Předražená okružní dálnice přes Suchdol poškodí Prahu 6

17. 03. 2008, Ostatní

PRAHA – Právě v těchto dnech rozhoduje magistrát o umístění stavby silničního okruhu Prahy (1). Ve hře přitom nejsou jen miliardy z veřejných rozpočtů, ale i zdraví obyvatel města a hrozící devastace přírodních oblastí. Stranou pozornosti zatím zůstává území Prahy 6, kterou by vedení dálničního obchvatu v jižní variantě přes Suchdol poškodilo (2). Upozorňuje na to iniciativa Auto*Mat. Ta připomíná, že ulice Svatovítská a Jugoslávských partyzánů jsou ve skutečnosti skrytou dálniční radiálou, která zahltí Dejvice desetitisíci aut, zhorší kvalitu ovzduší a znehodnotí nemovitosti.

„Pokud se vnější okruh Prahy postaví v jižní variantě přes Suchdol, vznikne mezi Podbabou a Prašným mostem zkratka napojující obchvatovou dálnici na Městský okruh,“ vysvětluje Michal Křivohlávek z Auto*Matu. To by podle něj mělo katastrofální dopad na kvalitu života v Dejvicích. „Třídou Jugoslávských partyzánů by projíždělo více než třicet tisíc aut denně. To se už dnes děje ve Svatovítské. Hluk, exhalace a ucpané ulice postihují tisíce lidí. Automobilový provoz je potřeba zklidňovat, ne rozšiřovat.“ Křivohlávek dodává, že neřešitelná dopravní situace vznikne i na Vítězném náměstí, jehož kapacita je už dnes zcela naplněna.

Hlavní město Praha podporuje jižní variantu obchvatu Prahy přesto, že je o osm a půl miliardy dražší než trasa severní. Okruh vedený přes Suchdol neodpovídá technickým a bezpečnostním normám Evropské unie i některým českým předpisům, poškozuje přírodní oblasti Sedlecké skály a Zámky i přírodní park Drahaň-Troja (3).

V roce 2004 zpracovalo Ředitelství silnic a dálnic studii hluku a exhalací v Praze 6 (4). Vyplývá z ní, že nové kapacitní komunikace zhorší situaci Dejvic. Už v roce 2000 dosáhla intenzita hluku ve Svatovítské i v ulici Jugoslávských partyzánů 70 decibelů. Svatovítskou dnes projíždí každý den 27 tisíc aut. Po zprovoznění okruhů tudy má projíždět denně 35 tisíc automobilů, což je zhruba třetina kapacity severojižní magistrály. „Tak obrovský průjezd znemožní parkování před obchody a restauracemi, což poškodí podnikatele. Hluk a znečištění ovzduší znehodnotí byty, hustý provoz vytvoří bariéru pro chodce. Atraktivita Dejvic se tím nepochybně výrazně sníží,“ říká Křivohlávek.

Dlouhodobé vystavení hluku vyššímu než 55 decibelů má podle Světové zdravotnické organizace (WHO) neblahý vliv na zdraví a může přispět k řadě onemocnění. Hluk, který přesahuje 65 decibelů, je podle odborníků dlouhodobě nesnesitelný a prokazatelně poškozuje zdraví.

Je spodivem, že zdraví, životní prostředí a majetek občanů nehájí radnice Prahy 6 (4), která se ráda prezentuje jako exkluzivní rezidenční čtvr». „Odbor životního prostředí chce v nejbližší době vykácet všechny stromy v ulici Jugoslávských partyzánů. Jedná se o 26 lip, z nichž některým je až šedesát let a pro občany Dejvic mají velký význam,“ informoval Michal Křivohlávek z Auto*Matu. „Kácení stromů je prvním krokem, který předchází plánovanému rozšíření ulice na čtyři jízdní pruhy. Jedná se vlastně o skryté přípravy k otevření radiály v centru Prahy 6,“ dodal (5).

Podle Křivohlávka dodávají právě stromy ulici Jugoslávských partyzánů rozměr městského bulváru, ve který by se po zklidnění provozu mohla ulice přeměnit. Současné plány magistrátu a radnice Prahy 6 ale jdou přesně opačným směrem.

Jak už je v Praze téměř zvykem, klíčová dopravní stavba nebyla posouzena v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) (6). To vede k omezení veřejné debaty a prosazování jedné z variant na základě neprůhledných zájmů. Tento postup kritizuje Ministerstvo životního prostředí, k řádnému porovnání variant stavby vyzval ministra dopravy senátor Martin Mejstřík. Dálniční okruh přes Suchdol je mimo jiné v rozporu s usnesením vlády ze září 2007 (7).

Kontakt:
Michal Křivohlávek: tel. 776 237 562, e-mail: michal.krivohlavek@auto-mat.cz


Poznámky pro redaktory:

(1) Silniční okruh kolem Prahy byl navržen v několika různých variantách. Jižní varianta (J), vedená přes Suchdol, měla tři varianty severního vedení. Zákres variant do mapy Prahy je dostupný zde.

Grafické srovnání variant trasy

(2) Dopad Městského a silničního okruhu na Prahu 6 popisuje web: http://praha6.ecn.cz/

(3) Podrobná argumentace o negativních dopadech jižní varianty okruhu publikovalo například občanské sdružení Nad Drahaňským údolím.

Informace jsou dostupné také na stránkách: http://www.volny.cz/szokruh/.

(4) Studii Ředitelství silnic a dálnic Vám v případě zájmu zašleme e-mailem (PDF, 6 stran).

(5) Správní řízení o vykácení lip v ulici Jugoslávských partyzánů zahájil odbor životního prostředí a dopravy Městské části Praha 6 v lednu 2008. Oficiálním důvodem je údajně špatný zdravotní stav stromů, na kterém se ovšem podepsala dlouhodobá špatná péče a hustý automobilový provoz. Okolnosti řízení budí podezření, že kácení je přípravou k rozšíření ulice.

(6) Programové prohlášení Rady MČ Praha 6 počítá se stavbou silničního okruhu v jižní variantě přes Suchdol: http://www.praha6.cz/aktuality/aktualita.php?ID=935&String=Suchdol.

(7) Alternativní řešení automobilové dopravy v severozápadní části Prahy prosazovala Koalice SOS Praha; zpracovala podrobnou studii: http://www.sospraha.cz/dopravnialt.php

Tématu dálničních okruhů se věnuje také Ateliér Alej architekta Ivana Lejčara: http://www.arch.cz/projekty.php?ja=cz&kod_sub=alej&id_pro=001092&s=2

(8) Vláda uložila ministru dopravy jmenovat skupinu odborníků, která vyhodnotí různé varianty trasy obchvatu Prahy. Skupina dosud ustavena nebyla. Usnesení je dostupné zde.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře