Cyklisté pojedou za přívětivější město

15. 08. 2007, Uncategorized @cs

PRAHA – Centrum Prahy zaplaví ve čtvrtek stovky cyklistů. „Chceme vidět činy, ne jen sliby!,“ shrnuje hlavní motto cyklojízdy Michal Křivohlávek z platformy Auto*Mat (1). Podle něj se za poslední rok neudálo ve prospěch chodců a cyklistů v hlavním městě zhola nic (2). Město investuje miliardy do dálnic a parkoviš», infrastruktura pro bezmotorovou dopravu je ale pořád v žalostném stavu (3). „Neblokujeme dopravu, my jsme doprava,“ říkají cyklisté a požadují pro sebe větší prostor v ulicích města (4).

Podle Michala Křivohlávka z občanského sdružení Oživení, které je součástí neformální koalice Auto*Mat, je hlavním problémem rozpor mezi slovy a skutky politiků. „Cyklistika se stala populární výplní volebních programů, ale na pražské realitě se to neprojevuje. Zatímco město chystá v příštím desetiletí utratit 30 miliard za beton tunelů a dálnic, na cyklostezky má jít pouhých 40 milionů. V širším centru pro cyklisty prakticky nezbývá místo. Chybí oddělené jízdní pruhy, dostatek cyklostezek i stojanů. Dopravní politika hlavního města nemá žádné strategické směřování, celých patnáct let jen ustupuje rozšiřujícímu se automobilismu,“ řekl Křivohlávek.

„Cyklojízda je veselou barvitou manifestací za lepší Prahu pro každodenní život. Upozorňuje na fatální nedostatek cyklistické infrastruktury,“ popsala cyklojízdu Tereza Vohryzková z divadla Alfred ve dvoře, které se podílí na akcích Auto*Matu. Podle ní se ve městě také neustále zhoršují podmínky pro chodce. „Z Prahy se stává město pro auta. Mnohé křižovatky jsou vysloveně nebezpečné, stejně jako přechody pro chodce. Požadavky po stále nových místech pro parkování neustále zužují již tak nedostatečný prostor pro pěší. Pokud máme zůstat významnou metropolí Evropy, tento trend se musí změnit,“ vysvětluje Vohryzková.

„Praha je stejně tak vhodná pro cyklistickou dopravu, jako kterákoliv jiná evropská metropole. Podle průzkumů by asi třetina Pražanů ráda jezdila pravidelně na kole, ale do současného provozu se bojí vyjet,“ komentuje situaci jeden ze zakladatelů Auto*Matu, režisér Martin Mareček. „Letní cyklojízdou požadujeme, aby magistrát konečně zahájil slibovanou výstavbu cest pro cyklisty. Uplynul rok od volební kampaně, v nichž všechny politické strany využívaly podporu cyklistiky k nalákání voličů. Za celý rok se však v Praze postavil jen z dopravního hlediska pochybný 500 metrů dlouhý průjezd parkem na Pohořelci a dva krátké úseky na okraji Prahy. Pokud nechtějí politikové spáchat podvod na části svých voličů, musí město zahájit skutečné investice do cyklistické infrastruktury,“ dodal Mareček.

Letní cyklojízda za Prahu přívětivější pro chodce a cyklisty se koná ve čtvrtek 16. srpna 2007. Sraz účastníků je na náměstí Jiřího z Poděbrad, start v 18 hodin. Cyklojízda projede centrem města. Rychlost cyklojízdy je mírná, trasa není příliš dlouhá a akce je bezpečná – vhodná i pro děti a nesportovce.

Poznámky:

1) Více o Auto*Matu: https://auto-mat.cz

Praha pro cyklisty – 5 tezí Auto*Matu
1. Bezpečné cyklostezky a cyklopruhy pro každodenní jízdy na kole
2. Funkční a dosažitelné cyklostojany
3. bezpečné křižovatky a nájezdy na stezky
4. Zprůjezdnění Prahy ze severu na jihu podél Vltavy
5. Propagace cyklistiky jako zdravého a ekologického dopravního prostředku ve městě

2) Investice Prahy do dopravní infrastruktury

Údaj o předpokládaných výdajích Hlavního města Prahy na dopravní infrastrukturu (stavby silnic dálničního typu, tunelů a cyklostezek) vyplývá z odpovědi na interpelaci zastupitelů HMP za Stranu Zelených radního Prahy Radovana Steinera. Podrobnosti jsou dostupné na stránkách Strany Zelených: http://praha.zeleni.cz/5493/clanek/devastace-letenske-plane-prave-zacina/

Údaje o výdajích města na dopravu je možné najít také v ročenkách Ústavu Dopravního Inženýrství (ÚDI): http://udi-praha.cz/rocenky/rocenky4.htm

Detaily o rozpočtu Hlavního města Prahy jsou dostupné na webu magistrátu na adrese: http://magistrat.praha-mesto.cz/default.aspx?clc=8477&Ido=7730&sh=782964987

Aktuální informace o postupu cyklistické výstavby v Praze jsou na adrese: www.praha-mesto.cz/cyklo

3) Prioritní stavby pro cyklistiku v Praze

Na podzim 2006 zveřejnil Auto*Mat seznam prioritních staveb pro cyklistiku v Praze. Jejich realizace by významně zvýšila bezpečnost dopravy ve městě a umožnila běžné používání kola jako dopravního prostředku. Do dnešního dne nebyl z klíčových projektů naplněn ani jediný. Stavby byly vybrány podle jejich dopravního významu a stupně připravenosti k realizaci. Zmíněné komunikace vedou převážně z centra města, přes širší centrum a směřují dále na periferii:

Staroměstské náměstí – Klárov – /Hradčanská/ – Pohořelec (trasy A15+A16)
Hlavní komunikace spojující Prahu 1 s Pražským hradem a Prahou 6. Významný potenciál pro cyklistickou dopravu i zahraniční městskou cykloturistiku.

Náměstí Republiky – Štefánikův most – Nábřeží kpt. Jaroše – Stromovka (trasy A251+A31).
Zásadní komunikace spojující centrum města s Holešovicemi, Trojou a severní sídlišti Severní město. Kombinace dopravní a rekreační cyklistiky.

Florenc – Těšnov – Hlávkův most – Argentinská – Nádr. Holešovice (trasy A41+A151+A161)
Důležitá komunikace spojující centrum města s Holešovicemi a dále severní částí města.

Dvořákovo nábřeží – Rašínovo nábřeží (trasa A2).
Páteřní pravobřežní komunikace po pražských „náplavkách“. Klíčová funkce pro dopravní i rekreační cyklistiku. Nutnost upravit povrch: nahradit dlažební kostky v pásu pro cyklisty odpovídající hladkou deskovou dlažbou.

Újezd – Smíchov – Smíchovský Lihovar (přes Císařskou louku s novým mostem) (A1).
Levobřežní páteřní komunikace z centra města na jih. Kombinace dopravní a rekreační cyklistiky.

Muzeum – I.P. Pavlova – Nuselský most – Pankrác (A41).
Zásadní páteřní cyklistická dopravní tepna v hustě zabydlených oblastech města s vysokou koncentrací pracoviš».

Václavské náměstí – Vinohrady (A24).
Zásadní páteřní cyklistická dopravní tepna v hustě zabydlených oblastech města s vysokou koncentrací pracoviš».

Náměstí Republiky – Bulhar – Ohrada (A25)
Páteřní komunikace vedoucí z centra města na ®ižkov. Po uvolnění Vítkovské železniční dráhy má šanci být vedena v bývalém železničním koridoru po samostatné “zelené stezce”. Obrovský rekreační i dopravní potenciál.

4) Historie cyklojízd

Historicky první cyklojízda požadující bezpečnější ulice pro chodce a cyklisty se jela v San Franciscu v USA v roce 1992. O několik později se pro cyklistické hnutí vžil název Critical Mass. Vyjadřuje přesvědčení, že když počet lidí, pravidelně užívajících k dopravě po městě kolo, přeroste „kritickou mez“, tvář města se začne rychle měnit k lepšímu.

Přibližně deset let poté, co cyklistická vlna přešla řadou západoevropských měst, dorazilo poselství do Čech. Cyklojízdy probíhají vedle Prahy také v Brně, Liberci, Náchodě a Olomouci. Pražské jízdy startují již pátým rokem pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci v 18 hodin z náměstí Jiřího z Poděbrad. Vždy jde o nekonfliktní a nenásilné akce, které se snaží neblokovat ostatní dopravu. Zatím největší počet účastníků zaznamenala cyklojízda na podzim 2006, které se zúčastnily více než tři tisíce lidí.

Zřejmě nejdále ze zemí střední Evropy se zatím dostala maïarská metropole. Počet účastníků na budapeš»ské cyklojízdě letos na jaře dosáhl neuvěřitelných 50 tisíc, a přijel je podpořit také prezident republiky. Počet lidí, kteří v Budapešti používají kolo ke každodenním cestám do práce nebo do školy, vzrostl za poslední tři roky dvojnásobně. Také zásluhou cyklojízd se rychlost budování cyklistických pruhů a cyklostezek zvýšila z 1-2 km/rok na 30 km/rok. Na maïarském Ministerstvu dopravy funguje úřad Ombudsmana pro cyklistiku.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře