Cyklistický den na Ministerstvu dopravy

05. 09. 2005,

Dne 8.9.2005 se na Ministerstvu dopravy uskuteční malý pokusný den cyklistické dopravy. Znamená to: máte-li jízdní kolo, zvolte jej tohoto dne za svůj dopravní prostředek. Výzva platí jak pro zaměstnance Ministerstva dopravy a GŘ ČD, tak pro všechny návštěvníky.

Smyslem akce je upozornit na skutečnost, že Ministerstvo dopravy, přestože je předkladatelem Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy schválené Usnesením vlády ze dne 7.7.2004 č. 678, nenabízí pro své zaměstnance ani návštěvníky dostatečný počet parkovacích cyklistických míst a cyklistům neposkytuje ani základní nezbytné zázemí.

Cílem je tak podpořit úvodní slova místopředsedy vlády a ministra dopravy v Cyklostrategii, že „Úkolem politiků není jen cykllistickou dopravu propagovat, ale především vytvářet dobré podmínky pro cyklisty.“

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře