Postřehy z Lisabonu: Zklidňování dopravy na startovní čáře

18. 03. 2013, Ostatní

Koncem února 2012 se konalo v pořadí již osmé setkání účastníků mezinárodního projektu VOCA (Volunteers of Cycling Academy), tentokrát v portugalském Lisabonu. Jeho tématem se stalo dopravní zklidňování a s ním spojené změny uvnitř městské aglomerace. Auto*Mat zastupoval dobrovolník Martin Fleischmann, jenž připravil i tuto reportáž. 

Dle předpokladů účastníky v Lisabonu přivítalo slunečné a teplé počasí a velmi dobře připravené zázemí. Program setkání byl rozčleněn do několika pracovních bloků: teoretických v podobě přednášek a diskuzí i praktických formou příkladových studií.

Dopravní zklidňování napříč Evropou

Po představení tématu a dopravní situace Lisabonu následovala prezentace dopravního experta Maria J. Alvese popisující metody v současnosti používané či plánované k budoucímu užití pro dopravní zklidňování v Portugalsku. Maďarští účastníci představili koncepce, které přicházejí v platnost v Budapešti a dají se velmi dobře aplikovat na dopravní strukturu jak Lisabonu, tak třeba i Prahy. Velkým přínosem byla série prezentací ve formátu PechaKucha, šesti  zástupců evropských zemí s příklady zklidňování v jejich geografickém poli. Auto*Mat zde prezentoval úspěch při zavádění Zóny 30 v pražském Karlíně a nastínil plány na humanizaci Severojižní magistrály. Už dříve proběhly praktické návštěvy intenzivně zklidňujících metropolí Sevilly, Kodaně a Vídně.

Máme 44 km cyklostezek, ale ani jeden kilometr v kuse

Ukázky cyklistické infrastruktury Lisabonu, které jsme viděli  během cyklo projížďky naznačily, že město se bezmotorové dopravě věnuje spíše okrajově. V současné době (únor 2013) deklaruje 44 km cyklostezek. To je v porovnání s dalšími evropskými městy i s Prahou velmi nízké číslo. I jejich výstavba probíhá ze značné části nekoncepčně a nedosahuje dnešních standardů. Místní organizátoři z organizace MUBi sice v nadsázce říkají, že sice mají 44 km cyklostezek, ale ani jeden kilometr v kuse, jenže toto prohlášení nemá daleko k pravdě.

Dalším velkým problémem je nezvyk a nekázeň chodců, kteří nově vzniklé cyklostezky s povrchem lepším než mají klasické chodníky hojně využívají a tím blokují vyhrazené pruhy. Nezřídka se stalo, že chodník byl prázdný, kdežto na cyklostezce se nedalo volně jet.

Využít know-how nezávislých odborníků a občanských iniciativ napadne jen progresivní politiky a úředníky

Srovnání konceptů vzniklých v rámci interního workshopu a oficiálních plánů na revitalizaci určených míst dopadlo velmi nevýhodně pro plánované změny. Bohužel městští plánovači nespolupracují v dostatečné míře s odborníky z řad veřejnosti a občanských iniciativ. Už i v Praze jsme o dost dále díky Metropolitní ozvučné desce.

Critical Mass po staru

Účastníci z řad VOCA také dostali možnost okusit portugalskou cyklojízdu, která se stále drží původních principů Critical Mass a na diváka zvenčí může působit až anarchistickým dojmem. Částečně by se ani nemýlil, protože ač pravidla byla řečena, v průběhu jízdy byla velmi rychle zapomenuta či ignorována. I nedávno vydaná kniha k jejich dvacetiletému výročí „Shift happens!“ potvrzuje, že cyklojízdy se zkrátka prakticky v každém městě řadou detailů liší. Společná idea, podpora městské cyklodopravy, je však spojuje.

Městští cyklisté v Lisabonu se právem dají označit za určitou komunitu. Jejich číslo není vysoké. Dle vyprávění se před několika lety 95% z nich osobně znalo. Z toho dodnes těží. Silné jádro, které se zformovalo kolem komunitních center typu Bajkazyl, je schopné se vnitřně zmobilizovat a snad v budoucnu i něčeho dosáhnout. Integrace bezmotorové dopravy je v Lisabonu teprve na počátku cesty a dopravní zklidňování není v současnosti na pořadu dne, ale perspektiva do budoucna není špatná. Počty cyklistů se rok od roku zvyšují a infrastruktura se objevuje.I v této situaci se zde našly prvky, které je možné přenést do dalších měst a diskuze, které zde proběhly, budou užitečné jak pro Lisabon, tak pro další evropská města – včetně Prahy.

Studijní cesta do Lisabonu byla realizována v rámci projektu mezinárodní spolupráce organizací podporujících cyklistickou dopravu Volunteers of Cycling Academy (VOCA). Jeho obsahem je navázání spolupráce mezi organizacemi z 12 evropských měst a pravidelná setkávání jejich zástupců a řešení konkrétních společných témat během let 2011-2013. Mimo Auto*Matu se jej účastní neziskové organizace z Varšavy, Budapešti, Vídně, Kodaně, Bukurešti, Sofie, Nikósie, Mariboru, Sevilly, Dublinu a Lisabonu.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

[g3client item=15438]

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře