Auta na chodníku bude muset úřad řešit znovu, rozhodl soud

V říjnu upravila městská část Praha 4 režim parkování v nuselské Horní ulici tak, že v zájmu přidání 7-8 parkovacích míst zúžila chodník na méně než polovinu. Část místních se však vzbouřila a po neúspěšných jednáních s městskou částí se obrátila na soud. Městský soud teď medializované parkování na chodníku zrušil. Podle něj postrádalo opatření jakékoliv odůvodnění, což je v rozporu se zákonem. Úřad MČ Praha 4 má nyní 60 dní na to, aby svou chybu napravil.

AutoMat kauzu sleduje, protože parkování na chodníku je proti smyslu udržitelného rozvoje města a protežuje auta na úkor chodců. Městská část navíc nenaistalovala např. sloupky, aby nedocházelo k ohrožování lidí na chodníku, místní obyvatelé se k opatření obecné povahy nemohli ani vyjádřit. Na základě našich šestiletých tahanic s Prahou 8 o cykloobousměrky v Karlíně proto doporučujeme vedení Prahy 4, aby raději obnovilo původní režim a vyšlo vstříc zdejším obyvatelům.

V zájmu občanů

„Cítím velké zadostiučinění, že zvítězil zdravý rozum. Situace před naším domem je pro naše děti opravdu nebezpečná. Těším se, že bude parkoviště už brzy odstraněno. Děkuji tímto také panu advokátovi Štěpánu Holubovi za účelnou právní pomoc,“ řekla obyvatelka Tereza Czesany Dvořáková webu Zdopravy.cz, která žalobu proti úřadu podala.

Tak jde čas s Horní ulicí. Co bude dál? Foto: Jiří Benedikt

Městský soud nyní na základě starší judikatury konstatoval, že opatření obecné povahy není možné vydat bez odůvodnění, protože to vylučuje právo na spravedlivý proces a pojistku proti zneužití moci. Kvůli chybějícímu odůvodnění totiž není možné ani rozhodnutí úřadu přezkoumat.

Nahlédněte do rozsudku Městského soudu. 

Parkování nade vše

Radnice původní rozhodnutí odůvodnila pouze takto: „Výše uvedená požadovaná místní úprava byla povolena po prověření v místě a úseku ulice pro zajištění dalšího parkovacího stání a zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu.“

Podle zákona má Praha 4 nyní 60 dnů na to, aby se s výrokem soudu vypořádala. Jak to učiní, je však těžké soudit. „Může se rozhodnout pro jednu ze tří variant: buď současnou úpravu zruší, nebo může současnou úpravu zachovat s novým zdůvodněním, anebo rozhodne o jiné úpravě,“ uvedl pro web mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas.

Kauza připomíná loňský přešlap z Nerudovy ulice, kde ÚMČ Prahy 1 vydal obdobné opatření k parkování na chodníku. Letos opatření také zrušil Městský soud, když dospěl k tomu, že k němu nebylo možné podávat námitky a stejně jako v případě Prahy 4 chybělo jakékoliv odůvodnění. Oba případy budeme i nadále sledovat.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře