Veřejné prohlášení zastupitelů k připravovanému zdražení jízdného v Praze

05. 05. 2005,

Pětadvacet pražských zastupitelů vydalo veřejné prohlášení ke zdražení jízdného. Zastupitelé kritizují chystané zdražení jako neekologické a antisociální škodící kvalitě života v hlavním městě. Zastupitelé se obávají propadu cestujících MHD a dalšího nárůstu automobilové dopravy. Zastupitelé poukazují na netransparentnost a nehospodárnost Dopravního podniku a na možnost úspor uvnitř DP. Po pražské radnici požadují veřejné projednání plánu rozvoje hromadné dopravy včetně plánu financování, aby nemohlo v budoucnu docházet ke zdražení o desítky až více než sto procent (základní jízdné může vzrůst z 12 až na 25 Kč).

„Plánované zdražení jízdného způsobí odliv cestujících z MHD do aut . Na magistrále v Praze 4 přibudou tisíce aut denně. V důsledku zvýšeného hluku a znečištění ovzduší bude kvalita života v Praze dále klesat, zvýší se výskyt astma, alergií a onemocnění dýchacích cest.“ Petr Štěpánek, zastupitel MČ Praha 4, Strana zelených.

„Nárůst automobilové dopravy v důsledku zdražení MHD vyvolá poptávku po investicích do nových silnic a dálnic ve výši mnoha miliard korun. Město ve výsledku miliardy prodělá,“ Jaroslav Korf, zastupitel MČ Praha 8, nestraník za SOS.

„Při současné stále se zhoršující dopravní situaci v Praze, zapříčiněné enormním nárůstem individuální dopravy je zdražení MHD velikou politickou chybou. Je to krok od udržitelné budoucnosti,“ zastupitel MČ Praha 1 Milan Smrž, Strana zelených.

Kontakt: Petr Štěpánek, zastupitel MČ Praha 4, 608 702 154, následuje text prohlášení a seznam signatářů

==========================================
Veřejné prohlášení zastupitelů k připravovanému zdražení jízdného v Praze

My níže podepsaní zastupitelé nesouhlasíme se zdražením jízdného v Praze. Jedná se o krok nesystémový, nepřipravený, s negativními dopady do budoucna na využívání městské hromadné dopravy a na kvalitu života v hlavním městě.

Kvůli zdražení dojde k poklesu počtu cestujících, k dalšímu zvýšení individuální automobilové dopravy se všemi důsledky v podobě dopravních zácp, znečištění ovzduší, zvýšení hluku, snížení bezpečnosti chodců a cyklistů. Jedná se o krok asociální, který postihne větší rodiny nebo lidi s nižším příjmem.

Navrhujeme, aby prvním krokem ke zvýšení efektivity městské hromadné dopravy bylo zefektivnění a zprůhlednění hospodaření Dopravního podniku. Zdražení jízdného o desítky procent je občansky i politicky nepřijatelné a neekonomické. ®ádáme město, aby veřejně projednalo plán rozvoje městské hromadné dopravy včetně plánu jejího financování, aby v budoucnosti bylo postupováno dle předem dohodnutých a projednaných pravidel a ne na základě aktuální politické objednávky.

V Praze 5.5.2005

Zastupitelé, kteří se k prohlášení připojili (v pořadí připojení k výzvě):

Mgr. Petr Štěpánek, CSc., zastupitel, MČ Praha 4 – Strana zelených, tel.: 608 702 154
Ing. Petr Kopal, zastupitel, MČ Praha 11 – nestraník
Ing. Milan Trávníček, zastupitel, MČ Praha 4 – nestraník
Ing. Jaroslav Korf, zastupitel, MČ Praha 8 – nestraník
Martin Mejstřík, zastupitel, MČ Praha 1, za Iniciativu pražských občanů
Ing. Vratislav Štěpař, CSc., zastupitel MČ Praha 14, nestraník
Daniel Mourek, zastupitel, MČ Praha 4, nestraník
Mgr. Miloslava Lippertová, zastupitelka, MČ Praha – Petrovice – nestraník
MUDr. Hana Pospíšilová, zastupitelka, MČ Praha 14, nestraník (t.č. na mateřské dovolené)
Tomáš Bräuner, zastupitel, MČ Praha 15, Strana zelených
Ing. Antonín Zápotocký, starosta, MČ Praha – Křeslice
MgA. Vladislav Kučík – zastupitel, MČ Praha 2 – nezařazený
Ing.Zdeněk Skála, radní, MČ Praha – Suchdol, nestraník – zvolen za SOS
MUDr. Jitka Radvanská, , zastupitelka, MČ Praha – Suchdol, nestraník – zvolena za SOS
Ing. Petr Hejl, zástupce starosty, MČ Praha – Suchdol, nestraník – zvolen za SOS
Milan Smrž, zastupitel, MČ Praha 1, Strana zelených
Václav Čížek, starosta MČ Praha – Suchdol, KDU-ČSL
Mgr. Martin Píša, zastupitel MČ Praha 4, Unie Prahy 4
Mgr. Pavel Kolář, zastupitel MČ Praha 4, Unie Prahy 4
Ing. Zdena Jírová, zastupitelka MČ Praha 2, Sousedé
Ing. Pavel Tůma, zastupitel MČ Praha 14 – nestraník za SNK
Magdalena Turchichová, zastupitelka MČ Praha – Suchdol – nezávislá
Eva Kalhousová, zastupitelka MČ Praha 5, SNK
Mgr.Tomáš Jančařík, zastupitel, MČ Praha 4, US-DEU, tel.: 776045349
Mgr. Jakub Císař, zastupitel MČ Praha 4, KDU-ČSL, tel.: 737 491 696
PaedDr.Vít Stanislav, zastupitel MČ Praha 4, Strana demokratického socialismu

Za správnost: Petr Štěpánek, 608 702 154

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře