Zóny 30 v Německu podporuje dokonce i autolobby

14. 12. 2012, Uncategorized @cs

Německo je – co se dopravy týče – opravdu trochu jinde. Zóny 30 v rezidenčních zónách tam podporuje i autoklub ADAC. „Řidiči dnes existující zóny tempo 30 v obytných oblastech hodnotí jako smysluplné,“ píše ADAC. Zároveň se jednoznačně staví proti zvýšené dopravní intenzitě v těchto oblastech.

Zóny 30 jsou v moderních městech jako Vídni nebo Berlíně v rezidenčních čtvrtích běžné. Už mnoho let tam funguje dopravní koncepce, že obytné čtvrti ve městech jsou místem pro život, nikoli pro rychlou jízdu. V České republice sice zón 30 přibývá, stále jich však je méně, než by bylo třeba málo. Letos v létě vznikla jedna taková zóna v pražském Karlíně. Reakce na její zavedení od zastánců rychlé automobilové dopravy byla bouřlivá. Ani automobilová lobby nemusí přitom nutně obhajovat zastaralou představu o dopravě ve městě, jak ukazuje příklad německého autoklubu ADAC. Ten totiž na rozdíl od podobných českých organizací zóny 30 v rezidenčních čtvrtích podporuje.

Řidiči akceptují zóny 30, ADAC je podporuje
ADAC sice odmítá zavedení T30 v celé oblasti obce, pro rezidenční čtvrti však naopak stejný rychlostní limit vítá. „Řidiči dnes existující zóny tempo 30 v obytných oblastech hodnotí jako smysluplné,“ píše ADAC. (celá zpráva zde).
Na odborné konferenci v Berlíně 13. listopadu se ADAC s jednoznačně postavil proti zvýšené dopravní intenzitě v obytných oblastech. „Víc dopravy v rezidenčních čtvrtích znamená větší nebezpečí pro chodce a cyklisty.“ Ano, cyklisty. Německý autoklub si dělá starost o bezpečí cyklistů.
ADAC podporuje zavedení zón 30 tak, aby vzniklo mezi řidiči povědomí, že se nacházejí v obytné oblasti a že tedy mají zpomalit. Tempo 30 je podle autoklubu smysluplné tam, kde charakter ulic pomalejší jízdu podporuje. K tomu podle ADAC patří přehledná velikost zóny, rovnocenné ulice a v ojedinělých případech stavební úpravy.

ADAC podporuje bezpečnou cyklistiku

To, že německý autoklub bere ohled na cyklisty, není mimochodem nijak mimořádné. Letos například vyznamenal nejlepší mladé cyklisty, kteří se v soutěži ADAC prosadili mezi 320.000 (!) jinými cyklisty ve věku 8–15 let. Proč to dělá? „Cílem cyklistických soutěží je připravit mladé cyklisty na nebezpečí silničního provozu a zprostředkovat jim radost a bezpečnost při jízdě na kole.“

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře