Návrhy na památník Jana Bouchala

18. 01. 2007, Ostatní

Tomáš Pospiszyl při příležitosti představení návrhů v roce 2007: „Pomníky většinou připomínají velké osobnosti historie, radostné i tragické události, ideje, o kterých se domníváme, že by neměly zapadnout. Monumenty a památníky, které byly v posledních letech v Praze realizovány, jsou až na výjimky formálně konzervativní. Jsou to často stále figurální sochy. Přitom mnohé příklady ukazují, že pomník svou úlohu plní i velice netradičními prostředky: pomocí jednoduchého textu, prostorové situace, vody, barvy, světla…

Projekty na pomník Jana Bouchala se od tradičního figurálního pojetí liší. Nejsou to sochy, ale umělecká díla, která na sebe berou podobu reálného předmětu, dopravního retardéru, nebo se inspirují estetikou dopravního značení. Jejich autorům šlo o přímočaré vytvoření situace, ve které si divák uvědomí svůj vztah k problému, na který pomník upozorňuje, stane se doslova jeho součástí. Jejich přirozenou součástí je i samo prostředí, ve kterém jsou umístěny: křižovatka, na které byl Jan Bouchal při jízdě na kole sražen a smrtelně zraněn. Rušná a nešťastně řešená křižovatka i to, co se na ní před rokem přihodilo, jsou samy o sobě smutnými metaforami toho, na co se propagátor cyklostezek Bouchal snažil upozornit. Cyklista je ve městě plném automobilů ohrožen. Podle všech finálových návrhů není pomník určen „kladečům věnců“ – ti by museli uskakovat před projíždějícími auty – ale především právě automobilistům. Poselství pomníků jsou zachytitelná a čitelná během zlomku vteřiny, přesto snad nejsou zjednodušující. Mezi jejich spatřením a pochopením jejich významu si stačíme položit otázku po jejich smyslu a možná i trochu přibrzdit. Realizací pomníku Jana Bouchala Praha získá nejenom připomínku nutnosti koncepčního řešení cyklistické, nebo jakékoliv jiné neautomobilové dopravy ve městě, ale i veřejně umístěné dílo současného umění.“

Návrh Davida Černého


Památník -- Černý

Návrh Markéty Poislové


Památník -- Poislová


Památník Poislová

Návrh Krištofa Kintery


Památník -- Kintera

Návrh Zděnka Ruffera


Památník -- Ruffer

Současný stav — dočasný pomník


Dočasný pomník

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře