Ministerstvo dopravy ignoruje bezmotorové uživatele silnic

03. 11. 2014, Uncategorized @cs

Ministerstvem dopravy připravovaná novela zákona o provozu na pozemních komunikacích obsahuje z hlediska uživatelů bezmotorové dopravy sporné body a postrádá řešení dlouhodobě známých nedostatků. Auto*Mat a další neziskové organizace zabývající se rozvojem cyklistické a pěší dopravy (Nadace Partnerství, iniciativ Brno na kole a Společnost pro trvale udržitelný život) proto podali ke znění novely společnou připomínku.

Za uživatele jízdních kol v českých a moravských městech vyjadřujeme nesouhlas se způsobem projednávání a řešení problematiky pěších a cyklistů v připravované novele zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (tzv. „silniční zákon“) (novelu najdete zde). V navrhovaném znění novely je z větší části opomenut výsledek práce pracovní skupiny působící přímo na ministerstvu, která se úpravami legislativy pro cyklistickou dopravu zabývá už od roku 2009.

„Stávající návrh Ministerstva dopravy nezjednoduší např. průjezd cyklistů křižovatkami, nepomůže odstranit z ulic přebytečné dopravní značky a ukládá chodcům nošení reflexních prvků v situacích, kde je to zbytečné,“ vysvětluje Vratislav Filler z Auto*Matu a dodává: „za neziskové organizace zabývající se dlouhodobě rozvojem cyklistické a pěší dopravy požadujeme plnohodnotné začlenění cyklistických opatření do silničního zákona a zapojení uživatelských skupin do připomínkového řízení týkající se práv a povinností cyklistů a chodců.“

„Přístup české legislativní úpravy je překombinovaný. Např. obdobný německý zákon je daleko jednodušší a průhlednější, řeší především situace, do kterých se jednotliví uživatelé dostávají např. při průjezdu křižovatkou a snaží se přispět ke zvýšení bezpečnosti především cyklistů a chodců,“ říká Daniel Mourek, viceprezident Evropské cyklistické federace. „Náš zákon řeší především potřeby uživatelů individuální automobilové dopravy, jeho zásadou je, aby jízdní kolo motoristům hlavně nepřekáželo,“ doplňuje Mourek.

„Cyklistická infrastruktura má být srozumitelná, bezpečná, atraktivní a levná. Dokud tomu bude platné znění zákona bránit, nebudeme spokojeni,“ shrnuje za iniciativu Brno na kole Michal Šindelář.

Nadace Partnerství, Auto*Mat, Brno na kole a další proto podali připomínku k navrhované novele. V ní se jednak připojujeme k již zaslané připomínce Asociace cykloměst, jednak ji doplňujeme o další zásadní body (viz příloha).

Příloha:

Shrnutí připomínek neziskových organizací:

Pěší doprava

 • Nově zaváděná povinnost nosit reflexní prvky na neosvětlené komunikaci by neměla platit v obci, kde se pohyb chodců předpokládá (například v obytné zóně).

 • Doplňuje se definice místa pro přecházení (umožní přecházet komunikaci ve vhodném případě mimo přechod).*

Cyklistická doprava

 • Vyjasnění pravidel při odbočování (řidič odbočujícího vozidla by neměl ohrozit cyklisty projíždějící po souběžné cyklostezce nebo po přejezdu pro cyklisty. V současnosti má odbočující vozidlo před cyklistou na přejezdu téměř absolutní přednost, což naprosto nedává smysl).*

 • Vyjasnění pravidel pro stání a zastavení v cykloobousměrkách a zklidněných ulicích (sladění se skutečným stavem).*

 • Omezení povinnosti cyklisty jet při pravém okraji vozovky v případě, že se tímto ohrožuje.

 • Omezení povinnosti cyklisty použít opatření pro jízdu na kole v případě, že potřebuje odbočit jinam.*

 • Doplňuje se definice cyklistické ulice – zklidněného prostoru se zvýšenou ochranou cyklistů (obdoba platí v Nizozemsku, Německu, Rakousku a Belgii).

 • Korigujeme novou úpravu předjíždění kolon zprava, která brání předjíždět vozidla odbočující vpravo i když právě stojí v koloně a nemohou se pohnout.

*) Takto označené připomínky byly převzaty z návrhu Asociace cykloměst.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře