Ekologické organizace nabízejí ministru Chalupovi věcnou spolupráci

10. 01. 2011, Uncategorized @cs

PRAHA – Ekologické organizace nabízejí novému ministrovi životního prostředí věcnou a korektní spolupráci při hledání praktických řešení ke zlepšení zdraví a kvality života.

Ekologické organizace od designovaného ministra očekávají, že bude chránit české lesy a veřejnou zeleň (1), prosadí nový zákon o ovzduší, usnadní lidem třídění odpadu nebo zajistí pokračování programu Zelená úsporám. Naopak by měl stopnout snahy o zneprůhlednění kontroly znečišťovatelů Českou inspekcí životního prostředí (2) nebo práce na omezování veřejné kontroly rozhodování stavebních úřadů (3). Měl by také prosazovat snižování emisí oxidu uhličitého, trvale udržitelnou státní energetickou koncepci a zastat se občanů proti plánům na změkčení hlukových limitů či se zasadit o splnění koaličního závazku, že bude zrušena možnost vyvlastňovat domovy lidí kvůli těžbě uhlí. Hlas ministra životního prostředí by měl znovu získat ztracenou váhu.

Kontakty:

Martin Skalský, předseda sdružení Arnika
Michal Křivohlávek, Auto*Mat – iniciativa pro lepší život ve městě
Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Miroslav Patrik, předseda Dětí Země
Martin Fadrný, vedoucí programu Odpovědný stát, Ekologický právní servis
Michal Komárek, programový ředitel Greenpeace ČR
Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA
Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica
Kateřina Ptáčková, ředitelka Zeleného kruhu

Poznámky:

(1) Ministerstvo již více než rok odkládá vydání připravené vyhlášky, která má chránit populární aleje a stromy ve městech před živelným kácením. Nyní lze bez povolení a bez náhrady libovolně kácet většinu stromů, které rostou v městských parcích, u dětských hřišť, na náměstích či ve stromořadích.

(2) Ex-ministrem Drobilem pověřený ředitel ČIŽP připravil návrh zrušení zákonné povinnosti trestat znečišťovatele. Napříště mají jednotliví inspektoři s provinilci vyjednávat o uložení nebo neuložení pokuty. Taková změna by vytvořila prostor pro korupci a politické tlaky na odpuštění pokuty velkým podnikům.

(3) Ministerstva pro místní rozvoj a životního prostředí připravují novelu stavebního a dalších zákonů. Pracovní verze návrhu počítá s radikálním omezením veřejné kontroly rozhodování stavebních úřadů a je tak v přímém rozporu s deklarovaným cílem nového ministra životního prostředí i s veřejným závazkem jeho politické strany. V případě jejího schválení hrozí vyloučení veřejnosti z územních i stavebních řízení u projektů, u kterých neproběhlo plné posouzení vlivů na životní prostředí. K nejznámějším takovým příkladům patří pražský tunel Blanka nebo projekt Plzeňské spalovny. Občanům má být zabráněno také v účasti ve stavebních řízeních, kde se rozhoduje o konkrétní podobě stavby nebo o provozu nákladní dopravy na staveništi. Před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny zaslal Zelený kruh politickým stranám otázku: „Odmítáte všechny návrhy na omezení práva občanů efektivně se podílet na rozhodování o věcech veřejných, připomínkovat vznik nových kamenolomů, skládek, továren či jiných velkých projektů v jejich okolí?“. Všechny současné parlamentní strany bez výjimky odpověděly kladně.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře