Unikátní zkušenost ze skončené přestavby Jindřišské, Vodičkovy a Lazarské

10. 07. 2014, Uncategorized @cs

Středem Nového Města zase sviští tramvaje, Dopravní podnik si položil nové koleje tam, kde chtěl a i ostatní uživatelé pražských ulic se dočkali některých více a některých méně zásadních zlepšení komfortu při pohybu v centru. I Auto*Mat a řada z vás jsme se do celého procesu aktivně vložili zejména v souvislosti s jedinou částí koridoru, která měla zůstat nedotknuta – úsekem mezi Palackého a Václavským náměstím. Nyní, když je vše hotovo, pojďme udělat závěrečné resumé, čeho jsme společně dosáhli:

+

Celou akcí jsme výrazně upozornili na bídnou koordinaci při přípravě a realizaci městských investic. To je mnohem důležitější než to, kde je jaká kostka. S trochou nadsázky jsme o tom psali v tomto blogu na Respekt.cz. Pomohli jsme tak připravit půdu novému městskému dokumentu z dílny Institutu plánování a rozvoje (IPR) Manuálu tvorby veřejných prostranství, který právě tyto situace alespoŇ částečně řeší a je pro městské organizace závazný.

I přes obrovské množství nestandardně a nesystémově vynaložené energie za účelem propojení aktérů, kteří na rekonstrukci ulic měli zájem, mohl být výsledek v ulici ještě lepší. Nejen odbornému, ale i leckterému laickému oku je patrné, že technické provedení realizace v ulici je pěkně odfláknuté,v lepším případě nedokonalé. Rozhodně by pomohlo, kdyby se pro příště změnil přístup a dozor realizátora stavby. Při pražských investičních akcích chybí základní projektový management, další kostlivec ve skříni z let minulých.

+

Kdybychom se společně neozvali, úsek mezi Palackého ulicí a Václavským náměstím by Dopravní podnik neopravoval vůbec, nebylo to v plánu, a naprosto nevhodné a navíc rozpadlé dláždění ulice by bez nápravy zůstalo ještě 5–7 let do doby, než by bylo nutné vyměnit koleje i zde. Potom by se celý koridor opět musel zavírat jen kvůli tomuto úseku. Nyní se předláždění využilo i k výměně těchto kolejí, podbití trati a k nápravě propadů, které zde vznikly i kvůli jedné velké havárii vody a příští výluka tak již nemusí být za 5-7 let, ale spolu se zbytkem koridoru za mnohem delší dobu.

Děkujeme všem, kteří se na této lekci vzájemného soužití a podílení se na správě našeho města podíleli. Od těch z vás, kteří nelenili a upozornili e-mailem své volené zástupce a městskou správu, až po primátora, který se nezalekl a pustil se do souboje se zděděným špatně nastaveným systémem správy Prahy.

Poučeni touto zkušeností budeme o to víc dávat pozor při následujících stavebních pracích iniciovaných městskými organizacemi a budeme usilovat o jejich mnohem lepší a systémovou vzájemnou koordinaci a aplikaci pro začátek alespoň elementárních principů projektového řízení.

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře