolické označení místa, kde zahynul cyklista.

Nehoda Jana Bouchala v tiskových zprávách Autu*Matu:
https://auto-mat.cz/2008/01/2008011601/
https://auto-mat.cz/2010/01/pocet-obeti-dopravnich-nehod-v-praze-klesa-pomaleji-nez-ve-zbytku-republiky-zranenych-chodcu-pribyva/

Stránka o Janu Bouchalovi: http://www.oziveni.cz/pup/

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře