Tunel u Muzea stále hrozí. Dosluhující vedení města mění územní plán

PRAHA – Současnému vedení hlavního města už zbývá do konce mandátu pouhých několik týdnů. Následky jeho vládnutí ale mohou přetrvávat mnohem déle. Jak vyplývá z magistrátních dokumentů, stále běží příprava kontrverzní stavby tunelu u Národního muzea, v němž má zmizet úsek severojižní magistrály. Právě tento týden vypršel termín, kdy se k záměru mohli vyjádřit občané a úřady státní správy.

„Výstavba tunelů u Národního muzea by navěky změnila tvář Prahy. Došlo by k zakonzervování charakteru severojižní magistrály jako dálnice vedoucí centrem, a to včetně obrovské kapacity téměř stovky tisíc aut denně. Přestože jde o mimořádně závažné rozhodnutí, obyvatelé města o přípravě stavby prakticky nemají tušení,“ říká Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat.

V pondělí uplynul termín, do kdy mohli úřady státní správy i občané Prahy připomínkovat návrh zadání změny územního plánu, která by měla stavbu tunelu u Národního muzea umožnit. Na návrhu tak nyní budou pracovat architekti z Útvaru rozvoje města. Pak jej znovu předloží k veřejnému připomínkování a nakonec k rozhodnutí novému zastupitelstva.

Iniciativa Auto*Mat tunel u Muzea dlouhodobě kritizuje. „Magistrálu je potřeba zklidnit a přeměnit v městský bulvár. To ostatně slibují různí politikové už od roku 1990 a stále se nic neděje. Dálnice do centra Prahy nepatří,“ říká Michal Křivohlávek. „Věříme, že nové vedení města bude mít více rozumu než to současné a konečně s magistálou, která je symbolem přetížení ulic automobily a dopravního inženýrství 70. let, konečně něco udělá,“ dodává.

PŘÍLOHY:

1) Další informace k severojižní magistrále včetně studií Auto*Matu:

https://auto-mat.cz/aktivity/magistrala/

2) Návrh na změnu územního plánu:

http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom3/zmeny_08_celom3.htm

PŘÍLOHA NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Z 2751 / 00
ZMĚNA č. Z 2751 / 00
LOKALITA – městská část: Praha 1, Praha 1, Praha 2, Praha 2
– katastrální území: Vinohrady, Nové Město, Vinohrady, Nové Město
– parc. číslo:
DRUH: – změna funkčního využití ploch,
vymezení VPS
PŘEDMĚT: – prodloužení silničního tunelu SJM magistrály v úseku od garáží Slovan k
Nuselskému mostu

vymezení veřejně prospěšných staveb
PLATNÝ STAV V ÚP: – funkční využití – viz výkr.č. 4
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: – funkční využití – bude upřesněno po projednání zadání
PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH: – 442522 m2

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře