Pupův pomník odhalíme 9. září

08. 08. 2013, Ostatní

Slavnostní odhalení pomníku Jana „Pupa“ Bouchala uzavře sedmileté úsilí za zklidnění a kultivaci křižovatky nábřeží kpt. Jaroše a třídy Dukelských hrdinů.  Vítězný návrh známého českého výtvarníka Krištofa Kintery s názvem Bike To Heaven oživí dopravně vytíženou křižovatku lehce nadrealistickým objektem – kolem stoupajícím po lesknoucím se stožáru veřejného osvětlení vzhůru k obloze.  Na náklady spojené s pořízením a instalací pomníku proběhla na začátku tohoto roku veřejná sbírka. Plánovaná instalace pomníku se bohužel zdržela o několik měsíců, a to především z důvodu dlouhé zimy, která znemožnila pokrývání sloupu palladiem, a administrativním zdržením vyvolaným mimo jiné povodněmi v Praze.

Sbírka na realizaci pomníku Jana Bouchala byla vyhlášena začátkem roku 2013 a již za tři týdny se díky obrovskému zájmu přispěvatelů vybrala částka 270 000 Kč. V tu chvíli jsme se rozhodli příjem příspěvků ukončit. Protože ale na transparentním účtu u FIO banky není možné blokovat příchozí platby, museli jsme pro pozastavení plateb celý účet zrušit a částku převést na jiný účet. V tom jsme jednali zcela v souladu se zákonem a také jsme o tom informovali Magistrát hl. města Prahy (MHMP).

Pro každou sbírku musí právnická osoba, která sbírku koná, zřídit zvláštní bankovní účet. Na tento účet převede hrubý výtěžek sbírky a vede o něm odděleně účetnictví. Změna sbírkového účtu v průběhu sbírky je možná. Po ukončení sbírky má být účet zablokován pro příchozí platby, s výjimkou příspěvků prokazatelně získaných ještě za trvání sbírky, které dodatečně vloží majitel účtu. Majitel účtu může dále v souladu se zákonem z účtu čerpat finanční prostředky a realizovat odcházející platby. Odlišování plateb variabilním symbolem se nepovažuje za splnění podmínky zvláštního bankovního účtu. (Zdroj: Veřejné sbírky)

Finální vyúčtování proběhne v lednu 2014, kdy sbírka oficiálně končí. Celý přehled pohybů na účtu uveřejníme na našem webu. Dodržení účelu sbírky a čerpání financí v souladu se zákonem bude dále zkoumáno MHMP, jak je to zákonem stanoveno.

Subjekt konající sbírku je povinen seznámit  veřejnost s konečným vyúčtování sbírky a jejím využitím stejným způsobem jakým sbírku propagoval – nejdéle do 1 měsíce po schválení vyúčtování příslušným úřadem. (Zdroj: Veřejné sbírky)

K nedorozumění, které jsme na internetu zaznamenali, došlo zřejmě tím, že ukončení příjmu darů bylo čtenáři našeho webu pochopeno jako ukončení sbírky samotné. Toto skutečné ukončení sbírky (jako procesu, který zahrnuje nejen získávání, ale také čerpání získaných financí) je ve skutečnosti plánováno na leden 2014, až budou s jistotou uhrazeny všechny náklady s instalací pomníku spojené.

Nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky je právnická osoba povinna předložit  příslušnému úřadu celkové vyúčtování sbírky. Toto vyúčtování obsahuje výši hrubého výtěžku sbírky, náklady spojené se sbírkou, prokáže využití čistého výtěžku. (Zdroj: Veřejné sbírky)

Vše je ale v největším pořádku a pomník Janu Bouchalovi odhalíme 9. září. Pomník se stane majetkem Prahy, neboť Krištof Kintera jej daruje hlavnímu městu. Přihlásit se k odhalení můžete přidáním se k našemu facebookovému eventu: BIKE TO HEAVEN – slavnostní odhalení.

[g3client item=16115]

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře