Silniční doprava podle OECD nejvíce ovliňuje životní prostředí v ČR

11. 10. 2005,

V pořadí již druhou hodnotící zprávu o politice, stavu a vývoji životního prostředí v České republice dnes zveřejnila OECD. Zpráva, která hodnotí období 1998 – květen 2005, zdůrazňuje dosažené pozitivní výsledky a zároveň doporučuje, na které oblasti by Česká republika měla zaměřit pozornost do budoucna.

Zvláštní kapitola je věnována dopravě – ta patří mezi faktory, které nejvíce ovlivňují životní prostředí. Zejména silniční nákladní a osobní přeprava roste rychleji než HDP, od vstupu do EU její objem vzrostl o 30 %. Způsobené problémy jsou s kvalitou ovzduší, záborem krajiny, hlukem, bezpečností i lidským zdravím. OECD proto doporučuje sjednotit cíle investičních programů do dopravní infrastruktury s environmentálními a zdravotními cíli (Národní akční program ochrany zdraví a životního prostředí), zefektivnit analýzy nákladů a přínosů (cost-benefit) a procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

K závěru, že doprava má velký negativní vliv na naše životní prostředí došla také poslední Zpráva o stavu životního prostředí v ČR, kterou připravuje Ministerstvo životního prostředí. Zpráva analyzuje vývoj a aktuální stav životního prostředí a srovnává jej s trendy v zahraničí. Jedním z nejzávažnějších problémů ČR se podle ní ukazují být emise, hluk a nápor na krajinu, které vyvolává nárůst dopravy. Například v porovnání s rokem 1990 přibylo emisí oxidu uhličitého z dopravy o dvě třetiny, pevných mikročástic pak o třetinu. Díky zavedení bezolovnatého benzínu ale řádově poklesly emise olova.

V konkrétních číslech byly celkové emise oxidu uhličitého z dopravy v roce 1990 – 9 987 000 tun, v roce 2004 – 17 171 000 tun, pevných částic 4 373 tun v roce 1990 a 5762 tun v roce 2004, olova 193 tun v roce 1990 a 3,06 tuny v roce 2004.

Další informace o zprávě o stavu ®P – viz tisková zpráva M®P ze 4.10.2005 a tisková zpráva Hnutí Duha.

Další informace o zprávě OECD – viz tisková zpráva Ministerstva životního prostředí z 11.10.2005 a tisková zpráva Hnutí Duha.

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Jejími členy je 30 hospodářsky vyspělých zemí světa. ČR se stala členskou zemí OECD v prosinci 1995. Hodnocení environmentálních politik členských zemí OECD je velmi přísnou a propracovanou metodikou, kterou se od OECD začínají pokoušet přebírat i další mezinárodní instituce, jako například Evropská hospodářská komise OSN.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře