Zdroj: archiv Arniky

Vrací se na stavebním úřadu Prahy 1 ke starým pořádkům?

06. 03. 2020, LAB , Územní rozvoj

Plánovaná výstavba v blízkosti Masarykova nádraží postoupila do další fáze. Penta Investments zažádala 15. ledna 2020 o územní rozhodnutí k výstavbě Masaryk Centre 1 navrženého architektonickou kanceláří Zahy Hadid. Stalo se tak pouhý den poté, co členové někdejší koalice Prahy 1, kteří proti projektu vystupovali s jasnými požadavky, odešli do opozice. Informaci o zahájení řízení stavební úřad Prahy 1 zaslal pouze dotčeným orgánům a vlastníkům sousedních pozemků, aniž by informaci vyvěsil na úřední desce. Vynechal účastníky posuzování vlivů na životní prostředí, mezi nimiž figuruje i náš spolek, spolu s Arnikou a Klubem za starou Prahu. Tento postup se budeme snažit společně napadnout, tak abychom mohli nadále vstupovat do připomínkování a řešení dopadů této extenzivní stavby.

Co nám vlastně vadí? Předně to, že developer obchází vypořádání připomínek k EIA metodou rozdělení posuzovaného celku do dílčích staveb, které posouzení dopadu na životní prostředí nepodléhají. Z urbanistického hlediska je pak problematický především výškový a hmotový charakter stavby, jenž neodpovídá kontextu centra Prahy. Z dopravního hlediska navíc projekt odporuje Zásadám územního rozvoje v oblasti redukce parkovacích stání v centru města. Záměr totiž v první etapě navrhuje zřídit zhruba 150 parkovacích míst, což je vzhledem k umístění záměru na dvou trasách metra a železnici příliš mnoho. Stavební předpisy dovolují zřídit pouze cca 60 stání, což by bylo vyhovující. Zvlášť když se nepočítá s byty. Nedostatečné je také řešení severojižní cyklotrasy, která měla přes nádraží vést.

Více se dozvíte v kompletní tiskové zprávě, kterou jsme vydali společně s našimi kolegy z Arniky a Klubu za starou Prahu. Na webu Arniky je možné nahlédnout do oznámení o zahájení územního řízení a do vypořádání připomínek k dokumentaci EIA.

O vývoji situace vás budeme nadále informovat.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře