Rozšíření přepravy jízdních kol v pražském metru

27. 04. 2006,

Na základě zkušeností s přepravou jízdních kol v metru je od 1. 5. 2006 zkušebně rozšířena možnost přepravy jízdních kol v metru – nově mohou být přepravována maximálně dvě jízdní kola na každé poslední plošině každého vozu (dnes pouze na poslední plošině posledního vozu) a tato přeprava není časově omezena (dnes je zakázána v pracovní dny v období 5:30 – 8:30 a 14:30 – 17:30).

Důvodem změny je především nedostatečná nabídka kapacity – například o víkendech pouze 16 kol za hodinu v každém směru nepostačuje zejména na linkách B a C. V praxi však bývá kol přepravováno více, což zhoršovalo podmínky přepravy v posledních vozech vlaků metra pro všechny cestující. Změnou podmínek dochází ke zvýšení teoretické kapacity jedné soupravy metra na 10 jízdních kol.

Rozšíření podmínek pro přepravu cyklistů v metru je jednou z možností, jak podpořit městu přívětivé způsoby dopravy (veřejná, pěší i cyklistická) a vytvářet tak alternativy individuální automobilové dopravě.

Zásady přepravy jízdních kol v metru:

* Jízdní kolo, jehož rozměry přesahují rozměry stanovené pro přepravu zavazadel, lze přepravovat pouze v metru (pouze na poslední plošině každého vozu vlaku metra; v jednom voze mohou být přepravována nejvýše 2 jízdní kola; průjezd jízdního kola vozem je zakázán) a v cyklobusech.
* Přeprava jízdních kol je zakázána:
o na plošině obsazené tak, že není umožněno bezpečné naložení a přeprava jízdního kola;
o pokud je na plošině vozidla nebo ve výtahu již přepravován dětský kočárek nebo vozík pro invalidy;
o v případě, že dopravce tuto přepravu zakáže (mimořádná událost, očekávaná zvýšená frekvence cestujících apod.);
o samostatně cestujícímu mladšímu 12 let.
* Jeden cestující smí přepravovat pouze jedno jízdní kolo.
* Cestující je odpovědný za to, že jízdní kolo bude před vstupem do přepravního prostoru metra očištěno, neohrozí bezpečnost v přepravním prostoru metra, zejména na pevných schodištích a pohyblivých schodech, a nezpůsobí znečištění vozidla, škodu ostatním osobám nebo na zařízení dopravce.
* Přeprava vícemístných jízdních kol (tandemů) je v metru zakázána.

Dodržováním podmínek a ohleduplným chováním můžete podpořit dobré přijetí změny i ostatními cestujícími.
Vážení cyklisté, to znamená, zejména:

* dodržujete Smluvní přepravní podmínky
* čisté kolo při přepravě v soupravě metra trvale jistíte před pohybem
* umís»ujete kola tak, aby zabírala co nejméně místa
* samozřejmě na kole nejezdíte v prostorách metra a přilehlých podchodů
* jste opatrní a ohleduplní při nástupu a výstupu do vozidla i při manipulaci s kolem v prostorách metra (např. při „nahazování“ kola na rameno pro chůzi po schodišti)
* jste celkově příjemní a ohleduplní, umožníte průchod ostatních cestujících

Tip pro umístění kol:

* 1. až 4. vůz soupravy – pravá strana plošiny ve směru jízdy, pozor v nácestných stanicích s bočními nástupišti (Hlavní nádraží, Vyšehrad, Rajská zahrada)
* poslední vůz soupravy – opření kola o zadní stěnu plošiny, lépe více na pravé straně vozu
* obsazení jednotlivých vozů souprav metra může bývá rozdílné (především v závislosti na umístění východů z nástupiš» a stanic samotných), je vhodné si vybírat volnější plošiny – proto doporučujeme:
– linka A – volnější bývají vozy na konci soupravy (většina ražených stanic má výstupy z nástupiš» mezi 2. a 4. vozem)
– linka B – v západní části trasy bývají volnější vozy uvnitř soupravy (výstupy z metra jsou většinou na koncích nástupiš»); ve východní části trasy bývají volnější vozy uvnitř soupravy (výstupy z metra jsou většinou na koncích nástupiš»)
– linka C – volnější bývají vozy uvnitř soupravy (výstupy z metra jsou většinou na koncích nástupiš»); ve směru od Jižního Města není vhodný konec 3. vozu (zde jsou ve stanici Muzeum přestupní eskalátory pro přestup na linku A)

V pracovní dny v období přepravních špiček a v návozných směrech (ráno do centra, odpoledne z centra) bývá kapacita souprav využita v takové míře, že přeprava kola může být komplikovaná až nemožná. Pokud to je možné, přizpůsobte tomu své plány na cestování a nebo jeïte na kole.

Zkušební provoz bude vyhodnocen do konce roku 2006.
Udělejme vše proto, aby to bylo vyhodnocení pozitivní.

Informační leták ke stažení (vel. 37 kByte, PDF formát /pro Adobe reader 6.0 a vyšší/)

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře