Soud zrušil třetí opatření obecné povahy Prahy 8 řadě, které mělo za cíl omezit cyklisty

Soud zrušil třetí opatření obecné povahy Prahy 8 řadě, které mělo za cíl omezit cyklisty

18. 03. 2019

Spolek Auto*Mat společně s občanem Prahy 8 Tomášem Hnykem, kteří byli zastoupeni advokátem Štěpánem Holubem z kanceláře Holubová advokáti, úspěšně napadli u soudu další opatření obecné povahy Prahy 8. To mělo za cíl omezit plošnou obousměrnou prostupnost pro cyklisty v pražském Karlíně.

Tzv. Karlínské cykloobousměrky byly jako zóna zavedeny v roce 2012. Praha 8 se pokusila dobře fungující cykloobousměrky v Karlíně částečně zrušit opatřením obecné povahy poprvé v roce 2016. Toto opatření na základě podnětů občanů nahradila druhým „opravným“ opatřením v roce 2017. Opatření obecné povahy z roku 2017 bylo ale pro nezákonnost zrušeno na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu. Konečný rozsudek, který zrušil druhé opatření, byl vydán v září 2018.

Dne 2. 8. 2018, tedy ještě před konečným rozhodnutím soudu, vyvěsila radnice Prahy 8 návrh třetího opatření obecné povahy na svoji elektronickou úřední desku. Tento návrh byl ještě během letních prázdnin bez povšimnutí občanů z elektronické opět desky smazán 20. 8. 2018. K novému návrhu opatření obecné povahy mohli občané, kterých se změny dotýkají, podat své námitky. K podání námitek  měli dle zákona 30 (!) dnů od vyvěšení opatření na úřední desku. Námitky ale nepodal nikdo, přestože k předchozímu návrhu v roce 2017 bylo podáno několik desítek připomínek.

Štěpán Holub k tomu uvádí: „Je paradoxem správního řádu, že občané mohou vznášet námitky k návrhu opatření, který v té době už nikde na úřední desce nevisí. Návrh opatření musí být na úřední desce vyvěšen nejméně 15 dní, námitky je ale možné podat 30 dnů od vyvěšení. V praxi je možné, že mnoho občanů vůbec vyvěšení návrhu opatření na internetu nezaregistruje, přestože své námitky mohou dle zákona ještě podat. To se stalo i v tomto případě.“

Tomáš Hnyk, který podával žalobu, komentuje „Nevidím důvod, proč by se vůbec zveřejněné dokumenty z elektronických úředních desek měly mazat. Na rozdíl od fyzických nástěnek je na harddiscích úřadů místa dost. Radnice, která dobře komunikuje se svými občany, by měla mít zájem, aby zlepšování, připomínek a podnětů přišlo co nejvíce. Změnit to může buď novela zákona nebo změna klimatu na radnici.“

Aktuální opatření obecné povahy soud zrušil, neboť Úřad městské části Praha 8 „při vydávání přezkoumávaného opatření obecné povahy nedodržel zákonem stanovené podmínky pro procesní postup při jeho vydávání“. Soud mimo jiné konstatoval, že textová a grafická část opatření obecné povahy nebyly dostatečně provázány. Podle soudu tak napadené opatření „nesplňuje podmínku srozumitelnosti“.

Soud se výslovně vyjádřil rovněž k záměru radnice Prahy 8 zřídit pod oblouky Negrelliho viaduktu a kolem něj parkoviště. K tomu soud uvedl, že „není v jeho kompetenci ani v jeho odbornosti bezpečně posoudit otázku, zda parkování může mít negativní vliv na viadukt, nicméně posouzení, zda hrozí nepříznivé změny, je právě v kompetenci orgánu památkové péče“. Podle soudu si tak úřad městské části měl nejdříve vyžádat stanovisko památkářů.

Soud se pak nezabýval dalšími výhradami žalobců, neboť výše uvedené stačilo ke zrušení opatření obecné povahy.

Městská část má nyní 90 dní na to, aby vydala nové opatření obecné povahy, kterým celkově upraví dopravu v Karlíně.

Vratislav Filler ze spolku Auto*Mat rozhodnutí soudu vítá: „Ukázalo se, že cykloobousměrky v Karlíně zafungovaly výborně, a to jak z pohledu cyklistů, tak i řidičů automobilů. Podobně se osvědčily i optické zpomalovací pruhy a další ochranné prvky. Pevně doufáme, že nové opatření obecné povahy cykloobousměrky už rušit nebude. Auto*Mat je dlouhodobě připraven městským částem pomoci při přípravě dopravních řešení, která se dotýkají chodců a cyklistů.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře