Aby měla Blanka smysl…

12. 05. 2014, Ostatní

Otevření tunelu přináší jedinečnou šanci. Promarní ji vedení města?

Samotné zprovoznění tunelu Blanka přinese Praze řadu konkrétních problémů. Především dojde k dalšímu zvýhodnění automobilové dopravy před dopravou veřejnou a bezmotorovou. Tunel Blanka je ale zároveň obrovskou a na dlouho poslední šancí ulevit centru od tisíců aut, která jím dnes pouze projíždějí.

(Tento článek vyšel v tištěné verzi cyklojízdových novin 26. dubna 2014.)

Tunel Blanka má smysl, pokud:

1) město dodrží, co si samo schválilo – tedy vlastní sadu opatření ke zprovoznění tunelu,
2) město zásadně zlepší podmínky pro pohyb po centru jinak než autem,
3) se zkvalitní veřejná prostranství,
4) se chybná rozhodnutí přestanou opakovat.

1. Město dodrží své sliby

Smysl tunelu – zlepšit podmínky v centru Prahy – bude zcela popřen, nedojde-li současně k zabránění tranzitu přes Smetanovo nábřeží a Malou Stranu a nezahájí-li se tzv. humanizace magistrály. K těmto krokům se sice město zavázalo, zatím však zůstává jen u proklamací.

2. Zlepší se podmínky pro neautomobilovou dopravu

Zprovoznění tunelu zlepší podmínky pro jízdu autem, proto je nezbytné zlepšit i podmínky pro neautomobilovou dopravu. Navrhujeme proto vést tunelem autobusovou linku Hradčanská – Prosek, zmenšením objemu individuální automobilové dopravy (IAD) v centru zkrátit jízdní dobu tramvají na Malé Straně a Smetanově nábřeží, zavést minibus přes Staré Město a v celém centru bikesharing.

3. Zkvalitní se veřejná prostranství

Samotné snížení dopravy ještě nevytváří kvalitní veřejný prostor. V návaznosti na zprovoznění tunelu je nezbytné zrekonstruovat Malostranské náměstí, Smetanovo nábřeží a Křižovnické náměstí, nemělo by se zapomenout ani na Václavské náměstí a revitalizaci si zaslouží i okolí Vltavské.

4. Chyby se nebudou opakovat.

Blanka by měla být poslední chybou pražského dopravního plánování – více si jich město nemůže dovolit. Proto je nezbytné přejít na soudobé postupy kombinující plánování dopravy a kvality městského prostředí a v připravovaném Metropolitním územním plánu zcela přehodnotit systém komunikací pro IAD uvnitř Pražského okruhu. Praha potřebuje začít řešit existující dopravní problémy koncepčně plánem udržitelné mobility.

Problémy tunelu Blanka

Prohlédněte si je v naší interaktivní mapě (kliknutím na mapku přejdete).

blanka_mapka_nahled_580

V Holešovičkách
Hrozí kritické zvýšení provozu. Nouzově se předpokládá vytvoření světelné závory na Vychovatelně, magistrát následně plánuje zahloubit ulici do tunelu za 9 miliard: připočtěte si je k ceně Blanky.

Povltavská
Silnější provoz povede k přetížení této dvoupruhové komunikace. Zesílení provozu se projeví i v ulicích Českomoravská, Spojovací a Českobrodská.

Odbočení do ulice V Holešovičkách
Rampa s jedním pruhem bude mít na svědomí vznik kolon až do tunelu.

Vítězné náměstí
Dají se očekávat ještě horší dopravní zácpy a následně zaplnění alternativních ulic (Gymnazijní, Cukrovarnická a další). Připravuje se čtyřpruhový obchvat náměstí podél železniční trati (tzv. KES). Jeho kapacita je ale příliš velká, výsledkem bude zvýšený provoz na Evropské.

Podbabská
Budou vznikat dlouhé kolony. Bez vyhrazeného pruhu pro autobusy zde zkolabuje veřejná doprava.

Papírenská
Zcela ucpané okolí Vítězného náměstí převede auta sem a do Terronské.

Troja
Trojský most vytvoří z Troji zkratku pro průjezd z Bohnic do Holešovic a Dejvic.

Patočkova
Zde se provoz dál zhorší, výrazně posílí tranzit Patočkova – D5.

Severojižní magistrála
Přes 20 % vozidel může objet centrum Blankou, bez snížení kapacity na magistrále k tomu ale nedojde.

Tranzit přes Malou Stranu
Původně se zde měl tranzit zrušit už se zprovozněním Strahovského tunelu. Ponechat jej zde i po zprovoznění Blanky znamená promarnit poslední příležitost ke zklidnění Malé Strany, mj. místa, kde dochází k největším zpožděním tramvají v Praze.

U Vorlíků
Kdykoliv se tunel ucpe, musí se zde nasadit zelená pro auta, což bude zdržovat projíždějící tramvaje.

Chotkova
Blanka se stane obchvatem Argentinské a Holešovic, hrozí zvýšení provozu v ulicích Badeniho a Chotkově.

Pražský okruh
Dřívější zprovoznění vnějšího obchvatu Prahy je jednou z podmínek plného zprovoznění tunelu Blanka. Blankou se bude dlouhá léta jezdit v režimu „zkušebního provozu“.

Smetanovo nábřeží
Bez zabránění tranzitu zde doprava po zprovoznění tunelu poklesne jen marginálně. Blanka ale nabízí dostatečnou kapacitu pro objízdnou trasu.

Letná
Pokles dopravy na Letné nebude nijak výrazný, Blanka neodkloní dopravu vedenou dnes Letenským tunelem.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře