Zdraví Pražanů letos opět podlomí smog

PRAHA – Obyvatelům hlavního města hrozí opět týdny života pod smogovým příkrovem. Přestože se každou zimu opakují inverze, kdy se vzduch mění v jedovatý chemický koktejl, vedení Prahy nečiní potřebná opatření. Plán snižovaní emisí (1), který má ochránit lidské zdraví, zůstává jen na papíře. Příčinou smogu je přebujelá automobilová doprava (2), ale politici se brání jejímu omezení. Dnes probíhá u severojižní magistrály „smogový dýchánek“ (3). Lidé mohou svou účastí vyjádřit, že jim život ve smogu vadí, a apelovat na politiky, aby se nebáli konat, až smog přijde.

„Schválený program snižování emisí požaduje zavedení mýtného pro vjezd do centra, stavbu nových linek metra a tramvají, doplnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu a výsadby stromů. Město část opatření ignoruje, zbylé úkoly plní polovičatě. Výsledkem je alarmující úroveň znečištění ovzduší,“ říká Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat.

„Pokud přijdou smogové dny, měla by rada uzavřít centrum pro automobily. Není pravdou, že objízdné trasy mohou zamoření vzduchu zhoršit. Je třeba včas upozornit obyvatele, návštěvníky metropole i lidi dojíždějící za prací, aby používali v první řadě veřejnou dopravu,“ dodává Filler.

Auto*Mat spolu s dalšími občanskými iniciativami dnes pořádá další „smogový dýchánek“ na Nuselském mostě, kudy ráno do centra Prahy plynou kolony tisíců aut. Tentokrát budou jeho účastníci apelovat na řidiče i politiky v kostýmech čertů a Mikulášů. „Na tak pekelný smrad a hluk nejsou zvyklí ani čerti z pekla. K magistrále ale přišli i lidé, kteří byli celý rok hodní a stejně jako my si myslí, že takové ovzduší si nezasloužíme,“ říká organizátor dýchánku Václav Mucala.

Podle výzkumů vědců z Akademie věd ČR má znečištěné ovzduší závažný negativní dopad na lidské zdraví. Automobilová doprava je zdrojem prachových mikročástic, na které se váží toxické látky a člověk je pak vdechuje hluboko do plic. Život ve městě s trvale znečištěným ovzduším vede k alergiím, onemocněním dýchacího ústrojí a srdce, i poškození genetické výbavy člověka.

Letos poprvé upozorňuje dýchánek u magistrály také na problematiku hluku. „Dlouhodobá hluková zátěž má negativní dopad na duševní i fyzické zdraví člověka. Do vlády nyní směřuje návrh zákona o hluku, který by zcela zrušil hygienické hlukové limity. Lidi by pak před hlukem už vůbec nic nechránilo,“ upozorňuje Pavel Beneš, mluvčí Protihlukové iniciativy (4).

Iniciativa Auto*Mat kritizuje vedení Prahy za to, že drtivou většinu investičních peněz věnuje na další masivní infrastrukturu pro automobilovou dopravu. Řešení znečištěného ovzduší a hluku se tak stále odkládá a problémy se prohlubují.

Přílohy:

1) Krajský program snižování emisí

2) Dle emisní bilance ČHMÚ produkuje doprava více než 70 % emisí tuhých látek, 65 % emisí oxidů dusíku a přes 90 % emisí oxidu uhelnatého a amoniaku (str. 79 Krajského programu snižování emisí).

3) Smogový dýchánek na Facebooku

4) Protihluková iniciativa spojuje zástupce měst, obcí a občanských sdružení. Vznikla nedávno v reakci na současný alarmující stav legislativy v oblasti ochrany občanů před nepříznivými vlivy hluku a vibrací. Více informací

[g3client item=14811]

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře