Spolek plánuje moderní Prahu

Tisková zpráva iniciativy Auto*Mat ze dne 3.4.2015

PRAHA – spolek Auto*Mat chce pomocí svého projektu zlepšit provázanost dopravního a územního plánování Prahy.

Tento měsíc začíná projekt Praha udržitelná, jehož cílem je zvýšit vzájemnou koordinaci městského dopravního a územního plánování a to zejména zahrnutím principů tzv. udržitelné dopravy do již existujících plánovacích dokumentů města a také přijetím chybějících dokumentů, které jsou v mnoha moderních městech Evropy a světa standartem. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí do tématu více zapojit, informovat a vzdělávat laickou i odbornou veřejnost.

Kdyby se Praha těchto principů držela, podle Auto*Matu by to znamenalo čistší vzduch, bezpečnější ulice, méně bariér ve veřejném prostoru, zdravější obyvatelstvo i svobodnější pohyb našich dětí po městě bez doprovodu.

Auto*Mat v rámci projektu vydá publikaci o udržitelné mobilitě, která bude shrnovat celé know-how, jak z Prahu přiblížit k moderním světovým metropolím.

Projekt byl podpořen grantem Fondu pro nestátní neziskové organizace, granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů (www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz).

 

Článek byl vydán v rámci projektu „Praha udržitelná“


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře