Soud k Praze 8: Cykloobousměrky se mají vrátit. Modré zóny jsou v ohrožení

16. 10. 2018

Tisková zpráva iniciativy Auto*Mat ze dne 16. 10. 2018.

PRAHA – Spolek Auto*Mat stejně jako na Praze 1 znovu uspěl u Městského soudu. Ten zneplatnil opatření obecné povahy, které rušilo tzv. karlínské cykloobousměrky. Stejné opatření ovšem současně zavádělo první etapu modrých parkovacích zón. Městská část Praha 8 nyní musí do 5. prosince vydat opatření nové, jinak hrozí, že nebude možné vymáhat pokuty za neoprávněné parkování ve zdejších modrých zónách.

Úřad MČ Praha 8 v roce 2016 zrušil cykloobousměrky za Lyčkovým náměstím a v ulici Pobřežní tak sporným způsobem, že musel o rok později vydat další opravné opatření obecné povahy. Spolek Auto*Mat proto podal loni spolu se dvěma karlínskými občany na obě opatření žalobu. Na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu dal Auto*Matu za pravdu i Městský soud v Praze: městské části Praha 8 vytkl nesrozumintelnost opravy, nedostatečné podklady od dotčených orgánů a také řádné nezdůvodnění navržených úprav.   

Věc má ovšem háček. Stejné opatření, které rušilo cykloobousměrky současně zavádělo i modré zóny placeného stání a ty jsou nyní v ohrožení. Pokud MČ Praha 8 nebude urychleně jednat, značky pro modré zóny zde sice stále budou, ale vymáhání neoprávněného parkování může vzít za své. Nový návrh opatření obecné povahy je třeba vydat během několika dnů, aby se stihl do 5. 12. projednat (lhůta daná rozsudkem soudu).

Spolek Auto*Mat nabídl hned po obdržení rozsudku z 5. 9. 2018 konzultaci k novému opatření tehdejšímu starostovi Romanu Petrusovi. Odezvy se však zatím nedočkal.

„Naším cílem nebylo rušit zóny placeného stání, ale ubránit unikátní karlínské cykloobousměrky. Bez nich je zde jízda na kole o poznání nepraktičtější. Nyní doufáme, že se Praha 8 zachová racionálně a cykloobousměrky budou v Karlíně opět fungovat,“ říká člen Auto*Matu Vratislav Filler.

Přílohy:

https://auto-mat.cz/2017/06/automat-zaluje-prahu-8-urad-obesel-sve-obcany-potaji-zrusil-cykloobousmerky-27-6-2017

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře