Sporná kolaudace Blanky ohrožuje splnění podmínek EIA na dostavbu Městského okruhu

15. 10. 2019

Tunel Blanka byl včera zkolaudován bez splnění podmínek stavebního povolení, které údajně hlavní město Praha nemohlo zajistit. Takové rozhodnutí vytváří nebezpečný precedens pro dostavbu Městského okruhu (tzv. Blanky 2). Ta je totiž podmíněná zprovozněním celého vnějšího okruhu. Spolek AutoMat proto žádá vedení města, aby tento postup dostatečně vysvětlilo veřejnosti a aby se zaručilo, že projektová příprava Blanky 2 opět nepovede ke zprovoznění tunelu bez splnění podmínek EIA.

Kolaudace tunelového komplexu Blanka byla mj. podmíněna výstavbou severní větve Pražského okruhu a dodržováním hlukových a emisních limitů v ulici V Holešovičkách. Včerejší stručnou zprávu náměstka pro dopravu Adama Scheinherra o kolaudaci Blanky ale zároveň doplnila informace, že „právní rozbor odboru Pozemních komunikací a drah MHMP konstatoval ve vypořádání, že podmínka je neadekvátní a neměla být ani zmíněna ve stavebním povolení. Praha nemůže zajistit stavbu jiného subjektu, což je v tomto případě Ministerstvo dopravy – ŘSD.“

Pro spolek AutoMat, který se problematikou tunelu Blanka zabývá dlouhodobě, je toto vyjádření alarmující ze dvou důvodů. Zaprvé jde o obcházení podmínek pro již realizovanou stavbu a zároveň může tento způsob vypořádání vytvořit nebezpečný precedens pro budoucí stavbu Blanky 2. Její zprovoznění je totiž v posudku vlivu na životní prostředí EIA podmíněno předchozí výstavbou celého vnějšího Pražského okruhu a zavedením mýta za vjezd do širšího centra Prahy. Splnění obou těchto podmínek ale stejně jako u Blanky závisí na jiném subjektu, než je hlavní město Praha. Bude-li tedy takováto argumentace přijata, nemusí být platné podmínky EIA na Blanku 2 také brány v potaz.

Náměstka primátora hlavního města Prahy pro dopravu Adama Scheinherra a náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka proto AutoMat žádá o detailnější vysvětlení tohoto postupu i směrem k široké veřejnosti a zároveň poskytnutí záruky, že plánovaná dostavba Městského okruhu bude připravována v souladu s platným posudkem vlivu na životní prostředí (EIA). Současně spolek zvažuje další kroky, které by zaručily, aby se tento postup neopakoval u Blanky 2.

Dopravní (ale například i klimatické) problémy v Praze vyžadují systémová řešení, která nelze omezit na masivní investice do staveb pro individuální automobilovou dopravu. Hlavní město Praha by mělo své prostředky a sílu napnout spíše než do přípravy staveb nadřazeného komunikačního systému (pokračování MO, Radlická, Břevnovská nebo Vysočanská radiála) do maximálního urychlení železničních staveb potřebných pro příměstskou železnici a tzv. metro S (ve spolupráci se SŽDC).

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře